• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása

 

A projekt alapadatai: 

Kedvezményezett neve: Pest Megye Önkormányzata, konzorciumi partnere a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Projekt címe: 
Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása


Szerződött támogatás összege
29 999 996 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:
 2018.05.31. 

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00011

      infoblokk kedv final felso cmyk KA

 

ikon2
PEST MEGYEI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM

ikon1 
KONFERENCIÁK, 

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK (feltöltés alatt)

ikon3

PEST MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA

 

 A projekt általános bemutatása

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek, a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek elősegítése érdekében – a KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázati felhívás iránymutatásával és szabályozásával összhangban – a projekt az alábbi két fő cél elérését tűzte ki:

- Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és működtetése
- Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása és végrehajtása

A Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozásának és működtetésének célja a megyei döntéshozók klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, az e témakörhöz köthető tevékenységek megyei szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása.

A platform bevonni kívánt szereplői a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei képviselője, Nemzeti Agrárkamara megyei képviselője, Nemzeti Pedagógus Kar megyei képviselője, Magyar Tudományos Akadémia regionális kutatóintézetének vagy regionális bizottságának képviselője, Megyei felsőoktatási intézmények képviselője, környezetvédelmi, energetikai helyi civil szervezetek megyei képviselője, Megyei Közgyűlés képviselője, Klímabarát Települések Szövetségének képviselője és a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet képviselője.

A platform feladata lesz a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek helyi szereplők számára történő eljuttatása, továbbá a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérése és összehangolása, széles körű megismertetése, online szaktanácsadás biztosítása, valamint rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a Klímabarát Települések Szövetségével.

A Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott módszertan és szakmai kontroll alapján, a térségi szereplők aktív bevonásával történik. A klímastratégia kidolgozása során kiemelt célkitűzés a klímaváltozás mérséklése mellett a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálási, klímatudatosság erősítésére irányuló cselekvési irányok meghatározása is. A klímastratégia kidolgozásának és végrehajtásának célja a megyei társadalmi gazdasági szereplők – így a lakosság, valamint a közintézményi és vállalkozói kör – érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra, valamint a szükséges intézkedések, beavatkozási irányok hatékony végrehajtásának elősegítése érdekében azok együttgondolkodáson alapuló meghatározása. A klímastratégia végrehajtása az elfogadott klímastratégiai útmutatóban foglalt elvárásoknak való megfelelőségéről a Klímabarát Települések Szövetsége által kiadott igazolás kézhezvételét, majd a megyei közgyűlés általi elfogadását követően kezdődik meg.

A Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform a megalakulását követően, a tervezett 15 hónapos megvalósítási időszak alatt 6 db ülés megtartást tűzte ki célul. Ezt követően a fenntartási időszak során évente egy ülés kerül megtartásra, amelyek koordinációját egyaránt a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal végzi.
A Pest Megyei Klímastratégia kidolgozásához, hatékony végrehajtása érdekében elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása, amely a klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási programok keretében történik meg. Mindezek megvalósításához a projekt – a megkezdését követően, a tervezett 15 hónapos megvalósítási időszak alatt – 2 db konferencia, 3 db workshop, 4 db lakossági szemléletformálási akció lebonyolítását tűzte ki célul.