• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

DANUrB

DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity - „Duna Urban Brand – regionális hálózat kiépítése a turizmus és az oktatás révén, a Duna kulturális identitás és szolidaritás erősítése érdekében”

A DANUrB projekt hivatalos honlapja: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „Duna Urban Brand – regionális hálózat kiépítése a turizmus és az oktatás révén, a "Duna" kulturális identitás és szolidaritás erősítése érdekében” című, összesen 20 partnerrel megvalósítandó pályázati kezdeményezése az INTERREG DANUBE pályázaton a 2.2 prioritás területen támogatást nyert. A programot a BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika tanszéke dolgozta ki és vezeti.
A projekt célja a dunai települések kulturális identitásának erősítése, a Duna épített környezetének felmérése, és értékeit hasznosítva egy közös kulturális hálózat és turisztikai márkanév létrehozása. Ezeket a célokat a projekt a Duna menti települések nemzetek közötti kulturális kapcsolatainak segítésével, valamint a fel nem használt, vagy rejtett építészeti, kulturális és társadalmi értékek – azok jobb gazdasági és kulturális megtérülése érdekében történő – feltárásával kívánja elérni.
DANUrBmapA projekt fő célja, egy átfogó kulturális tér-hálózat, egy Duna-menti "európai kulturális sétány" létrehozása. Ez összeköti a folyam menti közösségeket, egymással és saját kulturális örökségükkel is. A program tematikus útvonalakat és a fejlesztési lehetőségeket kínál, és egy értelmezhető kulturális turisztikai célponttá szervezi az érintett településeket, ezzel növelve a látogatók számát és meghosszabbítva a régióban eltöltött látogatási időt. A projekt a települések épített és kulturális erőforrásait tárja fel neves műszaki egyetemek kutatásaival, és stratégiát alkot arra, hogy egyes ma még kihasználatlan, vagy alulhasznosított építészeti vagy kulturális emlékeket és infrastruktúrákat miként lehet transznacionális – Duna menti – kontextusban újra márkázni, újfajta kulturális hasznosításra a közösség bevonásával aktívvá tenni. Speciális hangsúlyt kaphatnak az ipari emlékek, a kommunizmusból ránk maradt épületek és infrastruktúrák, de korábbi korok kereskedelmi és védelmi emlékei, vagy ma még élő hagyományai is.

A projektpartnerek – releváns egyetemek, regionális önkormányzatok, civil szervezetek és a piaci alapon működő szakmai ügynökségek – hálózatot és közös platformot hoznak létre, hogy egy fenntartható kulturális és idegenforgalmi stratégia mentén dolgozzanak, melynek eredményeként létrejön a közös dDunakanyar Kismarosról 6unai városi márka, s amely egyszerre hordoz társadalmi és gazdasági előnyöket.

A projekt kiemelt célkitűzése a Duna által térben szervezett, alulhasznosított kulturális örökség és kulturális erőforrások újraélesztése, összekapcsolása a kulturális együttműködések és tematikus turisztikai termékek fejlesztése érdekében, újrapozícionálva így korábban elhanyagolt helyi erőforrásokat. A projekt javítja a helyi hozzáférést a kultúrához, és az értékek gazdasági hasznosulását, elsősorban azzal, hogy a látogatókat a nagyobb városközpontokból kicsalogatja a kisebb, eddig felfedezetlen településekre. A közös stratégia és egyedi eszközök alkalmazásával a projekt látható változást fog eredményezni a kulturális örökség használatában és gazdasági értékteremtő képességének erősítésében, továbbá elősegíti az egyes kisvárosok kulturális tradícióinak újjáélesztését.
ráckeveA projekt három fő specifikus célt fogalmaz meg: (1) DANUrB kulturális hálózat létrehozása; (2) DANUrB Stratégia (transznacionális területfejlesztési program); DANUrB TOUR (új tematikus útvonalak fejlesztése).

A DANUrB platformban összesen 20 partner vesz részt, 19 társult partnerrel, ez utóbbiak Duna-menti önkormányzatok, regionális és állami turisztikai és kulturális intézmények.

A 20 partner:
● Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Lead Partner)
● Slovak University of Technology in Bratislava (Work Package gazda)
● Vienna University of Technology / TU Wien – ifoer (Work Package gazda)
● Oikodrom - The Vienna Institute for Urban Sustainability (Work Package gazda)
● Heritage Interpretation Center, Sofia - Interpret Europe Association (Work Package gazda)
● University for Continuing Education - Danube University Krems (Ausztria)
● "Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism
● University of Novi Sad (Szerbia)
● University of Belgrade
● National Institute for Research and Development in Tourism (Románia)
● National Tourism Cluster "Bulgarian Guide"
● The National Institute for Research and Development in Construction, Urban Planning and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC (Románia)
● Vukovar-Srijem County Municipality
● GPS City Guide Kft (PocketGuide) (Magyarország)
● Xellum Kft (Magyarország)
● Kortárs Építészeti Központ Alapítvány
● Human Resources Development Agency (Ruse, Bulgária)
● Pest Megye Önkormányzata
● Municipality of Sturovo (Párkány, Szlovákia)
● Municipality of Esztergom

A projekt megvalósításának időtartama 2017. január – 2019. június (30 hónap)
A projekt költségvetése: 2,7 millió EUR (ebből ERDF és IPA támogatás: 2,3 millió EUR)

ráckeveiduna1

A DANUrB projekt hírlevelei: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb/campaigns

1. hírlevél (angol nyelvű)
A hírlevél tartalmából: DANUrB Projekt nyitókonferencia Budapesten az A38 hajón; Műhelymunka Párkányban (Szlovákia); Műhelymunka Golubacon (Szerbia); Kutatói Napok Kremsben (Ausztria Duna Egyetem); Tanulmányi kirándulás Esztergom – Párkány; Felhívás művészeti alkotások létrehozására
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/514

2. hírlevél (angol nyelvű)
A hírlevél tartalmából: Nemzetközi Duna Nap Esztergom- Párkányban; Második Műhelymunka és Kutatói Napok Golubacon (Szerbia); Műhelymunka és projekttalálkozó Komáromban; Paks – Vukovár (Horvátország) Tanulmányi kirándulás; Ifjúsági Önkénteseket keres az INTERREG program
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/666 

3. hírlevél (angol nyelvű)
A hírlevél tartalmából: DANUrB találkozó és workshop Golubacon; Videó a Esztergom- Párkányban megtartott Nemzetközi Duna Nap eseményeiről; Díjat nyert a DANUrB projektben résztvevő Belgrádi Egyetem Építészeti Tanszéke a 26. Nemzetközi Várostervezési Kiállításon; Bemutatkozott a DANUrB project a Román Kutatói Szalon rendezvényén; Budapesten rendezték meg a Duna Régió Stratégia magyar elnökségét lezáró 6. Éves Fórumot; „Facing Post-War Urban Heritage in Central and Eastren Europe” címen, második alkalommal rendezett nemzetközi doktori konferenciát a BME Urbanisztikai Tanszéke a II. világháború utáni építészet városi léptékű örökségének közép- és kelet- európai kihívásairól; Megtartotta 3. Éves Találkozóját a Dunajsky Fond; Pest Megye Duna menti értékeivel ismerekedtek a DANUrB projekt szakemberei az Értéktár Túrán; DANUrB projektben résztvevő Esztergom rendezi az őszi országos turisztikai konferenciát
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/1322

4. hírlevél (angol nyelvű)
A hírlevél tartalmából: A Kulturális Örökség Európai Éve lesz 2018-ban, a DANUrB projekt is hozzájárul az Európai Év céljaihoz így megkapta a Kulturális Örökség releváns projekt címet; A DANUrB projekt Kínában is bemutatkozott; DANUrB Workshop Gyurgyevóban (Giurgiu, Románia); Terepmunka az acélvárosban (a bécsi DANUrB Team Linzben járt); DANUrB találkozó Szendrőn (Smederevo, Szerbia); DANUrB partnertalálkozó a BME-n 

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/1557                                                      

5. hírlevél (angol nyelvű)
A hírlevél tartalmából: A DANUrB projekt első évét értékelték a projekt résztvevői Pozsonyi találkozójukon, A DANUrB projekt volt a témája a Belgrádi Egyetem Építészeti Tanszékén tartott 5. Places and Technologies Tudományos Konferenciának, az 5. Places and Technologies Tudományos Konferencia résztvevői Smederevoi kiránduláson vettek részt, A Pozsonyi Egyetem Építészeti Karának hallgatói számára szervezett nyári szemeszter témája Komárom – Komarno fenntartható jövője, A Belgrádi Egyetem Építészeti Tanszéke hallgatói workshopot szervezett Smederevoban, DANUrB partnertalálkozó Novi Sadban, 15. Duna Régió és Közép-Európa Nyári Egyetem Kremsben
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/207 

6. hírlevél (angol nyelvű)
A hírlevél tartalmából: A DANUrB projekt 6. Partnertalálkozójára a szerbiai Novi Sadban került sor a Novi Sadi Egyetem szerevzésében; Építész hallgatók munkáiból nyílt kiállítás Komáromban melynek témája Komárom – Komárno; Kiterjesztett (kísérleti) kert Štúrovoban; Építőtábor Esztergomban; Nemzetközi Duna-Nap: rendezvények Ráckevén és Esztergomban
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/2352 

DANUrB események

Golubac projekttalálkozó és szakmai műhely

A magyar történelemben is fontos szerepet játszó szerbiai Golubac (Galambóc) volt a helyszíne 2017. október 15-17. között a DANUrB projekt legfontosabb őszi eseményének. A Duna jobb partján elhelyezkedő településnél a folyó közel 6 kilométeres szélességével inkább tónak tűnik, és így egyedülálló látképet nyújt a hegyek által körbeölelt vidék.

elsőbekezd

Ebben a festői környezetben találkozott a projekt partnerek és stratégiai partnerek több, mint 50 képviselője, hogy tovább dolgozzon az előző időszakban megkezdett feladatokon. A találkozóval párhuzamosan a Belgrádi Egyetem, a Novi Sadi Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Bukaresti Ion Mincu Egyetem hallgatói közös feladatot oldottak meg, melyben a golubaci köztereket mérték fel és elemezték abból a szempontból, hogy hogyan tehetnék vonzóbbá őket a gyalogos forgalom és a közösségi használat számára. A háromnapos rendezvényt a Belgrádi Egyetem szervezete szorosan együttműködve a DANUrB projektben Golubac képviseltében társult stratégiai partnerként résztvevő Golubaci Turisztikai Irodával.

harmadikbekezd

A program első napján, október 15-én vasárnap a résztvevő szakértők a Vaskapu-szoros és környéke által kínált természeti és kulturális értékekkel, illetve turisztikai célpontokkal ismerkedtek meg, hogy megfelelő ismereteket szerezzenek a további elemző munkához. Az egymást követő kirándulásokból összeálló program buszos idegenvezetéssel kezdődött, melynek keretében a szakértői csoport felkereste a legfontosabb Dunára néző kilátópontokat a golubaci erődben és a Kazán-szorosban. A Vaskapu tövében, Tekija kisvárosban a résztvevők buszról hajóra szálltak és így a folyóról tekintették meg a Vaskapu Nemzeti Park (Đerdap) természeti csodáit és sziklába faragott óriás szobrait. A hajókirándulás után a Nemzeti Park Múzeumát és Lepenski Vir mezolitikus archeológiai lelőhelyét látogatta meg a csoport. Este, Golubacba visszatérve pedig fotókiállítás megnyitóra került sor, ahol a résztvevők szavazatai alapján választották ki az új golubaci képeslapokat.

harmadikbekezdszobor

Október 16-án hétfőn kezdetét vette a műhelymunka, melynek keretében a délelőtti előadások a kulturális örökséggel és annak jövőbeni jobb kihasználhatóságával foglakoztak. A hallgatói workshop résztvevői pedig sétát tettek a városban és felmérték a belvárost és ez alapján kezdték el az autómentes területek kialakításának megtervezését.

utolsobekezd

A szakmai műhelymunka október 16-án, kedden is folytatódott a szerbiai turizmus stratégiák és jó példák bemutatásával, illetve azok megvitatásával. A délutáni szekciók során pedig GIS platform használata, a térbeli stratégiaalkotás kérdései és a partnerek feladatainak meghatározása került napirendre. Mindeközben a hallgatói műhely résztvevői befejezték tervezési feladatukat és az esemény zárásaként prezentálták a résztvevő szakértőknek.

golubac

 Fotók: Wolf Péter

DANUrB katalógus az egykori királyi birtok értékeiről, avagy „Mit rejt a Királynék Szigete”?

Munkamegbeszéléssel folytatódott az INTERREG DANUrB nemzetközi projekt Pest megyei megvalósítása

Ráckeve midig is Pest megye déli részének a turisztikai központja volt. A látogatók száma és az ott töltött éjszakák bizonyítják, hogy a település jó híre sok család és közösség számára vonzó, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy ez a vonzerő a legkevésbé sem csalóka, hanem nagyon is erős, élménnyel teli tartalomhoz vezet. Ha minden jól alakul, ez a sikertörténet a jövőben is folytatódni fog, a város kiemelt pólusa lehet az elkövetkező évek Pest megyei turisztikai egyeztetéseinek.

RáckeveDanurbmontázs3

Izgalmas feladat, hogy a DANUrB nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projektje hogyan és miben tud segíteni a városnak. Nem könnyű a feladat, hiszen ez a projekt alapvetően olyan településeket céloz meg a Duna mentén, ahol a vendégforgalom alacsony, és a látogatók számára szinte láthatatlan az adott vidék, egyébként sok esetben igen számos és izgalmas természeti értéke. Ezzel szemben Ráckeve élettel teli, programokban gazdag, a közösséget is megmozgató, önkéntesek bevonásával megvalósuló értékekről ismert. A Ráckevei Hajómalom, ami 2017-ben elnyerte Pest megyében az év megyei értéke címet(!) az egyik legjobb példa erre.

Hajomalom 01 sRGBA ráckevei Hajómalom

Ezért olyan különleges a kihívás, amire a megyei önkormányzat munkatársai és a településeket képviselő polgármesterek, a kulturális élet, vállalkozások és a helyi közösségek együtt keresik a választ: felismerni a további lehetőségeket, és bemutatni a jó gyakorlatokat a Duna más települései számára is, Ausztriától egészen a Duna-deltáig. Nehéz, de nem lehetetlen, és úgy tűnik, hogy az épített örökségre, a hagyományokra, az évszázadokra visszatekintő legendákra, történetekre és a közelmúlt nagyvilágban is ismert személyiségeire alapozva lehet és érdemes további fejlesztési lehetőségeket keresni. Főleg akkor, ha kilépünk az egyes teleülésekről és összekapcsoljuk a közösségeket és az ott található látnivalókat, értékeket. Márpedig a DANUrB egyik célja éppen ez, felismerni a közös, kapcsolódó értékeket és élményeket – egy nagyobb egység lehetőségét – és újragondolni azt a kapcsolatot, ami az ott élő embereket odaköti a településhez és a közösséghez.

A Ráckeve, Szigetbecse és Szigetújfalu polgármesterei és további érintettek részvételével megtartott munkamegbeszélésen összesen 20 ilyen helyszín, örökség, vagy nem kézzelfogható érték került napirendre, ami alig egy óra alatt további 11 értékkel bővül a résztvevők egyetértése alapján. A középkori eredethez, az itt élő szerb és német nemzetiségek hagyományaihoz, a természeti és táji adottságokhoz (melyek André Kertész révén váltak az egyetemes kultúra részeivé) kapcsolódó értékek, az egyediség és különleges sokszínűség méltán megérdemli a nagyobb figyelmet, első körben a DANUrB közösségén belül, majd a szélesebb világ számára is. A következő hónapok a további adatgyűjtésről, kutatásról és a lehetőségek felméréséről szólnak majd - együtt turizmusfejlesztésben és a művelődési, múzeumi intézményekben dolgozó szakemberekkel, illetve a mérvadó helyi vállalkozásokkal. A cél nem kevesebb, mint egy Duna-menti "európai kulturális sétány" létrehozása a folyó teljes szakaszán, és a mi feladatunk, hogy ebben Pest megye ott legyen a legfontosabb helyszínek között fent, északon, a Dunakanyarban, és lent délen, a Szigeten. Az egyik legnagyobb dunai szigetünkön ami (mint kiderült) éppen azért olyan különleges közösségeiben és történeteiben, mert Királyok, Királynék és Nádorok birtoka, nyári pihenő helyszíne volt évszázadokon keresztül, ahol kincseket és javakat, vagy éppen új hazát kereső közösségek hajóit ringatta a Duna, ami a rómaiak alatt még két világ határa volt, de mára kapocs az itt élő emberek között.

 DANUrB partner-találkozó és workshop, Pozsony, 2018. március 1-3.

Az Európai Únió által társfinanszírozott DANUrB projekt maga mögött tudja megvalósításának első évét. A résztvevő partnerek ezért ismét találkoztak, hogy számot adjanak a projekt eddigi menetéről, áttekintsék az elért eredményeket és meghatározzák a hátralevő feladatokat. A workshoppal egybekötött partner-találkozóra március 1-3. között került sor Pozsonyban, a házigazda Szlovák Műszaki Egyetem Építészeti Karának szervezésében.

csoportkép

Kádár Bálint projektvezető és az építészkar dékánja, Ľubica Vitková köszöntő beszédeit követően Simona Ene, a Duna Transznacionális Együttműködési Program Közös Titkárságának programmenedzsere üdvözölte a résztvevőket. Sok sikert kívánt a program folytatásához és készséggel felajánlotta segítségét a felmerülő problémák esetén.

A találkozó első napja a projekt hét munkacsomagján belül végzett tevékenységek áttekintésével telt. Elsőként a menedzsment és a pénzügy terén végzett munka, majd a projekt egészéhez kapcsolódó kommunikációs stratégia alkalmazása került bemutatásra, részletes statisztikai adatok ismertetése mellett. A projekt első tizenkét hónapja éppúgy tartogatott eredményeket, mint kihívásokat. A résztvevő partnerek összesen 240 belső értekezletet tartottak, 49-szer folytattak megbeszéléseket társult partnerekkel (ASP), 47 stakeholder-találkozót szerveztek, 33 nemzetközi konferencián vettek részt (többek között Kínában, Portugáliában, Görögországban, Svájcban, Magyarországon, Szerbiában, Szlovákiában és Ausztriában), valamint 14 tudományos cikket és ugyanennyi kutatási jelentést írtak.

A WP3 (Kutatási platform), WP4 (Kulturális hálózat) és a WP5 (Térbeli kutatások) munkacsomagok aktuális állásának értékelése nyomán a partnerek megegyeztek a hatékony együttműködés menetét és a projekten belül létrehozandó outputok, így az örökségi és a stakeholder adatlapok, a DANUrB-kötet, a hallgatói munkákat prezentáló katalógusok, a GIS-adatbázis és a vándorkiállítás megvalósítását illetően. A WP6-on belül még részletes kidolgozásra váró DANUrB-stratégia valamennyi partner közreműködésével a többi munkacsomagon belül elért eredményekre fog támaszkodni.

A következőkben a PocketGuide képviselői a fejlesztés alatt álló, okostelefonos alkalmazásként használandó tematikus DANUrB-túrákról tartottak prezentációt. E szekció érdekes részét képezte a már megvalósult események, kiállítások és foglalkozások, így például a „Kiterjesztett kert” és a „Photovoice” projekt bemutatása. A prezentációkat követően Simona Ene pozitívan értékelte a projekt eddigi lebonyolítását, emellett kiemelte a menedzsment magas minőségét. Felvetette, hogy a projekt képviselői vegyenek részt a Duna Régió Stratégia Éves Fórumán, amelyre 2018. október 17-18-án kerül sor Szófiában, és amelyen a Dunához kapcsolódó stratégiák és események megvalósításának módszertanát vitatják meg.

Az első nap szakmai programját a projektvezető előadása zárta le, amelyben ismertette a hátralevő időszak alatt esedékes találkozókat. Ezekre 2018. május 6-9. között a szerbiai Újlakon (Ilok), Bácskapalánkán (Bačka Palanka) és Újvidéken (Novi Sad), 2018 szeptemberében a romániai Giurgiu és Calafat, illetve a bulgáriai Vidin és Ruse városokban, 2019 májusában a Duna-deltában, és 2019. június 29-30-án Párkányban és Esztergomban kerül sor.

konferencia

A találkozó második napja a projekt egyik leendő eredményéről, a még fel nem fedezett Duna-menti örökség feltérképezését célzó DANUrB-kötetről szóló megbeszéléssel indult. Ezután a partnerek a kötet tematikus blokkjainak megfelelően három csoportra oszlottak, hogy megvitassák az egyes fejezetek megírása körüli operatív teendőket. A hallgatói workshopok nyomán léttejött munkák, a Párkány/Esztergom, illetve Golubac/Novi Sad városokhoz kapcsolódó intervenció-tervek, valamint a BME hallgatóinak munkái a projekt megvalósítási időszaka alatt külön katalógusokban lesznek publikálva. Az utóbbiak, valamint a DANUrB-kötet grafikai arculata is bemutatásra került. Ezt követően a bécsi műegyetem képviselői a GIS-adatbázis fejlesztésének aktuális állapotáról számoltak be.

A rendezvény alatt a stakeholder- és örökségi adatlapokat prezentáló kiállítás volt látható a pozsonyi építészkar épületének előcsarnokában. Ezek a dokumentumok munkaanyagként szolgálnak, és a Duna mentén található örökség rendszerezéséhez kínálnak hatékony megoldást. A partnerek megegyezése szerint a projekt olyan örökségi elemek felkutatására irányul, amelyek univerzális és autentikus értékkel bírnak, tartalmilag és léptékükben megfelelnek a meglévő értekelési szempontrendszernek, és ezenfelül elősegítik a helyi szereplők bevonását, és ily módon hozzájárulhatnak a helyi közösség életminőségének javításához, illetve a helyi identitás láthatóvá tételéhez. A projekt harmadik periódusának végén valamennyi örökségi adatlap bekerül egy GIS-adatbázisba, a kapcsolódó leírások egy válogatása pedig a PocketGuide által fejlesztett DANUrB-túra alkalmazás része lesz. A fejlesztők mutattak néhány olyan meglévő példát, amelyek inspirációként szolgálhatnak a leendő alkalmazás kialakításában.

katalog

Az utolsó prezentáció a DANUrB-stratégiáról szólt, amely nem annyira a projektben résztvevő partnerek, mint inkább a helyben élő stakeholderek érdekeit hivatott szolgálni. A DANUrB-stratégia a közös tudás hasznosítását célzó dokumentum, amely eszköztárat kínál a partnerek számára a kulturális örökségen alapuló kezdeményezésekhez.

könyv

A menedzsment szemszögéből a második nap kiemelten fontos részét képezte az Irányító Bizottság értekezlete, amelyen mintegy 20 munkacsoport-vezető és projekt-menedzser vett részt.

A találkozó harmadik és egyben utolsó napja a pozsonyi régió megismerését célzó kirándulással telt. Délelőtt a résztvevők a Szlovák Nemzeti Galéria épületének felújításáról szóló előadásokat hallhattak. Elsőként az intézmény igazgatója, Alexandra Kusá a galéria aktuális terveiről és kommunikációs stratégiájáról tartott prezentációt, majd Pavol Paňák építész ismertette az épület rekonstrukciós projektjét. Bemutatta a megújuló épület látványterveit, új funkcióit, valamint az Óvároshoz és a Dunához való új gyalogos összeköttetését. A közös ebédet követően a résztvevők a Danubiana Meulensteen Art Museum felé vették az irányt, amelynek épülete néhány kilométerre délre a belvárostól, a Duna partján áll. Az itt található kortárs művészeti kiállítás megtekintése zárta a pozsonyi találkozót.

danubiana