• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Gödi különleges gazdasági övezet

Az oldal folyamatosan frissül

A kormány létrehozta az első gazdasági övezetet Gödön április 18-án.

A vállalkozások, beruházások támogatása a gazdasági fellendülés és a munkahelyteremtés támogatásának egyik legsikeresebb, leginkább eredményes eszköze. Az elmúlt évtized hazai gazdaságpolitikai eredményei, és az európai uniós tagállamokban is elismert új prioritások pedig rámutattak, hogy az újraiparosítás, az ipari termelés erősítése és technológiai fejlesztése a következő évtized meghatározó programja lehet. Különösen az olyan új iparágakban, illetve piacokon, amelyek alapjaiban formálják át a településeink, közösségeink jövőjét.

A világszinten is egyre erősebb verseny – párosulva a COVID-19 világjárvány okozta nehézségekkel ugyanakkor új kihívásokat is támasztott a kisebb, nyitott gazdasággal rendelkező nemzetekkel szemben. Magyarország kormánya ezért sorozatban vezetett be új intézkedéseket, hogy a hazai gazdaság megőrizze, sőt megerősítse az elmúlt években elért eredményeit. Különösen az ipari modernizáció területén – technológiai fejlesztés, digitalizáció -, valamint az új ipari vertikumokban. Az utóbbira példa – de nem az egyetlen – az elektromos mobilitáshoz kapcsolódó új beruházások, külföldi befektetések széles köre, amelyeket sorozatban sikerült Magyarországra telepíteni. Hazánk ma az európai elektromos mobilitáshoz kapcsolódó gyártási és fejlesztési tevékenységek egyik központja.

Az ipari modernizáció és a piacok robbanásszerű átalakulása új eszközöket is igényel. Mind nagyobb jelentősége van a több évre előre tervezett, integrált, egymást segítő beruházások szervezésének. Az új technológiák gyors változása és a még gyorsabban változó piac felértékelt minden olyan támogatást, ami a beruházások tervezhetőségét és a munkahelyek megtartását segíti.

Az év első felében ezért sorozatban jelentek meg a rendkívüli támogatások, amelyek a nagyvállalatok és a kisebb vállalkozások beruházásait támogatták. Egyes kiemelt területeken pedig bevezették a más országokban már ismert eszközt: a különleges gazdasági övezet intézményét.

A különleges gazdasági övezet célja, hogy egy adott területen megvalósuljon a fejlesztések kiszámítható koordinációja, a kiemelt beruházások, majd a későbbiekben a beszállítói és innovációs kapcsolatok eredményes szervezése, és általában az együttműködés az érintett vállalatokkal, vállalkozásokkal. A különleges gazdasági övezet tehát a gazdaságfejlesztést szolgája. Területét és a beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat a kormány rendeletében határozza meg.

A különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott területen fekvő forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó közterület, közpark, közút tulajdonjogát annak terheivel, és az azokkal kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel együtt a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata szerzi meg. A helyi adókról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően, a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzat képviselőtestülete jogosult arra, hogy rendeletével a helyi adókat bevezesse. A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat a különleges gazdasági övezet területén az adómegállapítási jogát nem gyakorolhatja.

A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata a bevételt a rendeletében meghatározott módon a különleges gazdasági övezet szerinti megye területén fekvő – különös tekintettel a beruházással közvetlenebbül érintett – települések területén megvalósuló fejlesztések és a települések működésének támogatására, valamint a bevétel legfeljebb 3%-ának erejéig a megyei önkormányzat e rendelet szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire használhatja fel.

Pest Megye Önkormányzata felel az első ilyen, Magyarországon létrehozott különleges gazdasági övezet fejlesztéséért, amely Göd Város közigazgatási területén alakítottak ki. Az övezet ad helyet Magyarország egyik legnagyobb, és a jövőt leginkább meghatározó ipari-technológiai központjának, a Samsung SDI elektromos akkumulátor gyártó üzemének. Így a megyei önkormányzat feladata a folyamatban lévő, és a jövőbeni beruházások eredményes megvalósításának támogatása, a lehetséges hazai beszállítói és innovációs kapcsolatok szervezése. Az önkormányzat feladata az is, hogy mindez az itt élő emberek biztonságának garantálásával, valamint a megye és az ország érdekei szerint valósuljon meg.

god alapterkep gazdasagi ovezet kicisA gazdasági övezet térképe

A Gödi különleges gazdasági övezet létrehozásának és fejlesztésének célja a munkahelyteremtés és gazdaságfejlesztés. Pest Megye Önkormányzata e cél érdekében együttműködik a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), az övezetben tervezett és újonnan indított beruházások érdekében, különösen az elektromobilitás területén. A Magyarországra irányuló befektetések és fejlesztések támogatásáról bővebben:

Invest In Hungary
Automotive Industry in Hungary
E-mobilitási beszállítói kézikönyv
Logistics & Transportation Industry in Hungary

Háttéranyagok az elektromobilitás fejlődéséről és a hazai ipari lehetőségeiről:

Elektromobilitási Stratégia, Jedlik Ányos Terv 2.0
Európai Bizottság jelentése – „Az akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési terv végrehajtása: Stratégiai akkumulátor-értéklánc kialakítása Európában”
World Economic Forum, A Vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030, 2019
McKinsey, The 2040 outlook for EV battery manufacturing, 2019
AIE, Power a new value-chain in the automotive sector: the job potential of transport electrification

*******************************************************************************************

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Ipartelep 6980. hrsz.) 2131 Göd, külterület hrsz. 056. alatti ingatlanon tervezett új lítium-ion akkumulátor gyártó üzemére a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt 2020. február 23-án katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult.

Pest Megye Közgyűlésének elnöke közmeghallgatást tartott katasztrófavédelmi engedélyezési eljárással kapcsolatban május 29-én. A közmeghallgatás ITT nézhető vissza. A közmeghallgatásra beérkezett kérdésekre a válaszok ITT érhetők el.

Szabó István, Pest Megye Önkormányzatának elnöke a beérkezett lakossági panaszok/észrevételek megoldásáról és a gazdasági övezet egészének infrastrukturális fejlesztéséről beszélt június 18-án.

*******************************************************************************************

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Gödi Polgármesteri Hivatalban tartott kihelyezett ügyfélfogadása a járványügyi helyzetre való tekintettel november 11-től felfüggesztésre kerül. Kérjük, hogy a beadványokat postai úton a 1364 Budapest, Pf. 112, vagy elektronikus úton a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldjék meg.

*******************************************************************************************

Közmeghallgatás és lakossági fórum

Pest Megye Közgyűlésének elnöke közmeghallgatást és lakossági fórumot tartott Gödön szeptember 22-én, a Samsung SDI Magyarország felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó I. számú, meglévő üzem tevékenységének bővítésével kapcsolatban.

Az eseményről készült videófelvétel itt tekinthető meg:

A közmeghallgatás jegyzőkönyve ITT érhető el, a lakossági fórum kérdései, válaszai ITT olvashatók.

Az írásban érkezett kérdések, észrevételek válaszai INNEN tölthetők le.

*******************************************************************************************

Elkészült Göd Város külső védelmi tervének tervezete. A Hirdetmény ITT olvasható.

*******************************************************************************************

Göd város közigazgatási területén a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormány rendelet értelmében Pest Megye Önkormányzata látja el a rendeletben meghatározott helyi utak kezelését. Pest Megye Önkormányzata megállapodást kötött a Magyar Közút Zrt. Pest Megyei Igazgatóságával a hivatkozott kormányrendelet alapján a kezelésébe került helyi közutak üzemeltetési, közútkezelési és fenntartási feladatainak ellátásáról. Fentiek alapján a mellékletben szereplő utakra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a Magyar Közút Zrt. Pest Megyei Igazgatóságához (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95., 1675 Budapest, Pf.: 250.) kell benyújtani. A benyújtandó kérelemről és annak mellékleteként benyújtandó tervdokumentáció minimális tartalmi követelményeiről a mellékelt leírás nyújt iránymutatást.

Pest Megye Önkormányzata kezelésébe tartozó utak:

Út helyrajzi száma Út neve
038 Nemeskéri Kiss Miklós utca
0402 (korábban 6468/8)  Fóti út
042/6 Fóti út
0401 (korábban 6425) Zrínyi utca
039/75 Földút
039/108 Földút
039/147 Földút
048/10 1. sz. feltáró út
051 Hernád utca
063/1 2. sz. feltáró út
080 Déli feltáró út
054 Nyugati feltáró út
046 Földút
075 Földút
086/10 Földút
086/9 Földút
063/4 Földút
0410 (korábban 6713) Földút

*******************************************************************************************

Megoldódott a szennyvíz szivárgás miatti talajszennyezés

2021. január 9-én (szombat) csatornadugulás miatt kommunális szennyvíz folyt ki a Samsung SDI gyár melletti földterületre. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szakemberei a dugulást elhárították és jelezték, hogy hétfőre tudják végrehajtani a talaj teljes fertőtlenítését. A Samsung SDI ezért vállalta, hogy felszivattyúzza a gyár csatornájából kifolyt szennyvizet és elvégzi a felszíni talajcserét. A helyreállítási munkálatok így már hétvégén befejeződtek.

samsung szennyvizEltávolítják a szennyezett talajt (Fotó: Balogh Csaba facebook oldala)

 *******************************************************************************************

Új utak épülnek a gödi ipari-innovációs fejlesztési területen

Az új utak együttes hossza hozzávetőleg 3,5 kilométer, amelyből 2 kilométernyi 2x2 sávos, a többi pedig 2x1 sávos lesz. Meg kell tervezni 2,1 kilométer kerékpárutat és 500 méter zajárnyékoló falat is.

A Samsung-gyárnak helyet adó gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó útfejlesztések tervezését a Flavus Mérnökiroda Kft. nyerte, nettó 206 millió forintos ajánlatával. A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő Magyar Közút Nonprofit Zrt. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A feladat meghatározása a következő: tervezési szerződés a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó, az M2 gyorsforgalmi út környezetében szükséges csomópont és útfejlesztések engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére. A tervezési terület az M2-es autóút meglévő csomópontjától indul. Az új utak együttes hossza hozzávetőleg 3,5 kilométer, amelyből 2 kilométernyi 2x2 sávos, a többi pedig 2x1 sávos lesz. Meg kell tervezni 2,1 kilométer kerékpárutat és 500 méter zajárnyékoló falat is.

god terkep csomopontForrás: NIF Zrt.

A tervezési feladat részét képezi továbbá az útszakaszok csapadékvízének elvezetése a befogadóig, az esetlegesen szükséges műtárgyakkal együtt; a közvilágítás kialakítása; a területen lévő közművek felderítése és szükség esetén azok kiváltása, védelembe helyezése; forgalomtechnikai rend kialakítása.

A kivitelezési munkák elvégzése után a forgalomba helyezési eljárást 2022. III. negyedévében folytathatják le.

******************************************************************************************

Pest Megye Közgyűlése megalkotta a gödi különleges gazdasági övezettel kapcsolatos támogatási szabályokat

Az övezetből befolyt helyi adóbevétel felhasználására az alábbi alapok létrehozásáról született döntés:

a) Településfejlesztési alap,
b) Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap,
c) Gödi zöld-fenntarthatósági alap,
d) Civil támogatási alap.

Az alapokban felhasználható összege 1.796.696.113 forint.

További részletek ITT olvashatóak.

 *****************************************************************************************

Tájékoztató

A 2021. március 2-án reggel bejelentés érkezett a Pest Megyei Önkormányzathoz, hogy szennyvíz szivárgás tapasztalható Gödön, a Májerffy utca 13. számnál található szennyvízvezeték légtelenítő aknájából. Az önkormányzat haladéktalanul továbbította az észrevételt a DMRV Zrt.-nek. A szolgáltató jelezte, hogy az aknához tartozó vezeték a Samsung SDI tulajdona, amely a hiba elhárítását már megkezdte.

*****************************************************************************************

Zajpanaszokkal kapcsolatos bejelentéseket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. tehetnek.

*****************************************************************************************

Közmeghallgatás - Samsung üzem bővítése

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke közmeghallgatást tart a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítése céljából.

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Ipartelep 403 hrsz cégjegyzékszáma: 13-10-040717, adószáma: 12627884-2-44.) 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítéséhez kapcsolódó közmeghallgatás megtartására a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Kat. tv.) 33. § (1) bekezdése és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján kerül sor.

A Kat. tv. 33. § (1) bekezdése és a Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan az illetékes polgármester köteles közmeghallgatást tartani a biztonsági jelentés közzétételének lezárását követő 15 napon belül.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdése szerint „A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jegyző látja el”.

A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz.. alatti ingatlant is a különleges gazdasági övezetbe sorolta, így a Samsung SDl Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítésének katasztrófavédelmi engedélyezési ügyére is vonatkoznak a speciális szabályok. Fentiek alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó polgármesteri hatásköröket a Pest Megye Közgyűlésének Elnöke látja el.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság előtt 2021. április 1-én katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult. Az eljárás tárgya 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítése. A Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése szerint a biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján 15 napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt az érintett nyilvánosság azokhoz észrevételeket tehet.

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítésével kapcsolatos biztonsági jelentés és lakossági tájékoztató 2021. április 9. és 23. között volt elérhető www.pestmegye.hu honlapon.

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani.

Fentiekre tekintettel a 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítésével kapcsolatos közmeghallgatás az alábbiak szerint kerül lebonyolításra:

2021. április 30-án 8 órától 2021. május 3-án 8 óráig az állampolgárok elmondhatják észrevételüket a +36706597383 telefonszámon. A megadott telefonszámon hangposta rögzíti az elhangzott véleményeket (a szám hívását követően kérjük várjon kb. 4 másodpercet, míg a hangpostafiók bejelentkezik). Kérjük, hogy véleményét maximum 3 percben foglalja össze, ezt követően a hangposta automatikusan megszakítja a hívást.

2021. május 3-án 9 órától 12 óráig személyesen rögzítjük hívását +36706597383 telefonszámon.

A megadott időszakban feltett kérdéseire a 2021. május 5-én 10 órától válaszol az illetékes hatóság. Az esemény itt tekinthető meg élőben: https://www.youtube.com/watch?v=tOkWce1cukE 

A Hatóság az üzemeltető által benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, - mérlegelve a közmeghallgatás jegyzőkönyvében foglaltakat - határozatában feltételes vagy feltétel nélküli katasztrófavédelmi engedélyt ad az Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenységgel érintett létesítmény építése tekintetében, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

Az engedélyező hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., (postacím: 1903 Bp. Pf.: 314, Telefon: +36 (1) 469-4105 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Szabó István
Pest Megye Közgyűlésének elnöke

**************************************************************************************

Samsung SDIHU - Zajvédelem

A Samsung SDI Magyarország Zrt. vállalja, hogy a zajcsökkentési tervet 3 ütem helyet 2 lépésben végzi el, és az ezzel kapcsolatos kivitelezési munkálatokat még a 2021. évben befejezi, így az intézkedéseknek köszönhetően a gyár teljes zajterhelése csökkeni fog.

A zajcsökkentési terv ITT érhető el.

*************************************************************************************

A Samsung SDI Magyarország Zrt. telephelyén zajló munkavégzés miatt az elmúlt napokban növekedett a porszennyeződés. Pest Megye Önkormányzata továbbította a lakossági megkereséseket ezügyben a Samsung SDI felé. A cég a porszennyeződés megakadályozása érdekében rendszeres locsolást végez:

samsung locsol

*************************************************************************************

Visszanézhető a közmeghallgatás

Az alábbi videóban visszanézhető a május 5-i közmeghallgatás:

*************************************************************************************

Samsung SDIHU hivatalos kommunikáció a 2021. május 8-án bekövetkezett tűzesetről:

Ezúton tájékoztatjuk a gödi lakosságot, hogy 2021. május 8.-án, este 23:00-kor gyárunk egyik épületében tűzeset történt.

A tűzoltóságot kollégáink értesítették, de a tüzet a telephelyünkön szolgáló tűzoltó kollégáknak még a hivatásos erők érkezéséig sikerült megfékeznie. Személyi sérülés nem történt.

Katasztrófavédelmi engedélyhez kötött veszélyes anyag nem volt érintett a tűzben, környezetszennyezés nem történt.

*************************************************************************************

A május 5-i közmeghallgatásra beérkezett kérdések ITT érhetők el.

A közmeghallgatás jegyzőkönyve INNEN tölthető le.

************************************************************************************

A Samsung SDI megkezdte a munkavállalók oltását (2021.05.17.)

A Samsung SDI előző héten megkezdte a munkavállalók COVID-19 elleni első körös oltását a vállalat területén kialakított oltóponton. A vállalat az elkövetkezendő hetekben is biztosítja majd az oltás lehetőségét, minden munkavállaló számára. A vállalat előzetes regisztrációra kéri az oltásra érkezőket, eddig több száz magyar, ukrán és koreai munkavállaló jelezte oltási szándékát és ez a szám napról-napra tovább nő.

Azon munkatársak számára, akik most részesülnek az első körös oltásban, a második körös oltásához szükséges vakcina is biztosított lesz az oltási előírások szerinti időpontban. A vállalati oltóponton beadott védőoltások az országos nyilvántartásban rögzítésre kerülnek, így a védőoltás meglétét igazoló védettségi igazolványt a kormányhivatal automatikusan kiállítja a munkavállalóknak. A vállalat bíztatja munkavállalóit arra, hogy beoltassák magukat és ezáltal növeljék az ország átoltottságát.

************************************************************************************

Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Samsung SDI gödi gyárában 2021. június 7-én

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó Samsung SDI gyárban belső védelmi terv gyakorlatot tartottak ma, a reggeli órákban. A gyakorlaton tűzesetet szimuláltak, a feladat az volt, hogy a meghatározott tűzoltó egységek mennyi időn belül érnek a helyszínre és az oltást milyen gyorsan tudják megkezdeni. A gyakorlaton a Katasztrófavédelem a Rendőrség, valamint az Országos Mentőszolgálat szakemberein túl, a Gödi Önkormányzat képviseletében Balogh Csaba polgármester és Andrejka Zombor alpolgármester, továbbá a Pest Megyei Önkormányzat nevében dr. Szép Tibor jegyző és dr. Szinay József Irodavezető is részt vettek.

************************************************************************************

Zöldbe borult a Samsung SDI Zrínyi utca felőli kerítése (2021.06.09.)

A Samsung SDI az elmúlt hetek rossz időjárása ellenére is megvalósította rég tervezett projektjét és különleges borostyánt ültettek a Zrínyi utca felőli, 300 méter hosszú kerítésük tövébe. A nemesített borostyánnak teljesen más tulajdonságai vannak, mint a sokak által ismert vad, erdei növénynek. Nem hoz termést sem, így nem vonzza a rovarokat és nem is mérgező. Az örökzöld borostyánfal jelenleg 1,80 cm magas, de a növénygondozásnak köszönhetően egy év múlva eléri majd a kerítés teljes magasságát. Az EU által jóváhagyott, EU engedéllyel rendelkező borostyán paneleket Magyarországon nevelték és szaporították. Az elmúlt két hétben, több mint 5000 tő borostyánt ültettek a Bócsa felőli kerítés tövében. 

samsung zoldben kerites

A vállalat célja a zöldfal telepítésével az volt, hogy közvetlen szomszédai számára barátságosabb és zöldebb környezetet biztosítson.

************************************************************************************

2021.08.18.

A Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/02384-3/2021. ügyiratszámon zajcsökkentési intézkedési terv végrehajtására kötelezte a Samsung SDI Magyarország Zrt-t.

A zajcsökkentési intézkedési terv három ütemből áll. Az egyes ütemekben a telephely épületeinél és technológiai terein működő domináns források lépésekben történő zajcsökkentését tartalmazza.
A Samsung az eredetileg vállalt határidőket – I. ütem: 2021. június 21., II. ütem: 2021. december 10., III. ütem: 2022.április 22. - önként vállalta, hogy 3 ütem helyet 2 lépésben végzi el és az ezzel kapcsolatos kivitelezési munkálatokat még a 2021. évben befejezi.

Az I-es ütemben a 10 dB-nél magasabb egyedi határérték túllépést okozó források zajcsökkentését végezték el. A vállalt zajcsökkentés mértékét több esetben túlteljesítették. Azonban a hűtőtornyok zajcsökkentési munkálatait ideiglenesen fel kellett függeszteniük, tekintettel arra, hogy azok átalakításra, bővítésre kerültek. Ezeket, a munkálatok befejeztével még idén be fogják fejezni. Illetve a zajárnyékoló fal megépítése helyett - azzal zajvédelem szempontjából egyenértékű - épületeket húztak fel. Az új épületeknél komoly figyelmet fordítottak az akusztikai hatásokra is.

A II-es ütemben felsorolt zajcsökkentési intézkedésekkel is jelentős előre haladás történt, már csak egy tétel van hátra, amit a cég a vállalásuknak megfelelően még idén megvalósít.

A III-as ütemben szereplő összes tétel megvalósították. A munkálatokat mind közeltéri- mind környezeti zajméréssel vissza ellenőrizték.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a zajcsökkentési intézkedési terv sikeres, a telephely nyugati (Hernád köz és környéke) és észak-nyugati oldalán (Óázis lakópark és környéke) mind a nappali mind az éjszakai határértékeknek megfelelő értékeket mértek a független szakértő cég munkatársai.

Az Északi irányban (Zrínyi utca és környéke) viszont az éjszakai határértékeket meghaladó zajterhelés tapasztalható. Ez elsősorban bekövetkezett az üzembeli változásoknak tudható be. Így a jövőben a cég szeretné felülvizsgálni a zajcsökkentési ütemtervet és szükség szerint módosítani azt. A Samsung SDI Magyarország Zrt. elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért az alkalmazott technológia folyamatos fejlesztésével szükség esetén újabb egységek beiktatásával a zajterhelés minimalizálására törekszik.

A zajcsökkentéssel kapcsolatos dokumentumok innen tölthetőek le: Közeltéri zajvizsgálati jegyzőkönyvZajvizsgálati dokumentáció; Jegyzőkönyv

************************************************************************************

2021.08.23.

A Kormány 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozata Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

A Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján Pest Megye Önkormányzatát „ipari park kialakítása érdekében művelési ág változás” célra 1.763.547.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás illeti meg.

A Korm. határozat értelmében a támogatás felhasználásának és elszámolásának részleteiről a belügyminiszter támogatói okiratot ad ki.

************************************************************************************

2021.08.27.

Pest Megye Önkormányzata lakossági fórumot tart a Duna út felújításával kapcsolatban szeptember 16-án (csütörtök) 17 órakor a Göd, Jósika utca 14. cím alatti Nyaralóház színháztermében.

************************************************************************************

2021.09.23.

god duna ut lakossagi forum

A szeptember 16-án megtartott Duna úti lakossági fórumhoz kapcsolódó tervezői dokumentumok ITT érhetők el. A belépéshez szükséges jelszó: GÖD.

A lakosok az alábbi e-mail címen tehetik meg észrevételeiket: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

************************************************************************************

2021.09.23.

Félszáz Samsung SDI munkavállaló takarított Göd utcáin - A vállalat a Nemzetközi Hulladékgyűjtő nap alkalmából szervezte az eseményt

A Nemzetközi Hulladékgyűjtés napja alkalmából a gödi központú Samsung SDI Magyarország Zrt. különleges eseménnyel készült. Félszáz kolléga takarított városszerte, megtisztítva több utcát is. Az esemény szervezői előzetesen bejárták a várost és feltérképezték, hova érdemes az önkénteseket küldeni, mely részeken halmozódott fel a legtöbb hulladék.

samsung hulladekgyujtes

Több, mint 80 zsák szemetet sikerült összegyűjteni mindössze másfél óra alatt.
Nagyon büszke vagyok munkavállalóinkra, akik óriási lelkesedéssel vágtak neki a programnak és rengeteg hulladékot sikerült összegyűjteniük. Külön öröm számunkra, hogy sok gödi lakos fejezte ki köszönetét, a program sikerére való tekintettel biztosan lesz ennek a kezdeményezésnek folytatása” – mondta Kim Hyun Soo, a Samsung SDI Magyarország Zrt. elnöke.

A Samsung SDI Magyarország Zrt. tavaly augusztusban indította el CSR, azaz társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységeit Gödön. A gödi Rotary Klub szervezésében, szeptember 24-én megvalósuló „Fuss az iskoládért” gyermekfutóverseny fő támogatójaként a Samsung SDI rengeteg meglepetéssel készül a gyermekeknek. Október sem maradhat el CSR program nélkül. A Szivárvány Bölcsőde Komlókert utcai, 300 méter hosszú kerítésének cseréjét fogja a vállalat elvégezni, amelyre a gödi önkormányzattól kapott felkérést. A Samsung SDI Magyarország Zrt. számára kiemelten fontos az olyan kezdemények támogatása, amelyek értéket teremtenek, támogatják a jövő tehetségeit, környezettudatosságra edukálnak és segítenek a rászorulókon.

Forrás: Samsung SDI

****************************************************************************************

2021.10.13.

CSR Hungary díjazott lett a Samsung SDI Babaverzuma - A vállalat a „Legjobb CSR Programért” kategóriában győzedelmeskedett

Idén is átadták a CSR Hungary Díjakat, mellyel Magyarország legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseit, termékeit, szolgáltatásait és programjait értékelik, díjazzák. A Samsung SDI Magyarország Zrt. Babaverzum programja a „Legjobb CSR programért (Közös ügyek – Közös felelősség)” kategóriában nyerte el a díjat és egyúttal a két évre szóló CSR Hungary Díj védjegyhasználatot.

A kizárólag gödi lakosokat megcélzó program különlegessége, hogy nem csupán egy szép ajándékcsomagot nyújt át a vállalat a kisbabás családoknak, hanem a programba bevonta a gödi védőnőket, a program mentorait, valamint gödi édesanyákat is. Olyan édesanyákat, akik a gyermeknevelés és az otthoni teendők mellett 100%-ban természetes alapanyagokból, bababarát termékeket készítenek. A vállalat büszkén nyújtja át hónapról-hónapra a gödi édesanyák termékeivel kiegészített ajándékcsomagokat a gödi családoknak, ezáltal támogatva az édesanyák munkásságát.

samsung dij

A 12 tagú független Bíráló Bizottság kilenc kategóriába sorolva választja ki a győztes pályázatokat. A díjra A 2021 februárjában induló Samsung SDI Babaverzum programra már több, mint 200 család jelentkezett.
A program nagy sikert aratott Gödön, és a védőnői szolgálattal szorosan együttműködve a vállalat igyekszik minden szülőt tájékoztatni a programról. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a sok nagyszerű pályázat közül a szakmai zsűri a Babaverzum programot díjazta idén. Újabb megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a programunk egy olyan kiemelkedő felelős és fenntartható kezdeményezés, amely példaértékű Magyarországon.” – mondta Kim Hyun Soo, a Samsung SDI Magyarország Zrt. elnöke.

A Babaverzum programra itt lehet jelentkezni: https://www.samsungsdi.hu/hu/babaverzum

Forrás: Samsung SDI

******************************************************************************************

2021.10.18.

Karbantartói képzés a Samsung SDI együttműködésével

Három hónapos, kezdő karbantartói képzést indít a Váci Szakképzési Centrum a Samsung SDI együttműködéséve a Váci Boronkay Gimnáziumban és a Király Endre Technikum és Szakképző iskolákban.

A képzés ideje alatt a cég támogatást is biztosít, az első hónapban nettó 185.000 Ft-tal, a másodikban nettó 208.000 Ft-tal, a harmadik hónapban pedig nettó 231.000 forintos anyagi támogatással ösztönzik a résztvevőket a tanfolyam elvégzésére. Sikeres vizsga után a vállalat hosszú távú munkalehetőséget kínál a Gödön működő akkumulátorgyárban.

Várják minden műszaki érdeklődéssel, illetve középfokú végzettséggel rendelkező leendő kolléga jelentkezését.

Jelentkezés és további információ a képzésben való részvételről: https://www.vszc.hu/samsungkepzes/ 
További információ munkanapokon 8 és 16 óra között az alábbi telefonszámokon kérhető Tel: 06 30 532-5594; 06 30 532-4995.

Forrás: Samsung SDI

*****************************************************************************************

2021.10.29.

Online közmeghallgatás tart Pest Megye Önkormányzata

Az érdeklődők e-mailben és telefonon tehetik fel a kérdéseiket.

A közmeghallgatás tárgya a Samsung SDI által kért soron kívüli felülvizsgálati eljárás.

A véleményeket, észrevételeket 2021. november 1-én 0 órától november 2-án 17 óráig a +36202089900 telefonszámon tehetik meg az érdeklődők. A megadott telefonszámon hangposta rögzíti az elhangzott véleményeket (a szám hívását követően kérjük várjon kb. 4 másodpercet, míg a hangpostafiók bejelentkezik). A hangposta automatikusan megszakítja a hívást 3 perc után, de tetszőleges számban hívható vissza.

E-mailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre lehet elküldeni a kérdéseket november 2-án 17 óráig.

A beérkezett kérdésekre, észrevételekre a szakhatóságok, valamint az üzemeltető november 8-án 10 órától online, élőközvetítésben válaszolnak (az online csatorna elérhetőségét később tesszük közzé).

www.pestmegye.hu

*****************************************************************************************

2021.11.01.

Tűzeset történt a Samsung gyárban

A gyár területén 2021. október 30-án hajnalban tűzeset történt. A karbantartási munkálatok során észlelt tüzet, - amely a gyártási folyamatot nem érintette - a telephelyünkön szolgáló tűzoltó kollégáknak perceken belül sikerült megfékeznie és eloltania. A hatóságot értesítették, a tűzeset kivizsgálása folyamatban van, amelyet valószínűleg elektromos zárlat okozott. Személyi sérülés nem történt. Katasztrófavédelmi engedélyhez kötött veszélyes anyag nem volt érintett a tűzben, környezetszennyezés nem történt.

******************************************************************************************

2021.11.03.

A Samsung SDI bölcsőde kerítést épített Gödön. 

A vállalat a kerítés teljes cseréjének kivitelezésével támogatta a gödi önkormányzatot.

Pár hónappal ezelőtt a Komlókert utcai Szivárvány Bölcsőde rozoga, veszélyesnek nyilvánított kerítéséről a gödi önkormányzat tájékoztatta a vállalatot, és egyúttal segítséget kért a kerítés cseréjének támogatására. A Samsung SDI kiemelten fontos projektként kezelve hamar döntést hozott és a közel 300 méter hosszú kerítés teljes cseréjének tervezésébe és kivitelezésébe kezdett. A több, mint egy hónapon át tartó munkálatok utolsó lépését a Samsung SDI dolgozói végezték el, lefestették a kerítés még befejezésre váró részeit.

samsung bolcsode kerites

A kerítés teljes cseréjének folyamata nagy hozzáértést és tervezést igényelt, a munkafolyamatoknak úgy kellett haladnia, hogy azok a bölcsőde mindennapjaiban ne okozzanak problémát. A Samsung SDI ennek ellenére mindenképpen be akarta vonni a személyesen is segíteni vágyó munkavállalókat és végül 30 önkéntes munkája koronázta meg a több mint egy hónapon át tartó munkálatokat.

Örömmel tölt el, hogy újra ott segíthettünk ahol valóban nagy szükség volt rá! A biztonságos környezet biztosítása a legfontosabb, pláne ha gyermekekről van szó. Olyan anyagok felhasználásával építtettük meg a kerítést a bölcsőde számára, amely még hosszú-hosszú évek után is olyan állapotban lesz, mint az átadáskor!” – mondta Kim Hyun Soo, a Samsung SDI Magyarország Zrt. elnöke.

A vállalat folyamatosan segíti a helyi közösséget, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos programjait múlt év szeptemberében indította el és a közelmúltban is számos CSR tevékenységet folytatott a városban. Szeptemberben a gödi gyermekfutóverseny fő szponzoraként vett részt az eseményen, valamint hulladékgyűjtő önkéntes programot hirdetett meg, melyen több mint 50 munkavállaló vett részt és közel 80 zsák hulladékot gyűjtöttek össze Göd szerte.
A vállalatot októberben nagy megtiszteltetés érte, hiszen a Gödön nagy sikert aratott Samsung SDI Babaverzum program elnyerte a CSR Hungary Díjat a „Legjobb programért” kategóriában.

*********************************************************************************************

2021.11.05.

Itt nézhető vissza a közmeghallgatás

A Samsung gyár bővítésével kapcsolatos online közmeghallgatás itt nézhető vissza:

A közmeghallgatás jegyzőkönyve INNEN tölthető le.

www.pestmegye.hu

 ********************************************************************************************

Megtörtént a Nemeskéri út fásítása

A Nemeskéri úti fásítás első kivitele elkészült a Göd 039/59, 039/60, 039/92, 039/93, 039/126, 039/127, 039/167, 039/220 hrsz-on 2022.02.23.-án.

A véderdő, fásítás célja a por, zaj, és levegővédelem, mely a Nemeskéri-Kiss Miklós út mentén, hosszanti irányban a Samsung-gyár felőli oldalon közel 500 méter hosszan helyezkedik el. A kivitelezés erdészeti módszerekkel, zömében hazainyár csemetével történt.

szurke nyarfaIlyen lesz a szürke nyár, ha megnő

Az elültetett fa egyedek száma: 8350 db szürke nyár, 3700 db akác. A kivitelezést követően 5 éves fenntartási időszak veszi kezdetét, a fák fejlődését segítő munkákat évente több alkalommal elvégzik, illetve az esetleges hiányokról, pótlásokról folyamatosan gondoskodnak.

A Nemeskéri úton a cél egy széles és hosszú, közel 20.000 m2 fásítás létrehozása, mely erdőművelési ágba is vonható, ha a telekrendezés megtörténik. Az elültetett őshonos fákból álló állomány 10 éven belül az invazív- és kultúrnövényekből álló mezőgazdasági területből természetesebb környezetet fog létrehozni. A fák alatt idővel a saját erdőtársulásukra jellemző növények fognak megtelepedni, melyben megannyi rovar, madár, gomba és egyéb élőlény fogja megtalálni a helyét.

A jelenleg elültetett csemeték mérete 60-80 cm körüli, az esetleges tavaszi aszályok miatt még tőrevágás lehet szükséges, mely a projekt sikerességét segíti elő.

A területnagyság és funkció miatt a kivitelezés erdészeti módszerrel történt, azaz nem nagyméretű parkfákkal került beültetésre a terület. A parkfákat inkább 1-2 soros kivitelben érdemes preferálni, továbbá az erdészeti csemeték ültetése, nevelése nagyságrendekkel kisebb költségviseléssel jár, mint a kertészeti méretű fákkal történő kivitelezés. A nagyobb terültre ültetendő fák esetében nagyobb fásítások, erdőtelepítések (több ezer m2) alkalmával feltétlen szem előtt kell tartani az erdőállományok fejlődéséhez szükséges folyamatokat, azaz erdészeti módszereket kell alkalmazni. Az erdőben, mint életközösségben, a fák csemetekorban elfoglalt helyük és a versengés teszi lehetővé az erdő egészséges fejlődését. A nagy számú csemete ültetéssel történt kivitelezés egy természetesebb folyamatot idéz elő, melyben állékonyabb, gyorsabban záródó nagy egyedszámú állományok jönnek létre.

A kivitelezés során a területen meglévő akácfákat meghagyták.

*********************************************************************************************

Nyár közepén kezdődik a Duna út felújítása Gödön

A Magyar Közút Zrt. Pest Megye Önkományzatának megbízásából, a gödi Különleges Gazdasági Övezetből származó adóbevételből felújítja a Duna út Pesti út – 70-es vasútvonal közötti szakaszát. Erről írták alá a felek a szerződést a Megyeházán május 26-án.

god dunaut alairas

Pest Megye Önkormányzata lakossági fórumot tartott a Duna út felújításával kapcsolatban 2021. szeptember 16-án. Ezután a lakosok észrevételeit gyűjtötte össze a kivitelező, majd készítette el az útfelújítás tervét.

www.pestmegye.hu

*************************************************************************************************

2022.07.13.

A korábbi tervekkel ellentétben nem nyár közepén, hanem szeptemberben kezdődik a Duna út felújítása Gödön.

A Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. Balparti Regionális Vízellátó Rendszerén június végén, július elején a jelentősen megnövekedett vízfogyasztás miatt vízkorlátozás elrendelésére volt szükség. Gödön ugyan nem volt vízellátási zavar, azonban a gödi lakosok biztonságos vízellátása érdekében a Duna utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciójának a korábban tervezett júliusi megkezdését szeptemberre halasztották.

A munkálatok megkezdése előtt a DMRV Zrt. az érintett lakosokat értesíti.

A vízvezetékek cseréjét követően indul meg a Duna út teljes körű felújítása a Magyar Közút kivitelezésében. 

www.pestmegye.hu

*************************************************************************************************

2022.08.03.

Gödön városi közösségi térként is használható tornaterem épül a Búzaszem Iskola számára

Az idén márciusban megkezdett építési beruházás első üteme július végére megvalósult, melynek részeként megépült a pinceszint szerkezete és elkészült az alap. Augusztusban indulhat a beruházás második szakasza, a szerkezetépítés, amelynek kivitelezője az alapozást is végző Épület-Forma Kft. lesz.

buzaszem

 

Pest Megye Önkormányzata 40 millió forinttal támogatta a beruházást, melyet a Búzaszem Alapítvány támogatóinak köszönhetően saját forrásból 30 millió forinttal egészített ki.

Augusztusban indul az építkezés második ütem, melyet Pest Megye Önkormányzata további 145 millió forinttal támogat.

www.pestmegye.hu

**************************************************************************************************

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Schenek István u. 1. cégjegyzékszáma: 13-10-040717, adószáma: 12627884-2-44.) 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálatáról.

Közmeghallgatás helyszíne: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14. Színházterem)
Közmeghallgatás időpontja: 2023. január 31. 16:00 óra

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Schenek István u. 1. cégjegyzékszáma: 13-10-040717, adószáma: 12627884-2-44.) 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálata, a telephely és annak bővítése céljából újonnan létesült veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos közmeghallgatás megtartására a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Kat. tv.) 33. § (1) bekezdése és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján kerül sor.

A Kat. tv. 33. § (1) bekezdése és a Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan az illetékes polgármester köteles közmeghallgatást tartani a biztonsági jelentés közzétételének lezárását követő 15 napon belül.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdése szerint „A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jegyző látja el”.

A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti ingatlant is a különleges gazdasági övezetbe sorolta, így a Samsung SDl Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti telephely biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálata katasztrófavédelmi engedélyezési ügyére is vonatkoznak a speciális szabályok.

Fentiek alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó polgármesteri hatásköröket a Pest Vármegyei Önkormányzat elnöke látja el. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság előtt 2022. november 26-án katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult. Az eljárás tárgya a 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálata, a telephely és annak bővítése céljából újonnan létesült veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadása. A Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése szerint a biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján 15 napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt az érintett nyilvánosság azokhoz észrevételeket tehet.

A biztonsági jelentés közzétételéről szóló hirdetmény ITT érhető el.

A közmeghallgatást élőben fogjuk közvetíteni. A közvetítés linkje a későbbiekben lesz elérhető.

Budapest, 2023. január 13.

Szabó István sk.
elnök

 *********************************************************************************************************

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közleménye:

2023.01.23-án a késő délutáni órákban egy felületaktív anyag jelenlétét észleltük a gödi csatornahálózatban, ami a település egyes részein az aknafedlapokon keresztül a közterületre jutott habzás formájában. Társaságunk azonnal megkezdte a probléma okának a kivizsgálását, mintát vettünk, egyeztettünk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal valamint haladéktalanul elvégeztük a csatornahálózat öblítését.

A habzást a kommunális csatornahálózatba jutó, tűzeseteknél használt oltóanyag okozta, aminek a térfogata vízzel és levegővel érintkezve a sokszorosára képes növekedni.

A ma délelőtti órákra a hálózaton a habzás teljesen megszűnt, a Dunakeszi Szennyvíztisztító Telepen a technológia kezelte a beérkező anyagot, működési problémát sem ott, sem a befogadó Óceánárok-pataknál nem okozott.

Természetesen még egy ideig monitorvizsgálatokkal követjük a folyamatot az ügy végleges, megnyugtató lezárásáig.

**********************************************************************************************************

Megkezdődik a Duna út felújítása Gödön

Pest Vármegye Önkormányzata támogatásával a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában megújul Göd belterületén a 21107 j. útnak (Duna út) a 2 sz. főút csomópontjától a vasúti átjáróig tartó 538 méteres szakasza. A beruházás közel 1,12 milliárd forintból (a gödi Különleges Gazdasági Övezetből származó adóbevételből) valósul meg.

Az önkormányzat lakossági fórumot tartott a Duna út felújításával kapcsolatban 2021. szeptember 16-án. Ezután a lakosok észrevételeit gyűjtötte össze a kivitelező, majd készítette el az útfelújítás tervét.

A teljeskörű útrekonstrukció során a beavatkozás hosszában az útburkolatot határoló kiemelt szegély, párhuzamos parkolók és új, zárt csapadékvíz elvezető rendszer épül az érintett közműhálózatok egyidejű kiváltásával.

A felújítás keretében a 0+087 km szelvényben lévő Ilka-patak hidat elbontják, és helyébe teljesen új híd épül. A beruházás részeként a Rákóczi Ferenc utcánál lévő gyalogos átkelőhelyet áthelyezik, míg a Honvéd sornál új gyalogos átkelőhelyek létesülnek. Megújul az útburkolat, mellyel egyidejűleg mindkét oldalon a jelenleg aszfalt burkolatú járdaszakaszok egységesen térkő burkolatot kapnak. Rendezik az útburkolat és a járda közötti felületeket is, új, esztétikus növények telepítésével. A biztonságosabb közlekedés érdekében a burkolati jeleket és a forgalomtechnikai jelzéseket is felújítják.

A felújítást követően a lakosság számára az útszakaszon a forgalom által generált zajhatások nagymértékben lecsökkennek, a szakasz csendesebbé, biztonságosabbá válik.

A beruházó a munkaterületet 2023. április 24-én adja át a kivitelezőnek, mellyel megkezdődhetnek a tényleges építést megelőző előkészítő munkálatok. A kivitelezés során ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be, melynek részeként szakaszosan félpályás zárásra, illetve helyenként és időszakosan teljes útzár bevezetésére is számítani kell.

Az aktuális forgalmi rend változásról és bevezetésének várható időpontjáról a beruházó minden esetben kellő időben tájékoztatja az érintett lakosságot.

A teljeskörű megvalósítás lezárásának várható időpontja: 2024. I. félév.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. / www.pestmegye.hu

**************************************************************************************

Közmeghallgatás - Samsung SDI

Pest Vármegye Közgyűlésének Elnöke közmeghallgatást tart a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. (2131 Göd, Schenek István u. 1. cégjegyzékszáma: 13-10-040717, adószáma: 12627884-2-44.) 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálatáról.

A biztonsági jelentés soron kívüli felülvizsgálatával kapcsolatos közmeghallgatás az alábbiak szerint kerül lebonyolításra:
2023. június 19-ig állampolgárok elmondhatják észrevételüket a +36709888895 telefonszámon. A megadott telefonszámon hangposta rögzíti az elhangzott véleményeket (a szám hívását követően kérjük várjon kb. 4 másodpercet, míg a hangpostafiók bejelentkezik). Kérjük, hogy véleményét maximum 3 percben foglalja össze, ezt követően a hangposta automatikusan megszakítja a hívást. Amenniyben 3 percnél több ideig szeretne véleményt nyilvánítani vagy kérdést feltenni, akkor hívja újra a számot.

A 2023. június 19-ig a biztonsági jelentéssel kapcsolatos kérdéseit elküldheti a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. A megadott időszakban feltett kérdéseire a 2023. június 26-án 10 órától válaszol az illetékes atóság. Az esemény ITT tekinthető meg élőben.

További részletek a közmeghallhatásról ITT olvashatók.

*************************************************************************************

Tájékoztatás a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátorgyára mellett csőtörés miatt kiömlött szennyvíz ügyében 

A Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. tájékoztatója a gödi ipari park mellett 2024. február 21-én történt szennyvízkiömlés körülményeiről:

"A SAMSUNG SDI gyárának közelében a gödi közüzemi szennyvízelvezető rendszeren dugulás volt, amin Göd Bócsa településrész lakosságának szennyvize is levezetésre kerül, tehát a SAMSUNG SDI kommunális szennyvizét is tartalmazó, városi-kommunális szennyvíz ömlött ki. A gyár ipari szennyvízvezetékén nem volt csőtörés, az ipari szennyvízelvezető rendszeren nem volt üzemzavar. A hibaelhárítást a a Vízmű munkatársai elvégezték, a fertőtlenítés és takarítás is megtörtént a hiba észlelésének napján."

A Greenpeace Magyarország munkatársai mintát vettek a helyszínen a kiömlött szennyvízből és azokat az Eurofins Kft. laboratóriumába juttatták el bevizsgálásra. A laboratórium vizsgálatainak eredményei:

NMP részletes vizsgálat:
https://www.greenpeace.org/static/planet4-hungary-stateless/2024/04/34d7c152-god_vizsgalati-jegyzokonyv_02.21_2_gdpr.pdf 

Toxikus fém és NMP-vizsgálat:
https://www.greenpeace.org/static/planet4-hungary-stateless/2024/04/065e1aab-god_vizsgalati-jegyzokonyv_02.21_1_gdpr.pdf