• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Gödi különleges gazdasági övezet

Az oldal folyamatosan frissül

A kormány létrehozta az első gazdasági övezetet Gödön április 18-án.

A vállalkozások, beruházások támogatása a gazdasági fellendülés és a munkahelyteremtés támogatásának egyik legsikeresebb, leginkább eredményes eszköze. Az elmúlt évtized hazai gazdaságpolitikai eredményei, és az európai uniós tagállamokban is elismert új prioritások pedig rámutattak, hogy az újraiparosítás, az ipari termelés erősítése és technológiai fejlesztése a következő évtized meghatározó programja lehet. Különösen az olyan új iparágakban, illetve piacokon, amelyek alapjaiban formálják át a településeink, közösségeink jövőjét.

A világszinten is egyre erősebb verseny – párosulva a COVID-19 világjárvány okozta nehézségekkel ugyanakkor új kihívásokat is támasztott a kisebb, nyitott gazdasággal rendelkező nemzetekkel szemben. Magyarország kormánya ezért sorozatban vezetett be új intézkedéseket, hogy a hazai gazdaság megőrizze, sőt megerősítse az elmúlt években elért eredményeit. Különösen az ipari modernizáció területén – technológiai fejlesztés, digitalizáció -, valamint az új ipari vertikumokban. Az utóbbira példa – de nem az egyetlen – az elektromos mobilitáshoz kapcsolódó új beruházások, külföldi befektetések széles köre, amelyeket sorozatban sikerült Magyarországra telepíteni. Hazánk ma az európai elektromos mobilitáshoz kapcsolódó gyártási és fejlesztési tevékenységek egyik központja.

Az ipari modernizáció és a piacok robbanásszerű átalakulása új eszközöket is igényel. Mind nagyobb jelentősége van a több évre előre tervezett, integrált, egymást segítő beruházások szervezésének. Az új technológiák gyors változása és a még gyorsabban változó piac felértékelt minden olyan támogatást, ami a beruházások tervezhetőségét és a munkahelyek megtartását segíti.

Az év első felében ezért sorozatban jelentek meg a rendkívüli támogatások, amelyek a nagyvállalatok és a kisebb vállalkozások beruházásait támogatták. Egyes kiemelt területeken pedig bevezették a más országokban már ismert eszközt: a különleges gazdasági övezet intézményét.

A különleges gazdasági övezet célja, hogy egy adott területen megvalósuljon a fejlesztések kiszámítható koordinációja, a kiemelt beruházások, majd a későbbiekben a beszállítói és innovációs kapcsolatok eredményes szervezése, és általában az együttműködés az érintett vállalatokkal, vállalkozásokkal. A különleges gazdasági övezet tehát a gazdaságfejlesztést szolgája. Területét és a beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat a kormány rendeletében határozza meg.

A különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott területen fekvő forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó közterület, közpark, közút tulajdonjogát annak terheivel, és az azokkal kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel együtt a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata szerzi meg. A helyi adókról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően, a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzat képviselőtestülete jogosult arra, hogy rendeletével a helyi adókat bevezesse. A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat a különleges gazdasági övezet területén az adómegállapítási jogát nem gyakorolhatja.

A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata a bevételt a rendeletében meghatározott módon a különleges gazdasági övezet szerinti megye területén fekvő – különös tekintettel a beruházással közvetlenebbül érintett – települések területén megvalósuló fejlesztések és a települések működésének támogatására, valamint a bevétel legfeljebb 3%-ának erejéig a megyei önkormányzat e rendelet szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire használhatja fel.

Pest Megye Önkormányzata felel az első ilyen, Magyarországon létrehozott különleges gazdasági övezet fejlesztéséért, amely Göd Város közigazgatási területén alakítottak ki. Az övezet ad helyet Magyarország egyik legnagyobb, és a jövőt leginkább meghatározó ipari-technológiai központjának, a Samsung SDI elektromos akkumulátor gyártó üzemének. Így a megyei önkormányzat feladata a folyamatban lévő, és a jövőbeni beruházások eredményes megvalósításának támogatása, a lehetséges hazai beszállítói és innovációs kapcsolatok szervezése. Az önkormányzat feladata az is, hogy mindez az itt élő emberek biztonságának garantálásával, valamint a megye és az ország érdekei szerint valósuljon meg.

god alapterkep gazdasagi ovezet kicisA gazdasági övezet térképe

A Gödi különleges gazdasági övezet létrehozásának és fejlesztésének célja a munkahelyteremtés és gazdaságfejlesztés. Pest Megye Önkormányzata e cél érdekében együttműködik a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), az övezetben tervezett és újonnan indított beruházások érdekében, különösen az elektromobilitás területén. A Magyarországra irányuló befektetések és fejlesztések támogatásáról bővebben:

Invest In Hungary
Automotive Industry in Hungary
E-mobilitási beszállítói kézikönyv
Logistics & Transportation Industry in Hungary

Háttéranyagok az elektromobilitás fejlődéséről és a hazai ipari lehetőségeiről:

Elektromobilitási Stratégia, Jedlik Ányos Terv 2.0
Európai Bizottság jelentése – „Az akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési terv végrehajtása: Stratégiai akkumulátor-értéklánc kialakítása Európában”
World Economic Forum, A Vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030, 2019
McKinsey, The 2040 outlook for EV battery manufacturing, 2019
AIE, Power a new value-chain in the automotive sector: the job potential of transport electrification

*******************************************************************************************

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Ipartelep 6980. hrsz.) 2131 Göd, külterület hrsz. 056. alatti ingatlanon tervezett új lítium-ion akkumulátor gyártó üzemére a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt 2020. február 23-án katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult.

Pest Megye Közgyűlésének elnöke közmeghallgatást tartott katasztrófavédelmi engedélyezési eljárással kapcsolatban május 29-én. A közmeghallgatás ITT nézhető vissza. A közmeghallgatásra beérkezett kérdésekre a válaszok ITT érhetők el.

Szabó István, Pest Megye Önkormányzatának elnöke a beérkezett lakossági panaszok/észrevételek megoldásáról és a gazdasági övezet egészének infrastrukturális fejlesztéséről beszélt június 18-án.

*******************************************************************************************

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Gödi Polgármesteri Hivatalban tartott kihelyezett ügyfélfogadása a járványügyi helyzetre való tekintettel november 11-től felfüggesztésre kerül. Kérjük, hogy a beadványokat postai úton a 1364 Budapest, Pf. 112, vagy elektronikus úton a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldjék meg.

*******************************************************************************************

Közmeghallgatás és lakossági fórum

Pest Megye Közgyűlésének elnöke közmeghallgatást és lakossági fórumot tartott Gödön szeptember 22-én, a Samsung SDI Magyarország felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó I. számú, meglévő üzem tevékenységének bővítésével kapcsolatban.

Az eseményről készült videófelvétel itt tekinthető meg:

A közmeghallgatás jegyzőkönyve ITT érhető el, a lakossági fórum kérdései, válaszai ITT olvashatók.

Az írásban érkezett kérdések, észrevételek válaszai INNEN tölthetők le.

*******************************************************************************************

Elkészült Göd Város külső védelmi tervének tervezete. A Hirdetmény ITT olvasható.

*******************************************************************************************

Göd város közigazgatási területén a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormány rendelet értelmében Pest Megye Önkormányzata látja el a rendeletben meghatározott helyi utak kezelését. Pest Megye Önkormányzata megállapodást kötött a Magyar Közút Zrt. Pest Megyei Igazgatóságával a hivatkozott kormányrendelet alapján a kezelésébe került helyi közutak üzemeltetési, közútkezelési és fenntartási feladatainak ellátásáról. Fentiek alapján a mellékletben szereplő utakra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a Magyar Közút Zrt. Pest Megyei Igazgatóságához (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95., 1675 Budapest, Pf.: 250.) kell benyújtani. A benyújtandó kérelemről és annak mellékleteként benyújtandó tervdokumentáció minimális tartalmi követelményeiről a mellékelt leírás nyújt iránymutatást.

Pest Megye Önkormányzata kezelésébe tartozó utak:

Út helyrajzi száma Út neve
038 Nemeskéri Kiss Miklós utca
0402 (korábban 6468/8)  Fóti út
042/6 Fóti út
0401 (korábban 6425) Zrínyi utca
039/75 Földút
039/108 Földút
039/147 Földút
048/10 1. sz. feltáró út
051 Hernád utca
063/1 2. sz. feltáró út
080 Déli feltáró út
054 Nyugati feltáró út
046 Földút
075 Földút
086/10 Földút
086/9 Földút
063/4 Földút
0410 (korábban 6713) Földút

*******************************************************************************************

Megoldódott a szennyvíz szivárgás miatti talajszennyezés

2021. január 9-én (szombat) csatornadugulás miatt kommunális szennyvíz folyt ki a Samsung SDI gyár melletti földterületre. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szakemberei a dugulást elhárították és jelezték, hogy hétfőre tudják végrehajtani a talaj teljes fertőtlenítését. A Samsung SDI ezért vállalta, hogy felszivattyúzza a gyár csatornájából kifolyt szennyvizet és elvégzi a felszíni talajcserét. A helyreállítási munkálatok így már hétvégén befejeződtek.

samsung szennyvizEltávolítják a szennyezett talajt (Fotó: Balogh Csaba facebook oldala)

 *******************************************************************************************

Új utak épülnek a gödi ipari-innovációs fejlesztési területen

Az új utak együttes hossza hozzávetőleg 3,5 kilométer, amelyből 2 kilométernyi 2x2 sávos, a többi pedig 2x1 sávos lesz. Meg kell tervezni 2,1 kilométer kerékpárutat és 500 méter zajárnyékoló falat is.

A Samsung-gyárnak helyet adó gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó útfejlesztések tervezését a Flavus Mérnökiroda Kft. nyerte, nettó 206 millió forintos ajánlatával. A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő Magyar Közút Nonprofit Zrt. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A feladat meghatározása a következő: tervezési szerződés a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó, az M2 gyorsforgalmi út környezetében szükséges csomópont és útfejlesztések engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére. A tervezési terület az M2-es autóút meglévő csomópontjától indul. Az új utak együttes hossza hozzávetőleg 3,5 kilométer, amelyből 2 kilométernyi 2x2 sávos, a többi pedig 2x1 sávos lesz. Meg kell tervezni 2,1 kilométer kerékpárutat és 500 méter zajárnyékoló falat is.

god terkep csomopontForrás: NIF Zrt.

A tervezési feladat részét képezi továbbá az útszakaszok csapadékvízének elvezetése a befogadóig, az esetlegesen szükséges műtárgyakkal együtt; a közvilágítás kialakítása; a területen lévő közművek felderítése és szükség esetén azok kiváltása, védelembe helyezése; forgalomtechnikai rend kialakítása.

A kivitelezési munkák elvégzése után a forgalomba helyezési eljárást 2022. III. negyedévében folytathatják le.

******************************************************************************************

Pest Megye Közgyűlése megalkotta a gödi különleges gazdasági övezettel kapcsolatos támogatási szabályokat

Az övezetből befolyt helyi adóbevétel felhasználására az alábbi alapok létrehozásáról született döntés:

a) Településfejlesztési alap,
b) Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap,
c) Gödi zöld-fenntarthatósági alap,
d) Civil támogatási alap.

Az alapokban felhasználható összege 1.796.696.113 forint.

További részletek ITT olvashatóak.

 *****************************************************************************************

Tájékoztató

A 2021. március 2-án reggel bejelentés érkezett a Pest Megyei Önkormányzathoz, hogy szennyvíz szivárgás tapasztalható Gödön, a Májerffy utca 13. számnál található szennyvízvezeték légtelenítő aknájából. Az önkormányzat haladéktalanul továbbította az észrevételt a DMRV Zrt.-nek. A szolgáltató jelezte, hogy az aknához tartozó vezeték a Samsung SDI tulajdona, amely a hiba elhárítását már megkezdte.

*****************************************************************************************

Zajpanaszokkal kapcsolatos bejelentéseket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. tehetnek.

*****************************************************************************************

Közmeghallgatás - Samsung üzem bővítése

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke közmeghallgatást tart a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítése céljából.

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Ipartelep 403 hrsz cégjegyzékszáma: 13-10-040717, adószáma: 12627884-2-44.) 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítéséhez kapcsolódó közmeghallgatás megtartására a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Kat. tv.) 33. § (1) bekezdése és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján kerül sor.

A Kat. tv. 33. § (1) bekezdése és a Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan az illetékes polgármester köteles közmeghallgatást tartani a biztonsági jelentés közzétételének lezárását követő 15 napon belül.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdése szerint „A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jegyző látja el”.

A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz.. alatti ingatlant is a különleges gazdasági övezetbe sorolta, így a Samsung SDl Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítésének katasztrófavédelmi engedélyezési ügyére is vonatkoznak a speciális szabályok. Fentiek alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó polgármesteri hatásköröket a Pest Megye Közgyűlésének Elnöke látja el.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság előtt 2021. április 1-én katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult. Az eljárás tárgya 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítése. A Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése szerint a biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján 15 napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt az érintett nyilvánosság azokhoz észrevételeket tehet.

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítésével kapcsolatos biztonsági jelentés és lakossági tájékoztató 2021. április 9. és 23. között volt elérhető www.pestmegye.hu honlapon.

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani.

Fentiekre tekintettel a 2131 Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítésével kapcsolatos közmeghallgatás az alábbiak szerint kerül lebonyolításra:

2021. április 30-án 8 órától 2021. május 3-án 8 óráig az állampolgárok elmondhatják észrevételüket a +36706597383 telefonszámon. A megadott telefonszámon hangposta rögzíti az elhangzott véleményeket (a szám hívását követően kérjük várjon kb. 4 másodpercet, míg a hangpostafiók bejelentkezik). Kérjük, hogy véleményét maximum 3 percben foglalja össze, ezt követően a hangposta automatikusan megszakítja a hívást.

2021. május 3-án 9 órától 12 óráig személyesen rögzítjük hívását +36706597383 telefonszámon.

A megadott időszakban feltett kérdéseire a 2021. május 5-én 10 órától válaszol az illetékes hatóság. Az esemény itt tekinthető meg élőben: https://www.youtube.com/watch?v=tOkWce1cukE 

A Hatóság az üzemeltető által benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, - mérlegelve a közmeghallgatás jegyzőkönyvében foglaltakat - határozatában feltételes vagy feltétel nélküli katasztrófavédelmi engedélyt ad az Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenységgel érintett létesítmény építése tekintetében, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

Az engedélyező hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., (postacím: 1903 Bp. Pf.: 314, Telefon: +36 (1) 469-4105 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Szabó István
Pest Megye Közgyűlésének elnöke

**************************************************************************************

Samsung SDIHU - Zajvédelem

A Samsung SDI Magyarország Zrt. vállalja, hogy a zajcsökkentési tervet 3 ütem helyet 2 lépésben végzi el, és az ezzel kapcsolatos kivitelezési munkálatokat még a 2021. évben befejezi, így az intézkedéseknek köszönhetően a gyár teljes zajterhelése csökkeni fog.

A zajcsökkentési terv ITT érhető el.

*************************************************************************************

A Samsung SDI Magyarország Zrt. telephelyén zajló munkavégzés miatt az elmúlt napokban növekedett a porszennyeződés. Pest Megye Önkormányzata továbbította a lakossági megkereséseket ezügyben a Samsung SDI felé. A cég a porszennyeződés megakadályozása érdekében rendszeres locsolást végez:

samsung locsol

*************************************************************************************

Visszanézhető a közmeghallgatás

Az alábbi videóban visszanézhető a május 5-i közmeghallgatás:

*************************************************************************************

Samsung SDIHU hivatalos kommunikáció a 2021. május 8-án bekövetkezett tűzesetről:

Ezúton tájékoztatjuk a gödi lakosságot, hogy 2021. május 8.-án, este 23:00-kor gyárunk egyik épületében tűzeset történt.

A tűzoltóságot kollégáink értesítették, de a tüzet a telephelyünkön szolgáló tűzoltó kollégáknak még a hivatásos erők érkezéséig sikerült megfékeznie. Személyi sérülés nem történt.

Katasztrófavédelmi engedélyhez kötött veszélyes anyag nem volt érintett a tűzben, környezetszennyezés nem történt.

*************************************************************************************

A május 5-i közmeghallgatásra beérkezett kérdések ITT érhetők el.

A közmeghallgatás jegyzőkönyve INNEN tölthető le.

************************************************************************************

A Samsung SDI megkezdte a munkavállalók oltását (2021.05.17.)

A Samsung SDI előző héten megkezdte a munkavállalók COVID-19 elleni első körös oltását a vállalat területén kialakított oltóponton. A vállalat az elkövetkezendő hetekben is biztosítja majd az oltás lehetőségét, minden munkavállaló számára. A vállalat előzetes regisztrációra kéri az oltásra érkezőket, eddig több száz magyar, ukrán és koreai munkavállaló jelezte oltási szándékát és ez a szám napról-napra tovább nő.

Azon munkatársak számára, akik most részesülnek az első körös oltásban, a második körös oltásához szükséges vakcina is biztosított lesz az oltási előírások szerinti időpontban. A vállalati oltóponton beadott védőoltások az országos nyilvántartásban rögzítésre kerülnek, így a védőoltás meglétét igazoló védettségi igazolványt a kormányhivatal automatikusan kiállítja a munkavállalóknak. A vállalat bíztatja munkavállalóit arra, hogy beoltassák magukat és ezáltal növeljék az ország átoltottságát.

************************************************************************************

Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Samsung SDI gödi gyárában 2021. június 7-én

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó Samsung SDI gyárban belső védelmi terv gyakorlatot tartottak ma, a reggeli órákban. A gyakorlaton tűzesetet szimuláltak, a feladat az volt, hogy a meghatározott tűzoltó egységek mennyi időn belül érnek a helyszínre és az oltást milyen gyorsan tudják megkezdeni. A gyakorlaton a Katasztrófavédelem a Rendőrség, valamint az Országos Mentőszolgálat szakemberein túl, a Gödi Önkormányzat képviseletében Balogh Csaba polgármester és Andrejka Zombor alpolgármester, továbbá a Pest Megyei Önkormányzat nevében dr. Szép Tibor jegyző és dr. Szinay József Irodavezető is részt vettek.

************************************************************************************

Zöldbe borult a Samsung SDI Zrínyi utca felőli kerítése (2021.06.09.)

A Samsung SDI az elmúlt hetek rossz időjárása ellenére is megvalósította rég tervezett projektjét és különleges borostyánt ültettek a Zrínyi utca felőli, 300 méter hosszú kerítésük tövébe. A nemesített borostyánnak teljesen más tulajdonságai vannak, mint a sokak által ismert vad, erdei növénynek. Nem hoz termést sem, így nem vonzza a rovarokat és nem is mérgező. Az örökzöld borostyánfal jelenleg 1,80 cm magas, de a növénygondozásnak köszönhetően egy év múlva eléri majd a kerítés teljes magasságát. Az EU által jóváhagyott, EU engedéllyel rendelkező borostyán paneleket Magyarországon nevelték és szaporították. Az elmúlt két hétben, több mint 5000 tő borostyánt ültettek a Bócsa felőli kerítés tövében. 

samsung zoldben kerites

A vállalat célja a zöldfal telepítésével az volt, hogy közvetlen szomszédai számára barátságosabb és zöldebb környezetet biztosítson.

************************************************************************************

2021.08.18.

A Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/02384-3/2021. ügyiratszámon zajcsökkentési intézkedési terv végrehajtására kötelezte a Samsung SDI Magyarország Zrt-t.

A zajcsökkentési intézkedési terv három ütemből áll. Az egyes ütemekben a telephely épületeinél és technológiai terein működő domináns források lépésekben történő zajcsökkentését tartalmazza.
A Samsung az eredetileg vállalt határidőket – I. ütem: 2021. június 21., II. ütem: 2021. december 10., III. ütem: 2022.április 22. - önként vállalta, hogy 3 ütem helyet 2 lépésben végzi el és az ezzel kapcsolatos kivitelezési munkálatokat még a 2021. évben befejezi.

Az I-es ütemben a 10 dB-nél magasabb egyedi határérték túllépést okozó források zajcsökkentését végezték el. A vállalt zajcsökkentés mértékét több esetben túlteljesítették. Azonban a hűtőtornyok zajcsökkentési munkálatait ideiglenesen fel kellett függeszteniük, tekintettel arra, hogy azok átalakításra, bővítésre kerültek. Ezeket, a munkálatok befejeztével még idén be fogják fejezni. Illetve a zajárnyékoló fal megépítése helyett - azzal zajvédelem szempontjából egyenértékű - épületeket húztak fel. Az új épületeknél komoly figyelmet fordítottak az akusztikai hatásokra is.

A II-es ütemben felsorolt zajcsökkentési intézkedésekkel is jelentős előre haladás történt, már csak egy tétel van hátra, amit a cég a vállalásuknak megfelelően még idén megvalósít.

A III-as ütemben szereplő összes tétel megvalósították. A munkálatokat mind közeltéri- mind környezeti zajméréssel vissza ellenőrizték.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a zajcsökkentési intézkedési terv sikeres, a telephely nyugati (Hernád köz és környéke) és észak-nyugati oldalán (Óázis lakópark és környéke) mind a nappali mind az éjszakai határértékeknek megfelelő értékeket mértek a független szakértő cég munkatársai.

Az Északi irányban (Zrínyi utca és környéke) viszont az éjszakai határértékeket meghaladó zajterhelés tapasztalható. Ez elsősorban bekövetkezett az üzembeli változásoknak tudható be. Így a jövőben a cég szeretné felülvizsgálni a zajcsökkentési ütemtervet és szükség szerint módosítani azt. A Samsung SDI Magyarország Zrt. elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért az alkalmazott technológia folyamatos fejlesztésével szükség esetén újabb egységek beiktatásával a zajterhelés minimalizálására törekszik.

A zajcsökkentéssel kapcsolatos dokumentumok innen tölthetőek le: Közeltéri zajvizsgálati jegyzőkönyvZajvizsgálati dokumentáció; Jegyzőkönyv

www.pestmegye.hu

 ************************************************************************************

2021.08.23.

A Kormány 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozata Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

A Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján Pest Megye Önkormányzatát „ipari park kialakítása érdekében művelési ág változás” célra 1.763.547.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás illeti meg.

A Korm. határozat értelmében a támogatás felhasználásának és elszámolásának részleteiről a belügyminiszter támogatói okiratot ad ki.

www.pestmegye.hu

************************************************************************************

2021.08.27.

Pest Megye Önkormányzata lakossági fórumot tart a Duna út felújításával kapcsolatban szeptember 16-án (csütörtök) 17 órakor a Göd, Jósika utca 14. cím alatti Nyaralóház színháztermében.

www.pestmegye.hu