• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Gödi különleges gazdasági övezet

Az oldal folyamatosan frissül

A kormány létrehozta az első gazdasági övezetet Gödön április 18-án.

A vállalkozások, beruházások támogatása a gazdasági fellendülés és a munkahelyteremtés támogatásának egyik legsikeresebb, leginkább eredményes eszköze. Az elmúlt évtized hazai gazdaságpolitikai eredményei, és az európai uniós tagállamokban is elismert új prioritások pedig rámutattak, hogy az újraiparosítás, az ipari termelés erősítése és technológiai fejlesztése a következő évtized meghatározó programja lehet. Különösen az olyan új iparágakban, illetve piacokon, amelyek alapjaiban formálják át a településeink, közösségeink jövőjét.

A világszinten is egyre erősebb verseny – párosulva a COVID-19 világjárvány okozta nehézségekkel ugyanakkor új kihívásokat is támasztott a kisebb, nyitott gazdasággal rendelkező nemzetekkel szemben. Magyarország kormánya ezért sorozatban vezetett be új intézkedéseket, hogy a hazai gazdaság megőrizze, sőt megerősítse az elmúlt években elért eredményeit. Különösen az ipari modernizáció területén – technológiai fejlesztés, digitalizáció -, valamint az új ipari vertikumokban. Az utóbbira példa – de nem az egyetlen – az elektromos mobilitáshoz kapcsolódó új beruházások, külföldi befektetések széles köre, amelyeket sorozatban sikerült Magyarországra telepíteni. Hazánk ma az európai elektromos mobilitáshoz kapcsolódó gyártási és fejlesztési tevékenységek egyik központja.

Az ipari modernizáció és a piacok robbanásszerű átalakulása új eszközöket is igényel. Mind nagyobb jelentősége van a több évre előre tervezett, integrált, egymást segítő beruházások szervezésének. Az új technológiák gyors változása és a még gyorsabban változó piac felértékelt minden olyan támogatást, ami a beruházások tervezhetőségét és a munkahelyek megtartását segíti.

Az év első felében ezért sorozatban jelentek meg a rendkívüli támogatások, amelyek a nagyvállalatok és a kisebb vállalkozások beruházásait támogatták. Egyes kiemelt területeken pedig bevezették a más országokban már ismert eszközt: a különleges gazdasági övezet intézményét.

A különleges gazdasági övezet célja, hogy egy adott területen megvalósuljon a fejlesztések kiszámítható koordinációja, a kiemelt beruházások, majd a későbbiekben a beszállítói és innovációs kapcsolatok eredményes szervezése, és általában az együttműködés az érintett vállalatokkal, vállalkozásokkal. A különleges gazdasági övezet tehát a gazdaságfejlesztést szolgája. Területét és a beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat a kormány rendeletében határozza meg.

A különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott területen fekvő forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó közterület, közpark, közút tulajdonjogát annak terheivel, és az azokkal kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel együtt a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata szerzi meg. A helyi adókról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően, a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzat képviselőtestülete jogosult arra, hogy rendeletével a helyi adókat bevezesse. A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat a különleges gazdasági övezet területén az adómegállapítási jogát nem gyakorolhatja.

A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata a bevételt a rendeletében meghatározott módon a különleges gazdasági övezet szerinti megye területén fekvő – különös tekintettel a beruházással közvetlenebbül érintett – települések területén megvalósuló fejlesztések és a települések működésének támogatására, valamint a bevétel legfeljebb 3%-ának erejéig a megyei önkormányzat e rendelet szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire használhatja fel.

Pest Megye Önkormányzata felel az első ilyen, Magyarországon létrehozott különleges gazdasági övezet fejlesztéséért, amely Göd Város közigazgatási területén alakítottak ki. Az övezet ad helyet Magyarország egyik legnagyobb, és a jövőt leginkább meghatározó ipari-technológiai központjának, a Samsung SDI elektromos akkumulátor gyártó üzemének. Így a megyei önkormányzat feladata a folyamatban lévő, és a jövőbeni beruházások eredményes megvalósításának támogatása, a lehetséges hazai beszállítói és innovációs kapcsolatok szervezése. Az önkormányzat feladata az is, hogy mindez az itt élő emberek biztonságának garantálásával, valamint a megye és az ország érdekei szerint valósuljon meg.

god alapterkep gazdasagi ovezet kicisA gazdasági övezet térképe

A Gödi különleges gazdasági övezet létrehozásának és fejlesztésének célja a munkahelyteremtés és gazdaságfejlesztés. Pest Megye Önkormányzata e cél érdekében együttműködik a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), az övezetben tervezett és újonnan indított beruházások érdekében, különösen az elektromobilitás területén. A Magyarországra irányuló befektetések és fejlesztések támogatásáról bővebben:

Invest In Hungary
Automotive Industry in Hungary
E-mobilitási beszállítói kézikönyv
Logistics & Transportation Industry in Hungary

Háttéranyagok az elektromobilitás fejlődéséről és a hazai ipari lehetőségeiről:

Elektromobilitási Stratégia, Jedlik Ányos Terv 2.0
Európai Bizottság jelentése – „Az akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési terv végrehajtása: Stratégiai akkumulátor-értéklánc kialakítása Európában”
World Economic Forum, A Vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030, 2019
McKinsey, The 2040 outlook for EV battery manufacturing, 2019
AIE, Power a new value-chain in the automotive sector: the job potential of transport electrification

*******************************************************************************************

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Ipartelep 6980. hrsz.) 2131 Göd, külterület hrsz. 056. alatti ingatlanon tervezett új lítium-ion akkumulátor gyártó üzemére a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt 2020. február 23-án katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult.

Pest Megye Közgyűlésének elnöke közmeghallgatást tartott katasztrófavédelmi engedélyezési eljárással kapcsolatban május 29-én. A közmeghallgatás ITT nézhető vissza. A közmeghallgatásra beérkezett kérdésekre a válaszok ITT érhetők el.

Szabó István, Pest Megye Önkormányzatának elnöke a beérkezett lakossági panaszok/észrevételek megoldásáról és a gazdasági övezet egészének infrastrukturális fejlesztéséről beszélt június 18-án.

*******************************************************************************************

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Gödi Polgármesteri Hivatalban tartott kihelyezett ügyfélfogadása a járványügyi helyzetre való tekintettel november 11-től felfüggesztésre kerül. Kérjük, hogy a beadványokat postai úton a 1364 Budapest, Pf. 112, vagy elektronikus úton a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldjék meg.

*******************************************************************************************

Közmeghallgatás és lakossági fórum

Pest Megye Közgyűlésének elnöke közmeghallgatást és lakossági fórumot tartott Gödön szeptember 22-én, a Samsung SDI Magyarország felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó I. számú, meglévő üzem tevékenységének bővítésével kapcsolatban.

Az eseményről készült videófelvétel itt tekinthető meg:

A közmeghallgatás jegyzőkönyve ITT érhető el, a lakossági fórum kérdései, válaszai ITT olvashatók.

Az írásban érkezett kérdések, észrevételek válaszai INNEN tölthetők le.

*******************************************************************************************

Elkészült Göd Város külső védelmi tervének tervezete. A Hirdetmény ITT olvasható.

*******************************************************************************************

Göd város közigazgatási területén a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormány rendelet értelmében Pest Megye Önkormányzata látja el a rendeletben meghatározott helyi utak kezelését. Pest Megye Önkormányzata megállapodást kötött a Magyar Közút Zrt. Pest Megyei Igazgatóságával a hivatkozott kormányrendelet alapján a kezelésébe került helyi közutak üzemeltetési, közútkezelési és fenntartási feladatainak ellátásáról. Fentiek alapján a mellékletben szereplő utakra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a Magyar Közút Zrt. Pest Megyei Igazgatóságához (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95., 1675 Budapest, Pf.: 250.) kell benyújtani. A benyújtandó kérelemről és annak mellékleteként benyújtandó tervdokumentáció minimális tartalmi követelményeiről a mellékelt leírás nyújt iránymutatást.

Pest Megye Önkormányzata kezelésébe tartozó utak:

Út helyrajzi száma Út neve
038 Nemeskéri Kiss Miklós utca
0402 (korábban 6468/8)  Fóti út
042/6 Fóti út
0401 (korábban 6425) Zrínyi utca
039/75 Földút
039/108 Földút
039/147 Földút
048/10 1. sz. feltáró út
051 Hernád utca
063/1 2. sz. feltáró út
080 Déli feltáró út
054 Nyugati feltáró út
046 Földút
075 Földút
086/10 Földút
086/9 Földút
063/4 Földút
0410 (korábban 6713) Földút

*******************************************************************************************

Megoldódott a szennyvíz szivárgás miatti talajszennyezés

2021. január 9-én (szombat) csatornadugulás miatt kommunális szennyvíz folyt ki a Samsung SDI gyár melletti földterületre. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szakemberei a dugulást elhárították és jelezték, hogy hétfőre tudják végrehajtani a talaj teljes fertőtlenítését. A Samsung SDI ezért vállalta, hogy felszivattyúzza a gyár csatornájából kifolyt szennyvizet és elvégzi a felszíni talajcserét. A helyreállítási munkálatok így már hétvégén befejeződtek.

samsung szennyvizEltávolítják a szennyezett talajt (Fotó: Balogh Csaba facebook oldala)

 *******************************************************************************************

Új utak épülnek a gödi ipari-innovációs fejlesztési területen

Az új utak együttes hossza hozzávetőleg 3,5 kilométer, amelyből 2 kilométernyi 2x2 sávos, a többi pedig 2x1 sávos lesz. Meg kell tervezni 2,1 kilométer kerékpárutat és 500 méter zajárnyékoló falat is.

A Samsung-gyárnak helyet adó gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó útfejlesztések tervezését a Flavus Mérnökiroda Kft. nyerte, nettó 206 millió forintos ajánlatával. A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő Magyar Közút Nonprofit Zrt. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A feladat meghatározása a következő: tervezési szerződés a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó, az M2 gyorsforgalmi út környezetében szükséges csomópont és útfejlesztések engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére. A tervezési terület az M2-es autóút meglévő csomópontjától indul. Az új utak együttes hossza hozzávetőleg 3,5 kilométer, amelyből 2 kilométernyi 2x2 sávos, a többi pedig 2x1 sávos lesz. Meg kell tervezni 2,1 kilométer kerékpárutat és 500 méter zajárnyékoló falat is.

god terkep csomopontForrás: NIF Zrt.

A tervezési feladat részét képezi továbbá az útszakaszok csapadékvízének elvezetése a befogadóig, az esetlegesen szükséges műtárgyakkal együtt; a közvilágítás kialakítása; a területen lévő közművek felderítése és szükség esetén azok kiváltása, védelembe helyezése; forgalomtechnikai rend kialakítása.

A kivitelezési munkák elvégzése után a forgalomba helyezési eljárást 2022. III. negyedévében folytathatják le.

******************************************************************************************

Pest Megye Közgyűlése megalkotta a gödi különleges gazdasági övezettel kapcsolatos támogatási szabályokat

Az övezetből befolyt helyi adóbevétel felhasználására az alábbi alapok létrehozásáról született döntés:

a) Településfejlesztési alap,
b) Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap,
c) Gödi zöld-fenntarthatósági alap,
d) Civil támogatási alap.

Az alapokban felhasználható összege 1.796.696.113 forint.

További részletek ITT olvashatóak.

 *****************************************************************************************

Tájékoztató

A 2021. március 2-án reggel bejelentés érkezett a Pest Megyei Önkormányzathoz, hogy szennyvíz szivárgás tapasztalható Gödön, a Májerffy utca 13. számnál található szennyvízvezeték légtelenítő aknájából. Az önkormányzat haladéktalanul továbbította az észrevételt a DMRV Zrt.-nek. A szolgáltató jelezte, hogy az aknához tartozó vezeték a Samsung SDI tulajdona, amely a hiba elhárítását már megkezdte.

*****************************************************************************************

Zajpanaszokkal kapcsolatos bejelentéseket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. tehetnek.