2009 Tábori Nándor

Tábori Nándor a megye új díszpolgára

2009. december 03.

Újlengyelben adta át Pest Megye díszpolgári címét Dr. Szűcs Lajos Tábori Nándor esperesnek. 

Tabori NandorPest megye díszpolgárává választotta Tábori Nándort a Pest Megyei Közgyűlés. Az újlengyeli plébános atya a Malenkij robot idején taksonyi káplánként önként ment a híveivel Novi Dombászba, ahol kimagasló emberi magatartásával sokak életben maradását segítette. Újhartyáni, Ceglédberceli fogolytársai mellett a Csepel-szigetről, Taksonyból, Szigetújfaluból, Szigetcsépről és Tökölről is családok százai őrzik emlékezetükben helytállását.
Tábori Nándor a második világháború után 1945-ben a „málenkij roboton” lévő bátyja kisgyermekes felesége helyett vállalta a kényszermunkát a Szovjetunióban. A „kis munka” valójában kemény fizikai munkát jelentett. Kispapként a bányában kisebb fejadaggal a legkeményebb munkát végeztették a törékeny emberrel. Megtanult oroszul, majd egy irodára került, ahol többet tudott segíteni társain a teljesítmény elszámolásnál, a gyengélkedőkön, betegeken. Misézett, imádkoztatott, esténként közös éneklést szervezett. Megőrizte hitét, tisztességét, becsületét akkor is, amikor megfenyegették és megkínozták

Magyarországra 1949 novemberében tért vissza betegen. Felépülése után befejezte a szemináriumot, majd 1951-ben pappá szentelték. Szülőfalujában Taksonyon szolgált, ahol a dunaharaszti földrengésben leomlott templomkupolát vezetésével építették újra. 1958 szeptemberétől Újlengyel plébánosa lett. Gondoskodott a tanyasi idős, beteg emberekről, akikhez gyalog vagy kerékpárral tudott eljutni. Lemondott a hitoktató tevékenységéért járó fizetéséről a szegény gyerekek javára. Támogatta a vak gyerekek óvodáját és iskoláját. Aranymiséje, pappá szenteltetésének 50. évfordulója 2001-ben volt. Még ma is 87 évesen, nyugdíjasként is ellátja papi teendőit. Tábori Nándor a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjének kitüntetettje.