• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Pest megye kiválóságait köszöntöttük

Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott Szvorák Katalin részére. (A rendezvény fotói folyamatosan kerülnek fel oldalunkra.)

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 356 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították.
Ez a nap már 16 éve különleges jelentéssel bír a számunkra. A megye újjászületésére emlékezünk, és közösségünk ünnepét tartjuk meg együtt, a megye 187 településéről érkező emberekkel és mindazokkal, akikhez különleges kapcsolat fűz bennünket. Az ünnepség rangját emeli, hogy ekkor adjuk át a megyei kitüntető díjakat - elismerve a közművelődés, a tudomány, a kultúra, az építészet, a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket; s ekkor kerül átadásra a Pest Megye Díszpolgára cím is. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a hivatásukban vagy a mindennapokban képesek voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.

Az ide ünnepséget Vitályos Eszter, az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkára nyitotta meg. Elmondta, hogy mint Pest megyei lakos a mindennapokban is látja azokat ez értékeket, amiket a díjazottak képviselnek. Kitért az önálló Pest megye régióra is, kifejezve reményét, hogy mind a 187 település számára ideális megoldás lesz a fővárostól való elválás.

„A Megyenap az az esemény, amikor a 187 város és község, és a határon túlról érkezett barátaink együtt vannak. Együtt olyan számban és egységben, ami méltó a nagy nemzedékek örökségéhez. Ezek azok a pillanatok, amikor a nagyobb közösség megmutatja az erejét és a lendületét, ami átsegített minket a legnehezebb éveken - és átsegít ma is, hogy szembenézzünk a jelen és a jövő kihívásaival." – kezdte beszédét Szabó István, a közgyűlés elnöke. A megye sokszínűségéről, kreativitásáról, erejéről is megemlékezett, majd köszöntőjét azzal zárta, hogy „érdemes építeni Pest megyét és érdemes összefogni érte, mert együtt igenis képesek vagyunk a csodára."

A Megyenapon díjat vettek át:

Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott Szvorák Katalin részére Pest megye közösségéért végzett elhivatott munkája, példamutató elkötelezettsége, kiemelkedő előadóművészi sikerei, a kulturális diplomácia területén felmutatott teljesítménye és pedagógiai eredményei alapján. 

vitalyos szvorak szaboVitályos Eszter, Szvorák Katalin, Szabó István

Szvorák Katalin sokat tett a zenei oktatás fejlődéséért, a magyar kultúra, a magyar népzenei és népdalkincs megőrzéséért és megosztásáért. Három és fél évtized alatt több mint 3500 koncertet adott, három kontinens 43 országában. 19 éve tanára a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolának.

vitalyos jaszberenyi szaboVitályos Eszter, Jászberényi József, Szabó István

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott dr. Jászberényi József részére – tudományos tevékenysége, a felsőoktatásban elért eredményei, a közművelődésben vállalt erőfeszítései és példamutató közösségszervező tevékenysége elismeréseképpen. Jászberényi József kivételes módon járult hozzá a Pest megyei időskorúak oktatását és képzését biztosító központok alapításához, az ország, illetve Közép-Európa egyik legnagyobb, az élethosszig tartó tanulás és közösségi integráció ügyét képviselő hálózatának létrejöttéhez. 2013 óta igazgatója a szentendrei Aranykor Központnak. A központ a város idősoktatását koordinálja.

vitalyos pusztai szaboVitályos Eszter, Pusztai Dezső, Szabó István

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott dr. Pusztai Dezső részére – A Pest megyei emberek gyógyításában, és a megelőzés területén felmutatott eredményei alapján. Pusztai Dezső magas szintű szakmai hozzáértése, személyes elkötelezettsége, példamutató orvosi, vezetői és intézményvezetői teljesítménye révén kiemelkedő módon járult hozzá az itt élő emberek életét, egészségét óvó kórházak és szakorvosi rendelők működésének biztonságához, és az ellátások színvonalának folyamatos fejlesztéséhez. 1990-ben a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet szemészeti osztályán kezdte pályafutását, ahol 2013 óta főigazgatóként dolgozik.

vitalyos struzik szaboVitályos Eszter, Adam Struzik, Szabó István

Pest Megye Közgyűlése Pest megye külkapcsolataiért elismerést adományozott Adam Struzik részére Pest megye és a lengyelországi Mazoviai vajdaság között, a külkapcsolatok fejlesztésében végzett munkájáért. Az Adam Struzik vezette Mazóviai Vajdasággal Pest Megye Önkormányzatának 2000 óta van testvér megyei kapcsolata. A megyei önkormányzat intézményfenntartói időszakában éveken keresztül rendszeres volt a szociális, az oktatási és az egészségügyi szakterületeken az együttműködés a vajdasággal. Pest Megye Önkormányzata és Mazóvia Vajdaság között 2014 decemberében megállapodás született a stratégiai partnerség megerősítéséről. A két fél megállapodott abban is, hogy az uniós források minél eredményesebb lehívása érdekében egymást segítve, közösen fognak együttműködni a közel jövőben. Mazóvai Vajdaság delegációja Adam Struzik vezetésével részt vett a Megyenapon 2014 decemberében. Az ünnepség utána a marsall úgy fogalmazott, hogy a két országnak nem csak a múltjában vannak közös fejezetek, hanem a jövőjében is.

vitalyos borovenka szaboVitályos Eszter, Borovenkák, Szabó István

A Közgyűlés Nemzetiségekért Díjat adományozott a Dabas-Sári Szlovákok Egyesülete Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport részére. A szlovák nemzetiségi kultúra, néptánc kincs gyűjtésében és közvetítésében kiemelkedő szerepet tölt be a tánccsoport. Az oktatásában elért eredményeik és példamutató erőfeszítéseikkel járultak hozzá Pest megye értékeinek, kulturális örökségének megőrzéséhez és megújításához. A borovenkák évek óta számos helyen képviselik Dabas-Sárit, 2001 óta gyermek tánccsoportjuk is működik.

vitalyos eke szaboVitályos Eszter, Eke Sándor, Szabó István

A közgyűlés Év gazdálkodója Díjat adományozott dr. Eke Sándor részére a magyar mezőgazdaság és a Pest megyei agrárium fejlődése érdekében tett erőfeszítéseiért. Eke Sándor a szakmai, és a tudományos területen is kiemelkedő eredményeket ért el. Ezzel nagymértékben hozzá járult a magyar gazdák és a Pest megyei közösségek számára utat mutató technológiák, módszerek, értékteremtő vállalkozási formák létrehozásához, illetve folyamatos fejlesztésükhöz.Liliomkertészete és mintagazdasága országos szinten is elismert.

szerenka wentzel bilisics torokSzeernka Tibor, Wentzel Ferenc, Bilisics Péter, Török István

Pest Megye Közgyűlése Év Polgárőre díjat adományozott dr. Bilisics Péter részére a Pest megyei emberek biztonsága és a helyi közösségek fejlődése érdekében vállalt erőfeszítéseiért. Bilisics Péter szaktudása, példamutatóan mély, személyes elkötelezettsége hozzájárult ahhoz, hogy a polgárőrök Pest megyei közössége az ország egyik legnagyobb hatással bíró, helyi összefogáson alapuló civil mozgalma lett. Kiváló szakmai munkájáért belügyminisztériumi elismerésben részesült idén nyáron.

szerenka kiss cs wentzelSzerenka Tibor, Kiss Csaba, Wentzel Ferenc

Pest Megye Közgyűlése Év Tűzoltója díjat adományozott Kiss Csaba tűzoltó őrnagy részére az emberek életét és vagyoni biztonságát fenyegető helyzetekben mutatott példamutató helytállásáért. Kiss Csabának a veszélyhelyzetek megelőzése iránti személyes elkötelezettsége, vezetői teljesítménye, valamint szakmai hivatástudata kiemelkedő módon járultak hozzá a Pest megyei emberek biztonságához, az anyagi javak és az emberi életek megőrzéséhez. 2012 óta teljesít szolgálatot tűzoltóparancsnokként a megyében, dolgozott Cegléden, jelenleg Nagykátán látja el feladatát.

szerenka banoczki wentzelSzerenka Tibor, Bánóczki Péter, Wentzel Ferenc

Pest Megye Közgyűlése Év Iparosa díjat adományozott Bánóczki Péter részére, a nemzedékek hagyományain alapuló kézművesség kiemelkedő színvonalú művelése elismeréseképpen. Bánóczki Péter a magyar díszruhák hiteles készítője, akinek munkássága kimagasló mértékében járult hozzá a helyi gazdaság és a közösség alkotó erejének felismeréséhez és újragondolásához a határon innen és túl. Ruhái számos múzeumban láthatóak, öltözeteit viseli a Díszőrség és a hagyományőrző csapatok.

szerenka czimer wentzelSzerenka Tibor, Czimer Gyula, Czimer Tamás, Wentzel Ferenc

Pest Megye Közgyűlése Év kisvállalkozója díjat adományozott a Czimer Hús Kereskedelmi Kft. részére az egészséges élelmiszerellátás megőrzéséhez, és újragondolásához nyújtott hozzájárulása elismeréseképpen. A Czimer Hús Kereskedelmi Kft. a hazai élelmiszeripar és a helyi gazdaság fejlődésében betöltött szerepe révén, Biatorbágy és Pest megye nagyobb közössége számára is elérhetővé tette az értékes, és biztonságos élelmiszereket. Más vállalkozások számára jó példa a Kft. minőség iránti elkötelezettségen alapuló, hosszabb távon is fenntartható üzleti tevékenysége. A cég filozófiája egyszerű: „Mindent úgy készíts el, mintha a családodnak készítenéd!"

wentzel kiss gy seltenreichWentzel Ferenc, Kiss György, Selteinreich József

Pest Megye Közgyűlése Testnevelési és Sport Díjat adományozott Kiss György részére sportolóként és a sportolók közösségének aktív, elhivatott tagjaként elért sikereiért. Kiss György évtizedeken keresztül felmutatott eredményei, rendkívüli életműve példát mutat Dunakeszi és Pest megye közösségeinek a kitartásból, elkötelezettségből, a sport iránti szeretetből. Kitartására jellemző, hogy éveken át úgy oldotta meg edzését, hogy lakhelyéről, Dunakesziről futva járt dolgozni Újpestre. 2007-ben Kanadában futott maratont, és a korosztályában 3. helyezést ért el.

szerenka kisoroszi wentzelSzerenka Tibor, Nádasdy-Csontos Elek, Wentzel Ferenc

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Kulturált Települési Környezet Díjat adományozott Kisoroszi Község Önkormányzata részére az Ófalu rehabilitációs programjáért. Kisoroszi – a Dunakanyar ölelésében, a Szentendrei-sziget északi csücskén fekvő település – önkormányzata hosszú évek óta kiemelkedő munkát végez a tudatos településfejlesztés terén. 2007-ben indította útjára azt a programot, amely a történelmi településmag egységes utcaképének megőrzését szolgálja, az épületek, kapuk, utcai kerítések eredeti, vagy az eredetihez közelítő helyreállításával. A helyi pályázat segítségével 50 ház homlokzata, kerítése, kapuja újult meg, kiemelve ezzel Kisoroszi épített örökségének egységes jellegét. A felújítások Dr. Lenzsér Péter szakmai vezetésével, a népi építészet jellegzetes motívumainak felhasználásával készülnek. Kisoroszi Ófalu történelmi településrésze immár a megye értéktár részét is képezi.

veresegyhazaert wentzelMohai Imre, Wentzel Ferenc

Pest Megye Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományozott a Civil Kör Veresegyházért Egyesület részére a természeti értékek megóvása érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseképpen. A civil szervezet 34 éve végzi munkáját Veresegyház épített és természeti környezetének védelme, szemléletalakítása és a jövő formálása érdekében. Tagjai elkötelezett lokálpatrióták, akik színvonalas, jókedvű, önkéntes munkával teszik szebbé környezetüket. Elsősorban példamutatásukkal ösztönzik a település lakóit, munkáltatóit, iskoláit a hasonló gondolkodásra, társadalmi felelősségvállalási tevékenységre, de újabb és újabb klubokat, szervezeteket is megszólítanak és bevonnak tevékenységükbe. Munkájuk sikerét jelzi, hogy az elmúlt években 18 programjukon, közel 1000 fő vett részt. Kitartásuknak, lelkesedésüknek, szakmai tudásuknak köszönhetően már számítanak rájuk, és megkeresik őket, ha tanácsra, segítségre van szükség.

szerenka kovacspb wentzelSzerenka Tibor, Kovács Péter Barna, Wentzel Ferenc

Pest Megye Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományozott Kovács Péter Barna részére környezetvédelmi tevékenysége elismeréseképpen. Kovács Péter Barna nemcsak Érden, hanem Tárnokon és Diósdon is töretlen lendülettel, igen aktívan képviselte, képviseli a környezetvédelem ügyét. Elsősorban a települések szennyvízkezelési-, csatornázási programján keresztül, több mint száz rendezvényen, több ezer lakost ismertetett meg rendezvényeken a környezetvédelem, azon belül is a talaj és vizeink védelmének fontosságával. A felnőtteknek fórumokon tartott előadásokat, míg gyermekek százait vezette rá játékos formában a környezetvédelem értékeire.

A Pest Megyei Népművelők Egyesülete 1996-ban alapította a Feketedió díjat, amely a Vármegyeháza Díszudvarában egykor állt fáról kapta a nevét. A díjat azok a közművelődési szakemberek nyerhetik el minden évben, akik kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtottak. A díj Janzer Frigyes Munkácsy-díjas, Érdemes művész, szobrász alkotása. 

tapodi sziki wentzelTapodi Katalin, Verseczkyné Sziki Éva, Wentzel Ferenc

Az egyesület elnöksége Feketedió díjat adományozott Verseczkyné Sziki Évának, az isaszegi Dózsa György Művelődési Otthon igazgatójának. Verseczkyné Sziki Éva 25 éve dolgozik az isaszegi intézményben, 1991. óta annak igazgatójaként. Az általa vezetett intézmény központi szerepet tölt be a város színes kulturális életében. Sziki Éva szervező csapatával, csoportjaival, civil szervezetek együttműködésével, a lakosság támogatásával valósítja meg terveit, intézményi programjait. Emellett ápolják szép természeti adottságaikat, gazdag történelmi és néphagyományaikat. 25 éves szakmai tapasztalata, tudása, felkészültsége és a gyakorlatban végzett munkája méltóvá teszi a Pest Megyei Népművelők által adományozott szakmai kitüntetés, a Fekete Dió-díj átvételére.

budai wentzelBudai Gábor, Wentzel Ferenc

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományozott Budai Gábor művelődésszervező, művészeti vezető részére. Budai Gábor több mint 30 éve óta dolgozik Pest megyében. 1983-tól alapítója és művészeti vezetője a Kéve Néptáncegyüttesnek. Jelenleg 7 különböző korosztályos csoportban közel 200 növendék tanulja a magyar nyelvterület táncait, dalait. Az együttes csoportjai számos hazai és nemzetközi fesztiválon, találkozón kaptak elismerést. A Kéve Néptáncegyüttes birtokosa a Pest Megye Művészetéért Díjnak. Európa csaknem minden országában képviselték már a magyar folklórt. Az együttesi munka mellett 24 éve szervezi meg Ráckevén a Nemzetiségi Találkozót.

takats kiszel szerenkaTakáts László, Kiszel Péter, Szerenka Tibor

A Pest megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató munkájáért, Pest Megyei Médiadíjat adományozott Kiszel Péter, a Ceglédi Városi Televízió gyártásvezetője részére.

www.pestmegye.hu