• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ülésezett a közgyűlés

Újabb nemzetközi projektbe kapcsolódik be Pest megye.

Az "Európa a polgárokért" című pályázati kiíráson való részvétel

A temesvári Európai Információs Pont fenntartó alapítványa a (Student Plus Foundation) egy közös pályázati lehetőséggel kereste meg a Pest megyei Európai Információs Pontot. Az „Európa a polgárokért” program fontos eszköze annak, hogy az Unió 500 millió lakosa hatékonyabban kapcsolódhasson be az Unió fejlődésébe. A program olyan rendszereket és tevékenységeket finanszíroz, amelyekben a polgárok részt vehetnek, hangsúlyozza Európa közös múltját és értékrendjét, és támogatja az Unió fejlődéséért való személyes felelősségvállalás kialakulását.

A program 2. ága a „Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel: az uniós szintű demokratikus szerepvállalás és a polgári részvétel ösztönzése”, ennek keretében javasolta a temesvári partnerszervezet a pályázat benyújtását. E körben olyan tevékenységeket kell megvalósítani, amelyek képesek előmozdítani az uniós polgárok jogai és kötelezettségei közé sorolható általános érdekű témákkal kapcsolatos vitákat/kampányokat/intézkedéseket, továbbá képesek kapcsolatot teremteni az uniós politikai menetrenddel és szakpolitikai döntéshozatallal.

A pályázathoz 7 országból (Románia, Szlovénia, Portugália, Szerbia, Horvátország, Olaszország és Magyarország) csatlakoztak, többségében a Europe Direct irodák fenntartói. A pályázatban partnerként Pest Megye Önkormányzata vesz részt, a pályázat kidolgozását és lebonyolítását a Pest megyei Európai Információs Pont végzi a Hivatal munkatársainak bevonásával. A pályázat támogatása esetén partnerországonként 5 iskolai rendezvény kerül megszervezése, ahol a diákok közösen kidolgozott metodológia alapján megvitatnak egy-egy a demokratikus szerepvállalással vagy az EU prioritásaihoz kapcsolódó témát meghívott szakértők vagy helyi szereplők bevonásával. A vitákat videóra kell rögzíteni, majd a program részeként kialakított videó megosztó platformon közzé tenni. Így a program résztvevői megismerhetik a témában lefolytatott vitákat és véleményeket.

A projekt tervezett teljes költségvetése 57 500 euró, partnerenként 6000 euró támogatás várható az 5 rendezvény megszervezésére és rögzítésére, illetve a projekthez tartozó találkozókon való részvételre. Pest Megye Önkormányzata 6200 euró támogatást kap majd a projekt megvalósításához.

A szabályok szerint a projektet teljes egészében nem lehet a támogatásból megvalósítani, a pályázónak a megvalósításhoz szükséges mértékben kell hozzájárulnia a költségekhez. Ez Pest megye esetében lehet kommunikációs segítségnyújtás, az önkormányzat online és közösségi média felületeinek használata vagy konferencia termek és eszközök biztosítása a programhoz.

A képviselő testület egyhangúlag támogatta a programban való részvételt.


Katasztrófavédelmi beszámoló

A közgyűlésen Branyiczky Márk, a Pest Megyei Katasztrófavédelem igazgatója tartotta meg a 2016. évi beszámolóját. Az igazgató elmondta, hogy a megyében öt katasztrófavédelmi kirendeltség garantálja a lakosság biztonságát. A megye működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatokat kilenc hivatásos tűzoltó-parancsnokság, négy önkormányzatitűzoltó-parancsnokság, továbbá egy főfoglalkozású létesítményi tűzoltó parancsnokság látja el 24 órás készenléttel. Jelenleg kettő katasztrófavédelmi őrs működik (Törökbálint és Aszód), a tahitótfalui őrs előkészítő munkái jelenleg is folyamatban vannak. Az illetékességi- és működési terület eltérése miatt Pest megye húsz településén a szomszédos megyék gyorsabb kiérkezést biztosító tűzoltó-parancsnokságai látják el az elsődleges beavatkozásokat.

katasztrofa vedelem beszamolo 2017031

 

Branyiczky Márk kifejtette, hogy az Igazgatóság a 2016. évre tervezett célkitűzéseit megvalósította, a mentő-tűzvédelem hatékonyságának növelésével tovább erősítette a lakosság közbiztonságát, valamint a katasztrófavédelem társadalmi megítélését. A magas számú beavatkozások során mindvégig biztosították a szükséges mértékű, azonnali reagálást, ezáltal a kárnövekedést megakadályozták. A beavatkozó állomány vonatkozásában súlyos sérülés nem következett be. Az új gépjárművek rendszerbeállításával és a szerek átcsoportosításával kezelői hibára visszavezethető meghibásodás nem keletkezett.

A 2017. évi célok között említette a káresemények számának, ezen belül különösen a szabadtéri tüzek csökkentését a rendelkezésükre álló prevenciós eszközökkel, illetve az árvízvédelmi logisztikai bázis kialakítását Szentendrén.


Egyre több a megyei érték

Jelenleg több, mint 150 megyei érték található az értéktárban. Az ebből készült vándorkiállítás az elmúlt egy évben 27 Pest megyei településen volt látható, emellett bemutatkozott Hargita megyébe és egy fővárosi fesztiválra is.
A megyei önkormányzat 2016. decemberében 6 millió forint támogatásban részesült a Földműve-lésügyi Minisztériumtól értéktár vetélkedők lebonyolítására. A vetélkedő Pest megyében, valamint a fővárosban került lebonyolításra általános iskola felső tagozat és középiskolás diákok számára. A vetélkedőre közel 50 csapat jelentkezett. Pest megyei általános iskolásoknak három középdöntőt, valamint egy döntőt, a Pest megyei, budapesti középiskoláknak és általános iskoláknak egy döntőt rendezett az önkormányzat.

A vetélkedő nagy sikert aratott, a résztvevők közül többen jelezték, hogy a jövőben is részt vennének egy hasonló rendezvényen. Az általános iskolás kategóriában Jászkarajenő, a középiskolás kategóriában a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium csapata nyert.

2016-ban első alkalommal került átadásra az Év Értéke Díj. A tavalyi évben 10 pályázat érkezett a Díjra. A bizottság októberben úgy határozott, hogy Üllő kapja az elismerést Doberdói Bánlaky József munkásságának szélesebb körben történő megismertetéséért.

Szintén az előző félévben jelent meg a Töki pompostól a zsencicáig című megyei gasztronómiai kiadvány is, ami Pest megye jellegzetes és kevésbé ismert ételait, italait mutatja be.

www.pestmegye.hu