• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ülésezett a közgyűlés

A képviselők egyhangúlag elfogadták a megyei rendőrfőkapitány beszámolóját.

dr. Mihály István az előadásában elmondta, hogy a megye illetékességi területén 2016-ban regisztrált bűncselekmények száma 22 679 volt, ami 14,6 %-os csökkenés jelent 2015-höz (26 551) viszonyítva.

Tavaly több rendőrőrs épülete is megújult. Pilisen új fűtési rendszert alakítottak ki és teljes belső felújítást végeztek el. Ráckevén a tetőt újították fel, a szigetszentmiklósi rendőrkapitányság beköltözött az igazgatási központ új épületébe,

police abraA regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A főkapitány kijelentette, hogy a 2017. évben is szeretnénk folytatni az elmúlt években megkezdett feladatokat, erősíteni a pozitív tendenciákat, ezért – többek között – az alábbi célokat határozták meg: A bűnügyi szolgálati ág eredményességének további javítása, különösen a lopások, betöréses lopások és lakásbetörések tekintetében. Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása illetve a helyszíni intézkedések – szemlék, adatgyűjtések, tanúkutatások – színvonalának és eredményességének javítása.

A tervek között szerepel az Érdi Rendőrkapitányság új épületének megépítése is.

 

Megalakult a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter

A klaszter kulcsszereplői a kezdeményező Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Vecsés Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt., valamint a magyar és európai légiközlekedés irányításában meghatározó állami vállalat, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

A klaszter célja hogy a budapesti repülőtér és közvetlen környezete kiemelt figyelmet kaphasson az országos és regionális fejlesztések során. Az együttműködés legfontosabb célkitűzése, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Magyarország gazdasági növekedésének kulcsszereplőjeként megerősítse vezető pozícióját a Kárpát-medencében.

Ennek a folyamatnak az elősegítésére más kontextusban már Magyarországon is bevált eszköze a gazdasági klaszter megszervezése.

A magán- és közszféra szereplőinek összefogásával a Ferihegyi Gazdasági Övezetben célszerű egy komplex térség- és gazdaságfejlesztési program elindítása. Ez nem csak Pest megye, hanem a Közép-magyarországi Régió és egész Magyarország érdeke. A fejlesztés továbbgyűrűző hatása Pest megye szempontjából többek között a megye déli-keleti leszakadó területeinek felzárkóztatását is jelentheti.

E program keretében meg kell kezdeni a fejlesztési területek előkészítését, meg kell határozni azokat az infrastrukturális és funkcionális fejlesztési irányokat, amelyek kedveznek a vállalati központok és az üzleti, logisztikai szolgáltatások letelepedésének, a technológiák és az innovatív vállalkozások bővítésének, a szakképzett munkaerő biztosításának.

A Pest Megye Közgyűlése által 2015-ben elfogadott klaszteralapító szándéknyilatkozat aláírása óta eltelt időszakban az együttműködésben részt vevők rendszeresen szerveznek szakmai találkozókat és egyeztetik reptéri régióval kapcsolatos fejlesztési elképzeléseiket.

A felek, jelen klaszteralapító megállapodásban magasabb szintre emelik az együttműködés.

 

A közgyűlés emellett elfogadta a Pest megye 2020-ig tartó Hulladékgazdálkodási Stratégiáját és a Duna-Tisza-közi Homokhátság Fejlesztési Tanács működési beszámolóját.

www.pestmegye.hu