• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

A megye kiválóságiat köszöntötték a Megyenapon

Pest Megye Közgyűlése köszöntette a jubileumi, 20. megyenapi díjazottakat.

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 360 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították.

Az ünnepség rangját emeli, hogy ekkor adják át a megyei kitüntető díjakat - elismerve a közművelődés, a tudomány, a kultúra, az építészet, a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket; s ekkor kerül átadásra a Pest Megye Díszpolgára cím is. A közgyűlés köszönetet mond mindazoknak, akik a hivatásukban vagy a mindennapokban képesek voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.

Szabó István, a megyei közgyűlés elnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy „minden egyes év decemberében különleges jelentéssel bír a számunkra az első pénteki nap, amikor arra emlékezünk, hogy 360 évvel ezelőtt a Vármegye visszanyerte egységét.” Majd megköszönte a díjazottak munkáját példamutató helyállásukat. „Az erőfeszítéseket, a lendületet és a bátorságot, az eredményeket és a sikereket. 1,3 millió ember él Pest megyében, és az ő életük, életminőségük lett jobb azért, mert mindig voltak közöttünk olyanok, akik bátrak voltak és mertek. És így bebizonyították, hogy itt lehet – sőt érdemes – élni, tanulni és dolgozni.”

A díjak átadásában Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Szerenka Tibor és Wentzel Ferenc közgyűlési alelnökök vettek részt.

A Megyenapon díjat vettek át:

Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott Varga Tibor részére az oktatás és a kultúra területén elért kimagasló eredményeinek és társadalmi szerepvállalásának elismeréséül.

panczel varga szabo alloPánczél Károly, Varga Tibor, Szabó István

Varga Tibor előbb matematika-fizika szakos középiskolai tanári végzettséget, majd 2000-ben a BME Közoktatás vezetői képzésén szerezett újabb oklevelet. 1992-ben intézményvezetővé nevezték ki a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban. Nagy szakértelemmel és hivatástudattal végezte munkáját. A gimnáziumban, az országban elsők között alakult meg a nyolcosztályos képzési rendszer. Igazgatósága alatt nagy fejlődésen ment keresztül az iskola. Az elmúlt években a gimnázium mindig az ország ötven legjobb középiskolája közé került. Határozott egyéniségével, szakmai felkészültségével, sokoldalú műveltségével meghatározó személyisége a város szellemi életének. Munkájának elismeréseként 2017-ben megkapta Dunakeszi Város Díszpolgári címét, 2017-ben pedig a Magyar Arany Érdem kereszt polgári tagozatának kitüntetésében részesült.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott Valentyik Ferenc részére a helyi értékek összegyűjtésében, feltárásában végzett kutatói munkája elismeréseként.

valentyikPánczél Károly, Valentyik Ferenc, Szabó István 

Dabas Város Helyi Értéktár Bizottságának kiemelkedően termékeny kutatója Valentyik Ferenc. Több, mint száz azoknak az értékeknek a száma, amelyek feltárása a nevéhez fűződik. Valentyik Ferenc több megyei értéket feltárt, amelyek már-már a feledés homályába vesztek. Kutató munkáját elhivatottan példás pontossággal, a mindenkori téma által megkívánt alázattal, önzetlenül végzi. Az általa feltárt valamennyi érték, közöttük azok is, amelyeket a Megyei Értéktár Bizottság már megyei értékként elfogadott, akár szakdolgozat témája és forrása is lehet a jövőbeni kutatásoknak. Nemrég újabb kötete jelent meg "A dabasi Kossuth-koszorú története" címmel. A dabasi Kossuth-koszorú 2016 február óta Pest Megye Értéktárának is része.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott Dr. Pitzné Heinczinger Mónika részére a szociális területen elért kimagasló eredményeinek és társadalmi szerepvállalásának elismeréséül.

pitznePÁnczél Károly, Pitzné Heiczinger Mónika, Szabó István

Dr. Pitzné Heinczinger Mónika előbb a Wesley János Lelkészképző Főiskolán szociális munkás diplomát szerzett, majd a fogyatékos személyek szociális ellátása és rehabilitációja tárgyakból szociális szakvizsgát tett. 2000-től a Sződligeti Viktor Speciális Otthon gazdasági vezetője, majd 2007-től igazgatója lett. Igazgatói teendői mellett megszervezte Pest megyében a fogyatékkal élő személyek alap-, felül- és rehabilitációs vizsgálatát. Részt vett a szociális ágazat dolgozóinak képzésében, évekig tanította a szociális ápoló-gondozók új nemzedékét. 2013-tól vezeti és irányítja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltségét. Munkája és szaktudása révén meghatározó személyisége a Pest megyei intézményhálózatnak.

Pest Megye Közgyűlése Pest megye külkapcsolataiért elismerést adományoz Hubert Burkart részére a Ludwigsburg járás és Pest megye közösségeit erősítő szakmai, társadalmi és emberi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért. Huber Burkart Ludwigsburg járás hivatalvezetője két évtizede odaadóan támogatja Ludwigsburg járás és Pest megye együttműködését és közös munkáját. Magyarország és Pest megye iránti elkötelezettségével és nyitottságával hozzájárult több sikeres kezdeményezés és projekt megvalósításához. Hivatalvezetősége alatt, számos támogatást kapott Pest megye a Ludwigsburgi járástól. Ilyen volt például a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány ifjúsági szállójának támogatása. Pest megye és Ludwigsburg járás között évenként sor kerül elnöki, alelnöki találkozókra, a Pest megyei vállalkozások pedig a minden évben megrendezendő Ludwigsburgi vásáron mutatkozhatnak be a német nagyközönség előtt.
A díjat Török István és Karácsony Ádám képviselők fogják átadni december 20-án Németországban a díjazottnak

A Közgyűlés Nemzetiségekért Díjat adományozott Rimóczi Lászlóné részére a német nemzetiségi kultúra közvetítésében, oktatásában elért eredményeiért, mellyel hozzájárult a német-magyar kulturális összetartozás erősítéséhez.

romicziRimóczi Lászlóné, Szabó István

Rimóczi Lászlóné születése óta Tökölön él. Szülei és nagyszülei sváb származásúak. A Német Nemzetiségi Asszonykórusnak 29 évig tagja, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 17 éve tagja, 9 évig elnöke volt.
Nemzeti és városi ünnepeken, megemlékezéseken, Tököl közösségi rendezvényein rendszeresen, aktívan részt vesz saját, német közösségével, ahol eredeti sváb ételeket és süteményeket kínálnak a vendégeknek. A Zenés Nyári Esték keretén belül sváb zenekart hívnak, a báli szezonban sok éve közösségük szervezi a hagyományos bátyus svábbált. A kényszermunkára hurcolt sváb származású áldozatok emlékét őrző táblát minden évben megkoszorúzzák. A hagyományok ápolásáért, a nyelvoktatásért és a kultúra megőrzéséért dolgozik évtizedek óta.

Pest Megye Közgyűlése Év gazdálkodója díjat adományozott Hidegkuti Gergely részére a szőlőtermesztésben és bortermelésben elért kimagasló eredményeinek elismeréséül.

hidegkutiHIdegkuti Gergely, Szerenka Tibor

Hidegkuti Gergely szentendrei lakos, aki szőlőtermesztést és bortermelést Tokajon kezdte, miközben az egykor az ország egyik legnagyobb borvidékének, a Szentendrei borvidéknek az újraélesztéséről álmodozott.
Az álmokat tett követte, és a különféle elhagyott és kivágásra ítélt szőlőket rendbe hozva először 2014-ben szüreteltek helyi szőlőt, amelyből 2015-ban mutatták be az első helyi bort. A gyakorlati munka mellett felkutatta az egykori szőlőtermesztés és borászat hagyományait, teljes erőbedobással vágott bele a szentendrei borvidék újraélesztésébe. Az álomból mára látványos siker lett, immár 11 féle KŐHEGY borral büszkélkedhet a fehértől, a rozén át a vörösig.
A Szentendréhez kötődő, kreatív nevű borokhoz (Tömjénes, Rusztika, Rozy, Ráby) helyi grafikus tervezi a szintén szentendrei motívumokkal gazdag címkéket. A 2019-es évben 25-30 ezer palackbort terveztek előállítani.

Pest Megye Közgyűlése Év Polgárőre díjat adományozott Szél Pál részére személyes példamutatása, a Százhalombattán élő emberek biztonsága és a helyi közösség fejlődése érdekében vállalt erőfeszítései elismeréseként.

szelpalSzél Pál, Szerenka Tibor

Szél Pál tősgyökeres százhalombattai. A Százhalombattai Polgárőr Egyesület alapító elnöke 1995-től, majd 2015-től az Országos Polgárőr Szövetség Elnökségének tagja, 2016. augusztustól pedig a Polgárőrök Országos Sportegyesületének Elnökévé választották. Szél Pál nemcsak a biztonság elkötelezett híve, hanem a küzdősportok szerelmese is. 5 danos judo mesterként számos százhalombattai fiatalt tanított a sport szeretetére.
A sportélet és a közbiztonság-szervezés mellett jelentős szerepet játszik a város közéletében is. 25 éve tagja Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 1994 óta elnöke Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottságának.

Pest Megye Közgyűlése Év Tűzoltója díjat adományozott Meggyesi Balázs részére a közösség biztonságát fenyegető helyzetekben mutatott helytállása, az emberi élet megőrzése, és a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében tett erőfeszítései elismeréseképpen.

meggyesiMeggyesi Balázs, Szerenka Tibor

Meggyesi Balázs 2016-ban alapította meg a Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet; mind anyagi, mind elvégzett munka tekintetében hatalmas áldozatot hozott és hoz az egyesület tárgyi és személyi állományának kiépítéséért, működéséért. Mára az egyesület első kategóriás együttműködő partnere a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak. Működési területük: Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, Pilisszentlászló. Az egyesület olyan beavatkozó szerekkel rendelkezik, amelyekkel a keskeny hegyi utakon nagy hatékonysággal érik el a káresemények helyét.
Az elmúlt négy évben nagy hangsúlyt fektetett mind a tagok, mind az utánpótlás képzésébe. Vezeti az iskolai tűzoltó szakkört; ennek köszönhetően megalakult az egyesület ifjúsági tagozata is, biztosítva személyi állomány tekintetében is a hosszú távú és stabil működést.

A közgyűlés Év Kisvállalkozója Díjat adományozott a Stadt étterem részére a minőségi élelmiszerek népszerűsítésében, a hagyományok megőrzésében és megújításában elért sikerei elismeréseként, mellyel hozzájárult közössége és a helyi gazdaság fejlődéséhez.

stadt popperPopper Tamás, Wentzel Ferenc

A családi vállalkozásként működő Budakeszi Stadt étterem a város Fő utcáján, családias környezetben várja a vendégeket. 2016-ban az éttermet felújították, egy letisztult, stílusos minimál designú belső teret alakítottak ki. Az étterem vezetése gondot fordít arra, hogy a szép környezethez, barátságos atmoszféra, emberbarát környezet, minőségi ételek és kiváló ár-érték arány párosuljon. Egyedi igényeket, kéréseket is teljesítenek annak érdekében, hogy a vendég elégedetten távozzon. A korszerű és ízletes ételek a szakácsok minőség iránti elhivatottságát jelzik. Az étterem jó híre nemcsak a budakeszi, hanem a környező települések, szomszédos kerületek lakosságát is vonzza. A Stadt étterem rendszeres támogatója a városi rendezvényeknek, jótékonysági esteknek. A díjat Popper Tamás vette át.


Pest Megye Közgyűlése Testnevelési és Sport Díjat adományozott Noseda Tibor részére intézményvezetői és testnevelői munkájáért, és a helyi közösség fejlődése érdekében vállalt erőfeszítései elismeréseként, mellyel nemzedékek számára mutatott példát a sport iránti szeretet erejéből.

nosedaNoseda Tibor, Szerenka Tibor

Noseda Tibor első gyermekcsoportját 1999 októberében kezdte a kardvívásra tanítani, szakköri foglalkozás keretében. 2000 decemberében alapította meg a Szigetszentmiklósi Diák Vívóegyletet. A versenyzők a Magyar Vívó Szövetség versenyrendszerében szerepelnek és sok szép eredménnyel gazdagítják a városi versenysport életét. Magyar bajnoki címet nyert az egyesület gyermek, újonc és serdülő fiú kardcsapata, valamint az évek folyamán négy alkalommal egyéniben gyermek, újonc és kadét korosztályban tanítványai. Munkájának gyümölcse, hogy minden évben kerülnek tanítványai a kadét és junior válogatottba, közülük csapatban Európa bajnoki ezüst, valamint egyéniben Világbajnoki egyéni 6. helyezést értek el. Öttusázó párbajtőröző tanítványa Ifjúsági Európa bajnoki címet szerzett. 2012 óta a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola intézményvezetője. A sport és az oktatás iránti elhivatottságát mutatja, hogy az egyesület és az iskola együttes fejlesztéséért munkálkodik. Sikeresen pályázott egy tornaterem-vívóterem megépítésére az iskola területén, mely lehetőséget ad a testnevelés órák minőségi megtartására, illetve a vívósportág további népszerűsítésére, fejlődésére.

A Pest megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató munkájáért, Pest Megyei Médiadíjat adományozott Nagy Barbara és Török György fotógráfusok részére.

nagy torokWentzel Ferenc, Török György, Nagy Barbara, Szerenka Tibor

Nagy Barbara és Török György 2014 óta készít fotókat a megyei értékekről. Segítségükkel készült el a Pest Megyei Értékek fotó vándorkiállítás, amely már közel 100 Pest megyei településen, a fővárosban és Hargita megyében is látható volt. Fotóiskolájukban a megyei értékek fotózása tananyag lett, rendszeresen járják a megyét és fotózzák a helyi és megyei értékeket. Idén év elején az önkormányzat felkérésére elkészítették a megyei értékek egy részét bemutató kisfilmet, melyet a nagyközönség az Utazás kiállításon is láthatott. Munkájukkal hozzájárultak a megyei értéktár szélesebb körben való megismertetéséhez.

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományozott Kóka Rozália részére.

kokaKóka Rozália, Szigetvári József

Kóka Rozália 1971-ben megalapítja és szakkörvezetőként irányítja az Érdi Bukovinai Székely Népdalkört. Rövid megszakítással 47. éve áll az együttes élén. Érdeklődése első sorban a bukovinai székelyek és a moldvai, gyimesi csángók története, sorsa és népi kultúrája felé irányul. Tevékenységét a következő területeken fejti ki: énekes és prózamondó előadóművész, néprajzi gyűjtő, művelődésszervező, újságíró, író.
„Egész életemen át, fáradságot nem kímélve, nagy odaadással igyekeztem megismerni és másokkal is megismertetni népcsoportom, a bukovinai székelység történetét, életét, népművészetét." vall önmagáról Kóka Rozália, és ezt a tevékenységet ismerjük el a Pest Megye Népművészetéért díjjal.

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományozott az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör részére.

erd bukovinaSzerneka Tibor, Juhász Gáborné, Szigetvári József

A bukovinai székelyek az egykori székely határőrvidék népéből, a székelyföldi Csíkszék, Háromszék és Udvarhelyszék falvaiból szakadtak ki a 18. században. Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör 1971-ben alakult, elsősorban a bukovinai székely népzenei hagyományok őrzését, továbbadását, széles körben való népszerűsítését tűzte ki célul. Tagjai zömmel a városban élő, több mint 200 bukovinai székely családból kerültek ki. Repertoárját egyrészt az együttes tagjainak népdalanyagából, másrészt a Magyar Tudományos Akadémia archívumában feltalálható régi gyűjtések népdalkincséből építette fel. Ruháik egy része még Bukovinából maradt meg. Ezek a ruhák 100 évesnél idősebbek, de egy se veszítette el se a színét, se a tartását. Az elmúlt 39 esztendő alatt tizenegy alkalommal vettek részt országos minősítésen, legutóbb 2009-ben. Mindannyiszor „országosan kiváló”, illetve arany minősítést kaptak.
Példaértékű közösségük méltán kapja meg ebben az évben a Pest Megye Népművészetéért díjat. A díjat Juhász Gáborné, az egyesület vezetője vette át.

Pest Megye Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományozott Dr. Mohay András részére környezetvédelmi tevékenysége elismeréseként.

mohayMohay András, Szabó István

Mohay András hosszú évek óta a természet szerelmese, a madarak szakértője. Lelkiismeretes orvosi munkája mellett örömmel tart előadásokat a természet és környezetvédelem népszerűsítésére. Kutatásai között kiemelt fontosságot kapnak a helyi védett növények és madarak, amelyeket fotóival, illetve azokból készült kiállítással népszerűsít. Kiemelt feladatának tekinti a lakosság szemléletformálását a környezetkímélő megoldásokkal kapcsolatban. Évek óta önkéntes munkájával segíti a település környezetének javítását. Ismert közszereplő, akinek szakmai érvei hitelesek a lakosság körében.

A díj kisplasztikáját Ruzics Csilla festőművész készítette.

Pest Megye Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományoz a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület részére környezetvédelmi tevékenysége elismeréseként.
A természetes környezet megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása folyamatos munkát kíván, amihez további sikereket kívánunk.

zsambekZsarnóczay István, Szabó István

A civil szervezet immár 30 éve végzi munkáját. Illegális szemétlerakók; környezetszennyező, illegális üzemek felszámolása; védetté nyilvánítások fűződnek a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesülethez. Az egyesület természetvédelmi táborokkal, hulladékgyűjtési akciókkal, kiadványokkal és rendszeres programokkal a veszélyeztetett állat- és növényfajok fennmaradásáért is küzd. Munkájuk közül kiemelkedik a Sasfészek–tó megóvása és helyi védelem alá helyezése. A Várady kastély pusztulásának, a Füzes-patak károsításának megakadályozása. Céljuk az épített és természeti környezet védelme, fenntartható szemlélet alakítása és a jövő formálása. Tagjai elkötelezett lokálpatrióták, akik színvonalas, munkával teszik szebbé környezetüket. A díjat Zsarnóczay István tiszteletbeli elnök veszi át.

Pest Megye Közgyűlése Kulturált Települési Környezet Díjat adományozott Tököl Város Önkormányzata részére a település megújításáért, fejlesztéséért tett erőfeszítései elismeréseképpen, melyek révén a települési környezet, az itt élő emberek életének minősége példamutatóan fejlődött.

tokol hoffmann

Tököl jelentős mértékben megújult városközpontján, közterületein, intézményein észrevehető a tudatosság és a tervezettség. A sokszínű, de összességében mégis egységes megjelenésű településközpont jól illeszkedik a város léptékéhez, arányaihoz. Az elmúlt évek során megújított középületek, esztétikus homlokzatok pedig szép hátteret biztosítanak a különböző jellegben kialakított parkoknak, sétányoknak.
A város központjának rehabilitációja során a meglévő parkok felújításával egy hangulatos és élhető tér-együttes jött létre, amely a lakosság kedvelt pihenő- és találkozóhelyévé vált.
A változatos kertépítészeti megoldásokkal, modern elemek alkalmazásával kialakított zöldterületek gyöngysorként fűzik fel a központi intézményeket. Az önkormányzati fejlesztések, valamint az általuk generált magánberuházások révén szép és biztonságos környezet megvalósítására került sor. A díjat Hoffmann Pál polgármester vette át.

Pest Megye Közgyűlése Év Iparosa díjat adományozott Zala Judit részére a vállalkozásában és a gasztronómia területén elért sikerei elismeréseképpen.

zalaPánczél Károly, Zala JUdit, Szabó István

Zala Judit, csokoládémester a Sweetic Csokoládé Manufaktúra Kft. családi vállalkozás vezetője. A csokoládémanufaktúra saját elgondolásai és a vásárlók visszajelzései alapján egyaránt szokott újdonságokat alkotni. 2015 óta ezek egy részét rendszeresen gasztronómiai és csokoládés világversenyeken indítja, azért, hogy a zsűriző szakemberek visszajelzései alapján folyamatosan tovább tudjon fejlődni. 2019-re a világversenyeken elnyert rangos díjaik száma elérte a huszonötöt.
Legutóbbi és eddigi legkimagaslóbb eredményüket 2019. augusztusában érték el, amikor málna-áfonya-ibolya zselé, pisztáciakrém és venezuelai étcsokoládé felhasználásával készült bonbonjuk a londoni székhelyű, a gasztronómia Oscar-jának is nevezett Great Taste Awards három aranycsillagát nyerte el, méghozzá kategóriájában egyedüliként. Ezzel a szigetszentmiklósi bonbont a zsűri a világ legjobbjának nevezte ki.


Pest Megye Közgyűlése Év értéke díjat adományoz a Hévízgyörki Asszonykórus részére a galga-menti és hévízgyörki dalok megőrzése és népszerűsítése érdekében végzett munkájáért.

hevizgyorkBóna Ervinné Szomori Anna, Szabó István

A Hévízgyörki Asszonykórus 1969 szeptemberében alakult 14 fővel, dr. Balázs Józsefné pedagógus vezetésével a „Röpülj Páva” mozgalom hatására. Jó hangú és énekelni szerető asszonyok csoportja jött létre, akik a helyi és a Galga menti népdalokat felkutatva a színpadon életre keltették és a gyönyörű hévízgyörki népviseletben maradandóvá tették. 1970-től már rendszeresen felléptek a helyi községi ünnepségeken. Azóta számos rendezvényen, versenyen, előadáson vannak túl hazánkban és külföldön egyaránt. A Hévízgyörki Asszonykórus egyik fontos küldetése a helyi értékek megőrzése mellett a tudásuk átadása a fiatalabb generációk számára. A hévízgyörk óvodai és általános iskolás tanulóinak abban a szerencsés helyzetben van részük, hogy lehetőségük van a leghitelesebb forrásból megismerni saját helyi népdalaikat. A díjak és versenyeredmények számukra sohasem életcél volt, inkább csak megerősítés, hogy az út, melyen idén 50. éve járnak, igazi tiszta forrás, melyet ápolni, őrizni és átadni kell.
A díjat Bóna Ervinné Szomori Anna a csoport vezetőjevette át.

A Pest Megyei Népművelők Egyesülete Feketedió díjat adományozott Budai Gábor részére.

budaiBudai Gábor, Tapodi Katalin, Szabó István

Budai Gábor szakmai pályafutását Szigethalmon, a Magyar Néphadsereg Tisztiklubjában kezdte, majd közel 30 évig volt a ráckevei Ács Károly Művelődési Központ munkatársa, melyből 22 éven keresztül látta el az intézmény igazgatói feladatait. Ráckeve város és 2017. óta Szigetszentmiklós város kulturális életének elismert vezető személyisége. Szakmai körökben Pest megyében és országosan is ismerik tevékenységét, munkásságát. Személyes eredményei közül kiemelkedő a néptánc hagyományok őrzése és továbbadása, melyet néptáncoktatóként a Kéve Táncegyüttes vezetőjeként látott el. A Folklórfesztiválokat Szervezők Világszövetsége 2018-ban Ezüst Jelvénnyel ismerte el a SUMMERFEST Nemzetközi Folklórfesztivál megszervezésében végzett 25 éves munkáját. A 36 szakmai év mérlegeként elmondható: a közösségekért, a néptánc kultúra ápolásáért, a felnövekvő generációk kulturális kínálataiért, a tehetséggondozásért, a generációk művelődéséért mindig felelősséggel, amellett szerény alázattal dolgozó közművelődési szakember kolléga Budai Gábor.

A díj Janzer Frigyes Munkácsy-díjas, érdemes művész, szobrász alkotása.

Fotók: Fényes Gábor

www.pestmegye.hu