• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ülésezett a közgyűlés augusztus 28-án

A nyár végén megtartott ülésen a képviselők elfogadták Pest Megye Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra szóló gazdasági programját és fejlesztési tervét.

A közgyűlés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (PMKI) előző évi beszámolójával indult, amit a vírus helyzet miatt most tartott meg Branyiczky Márk. A PMKI igazgatója elmondta, hogy a 2019. évi fejlesztések és a feladatok eredményes teljesítésének köszönhetően a káresetek felszámolása hatékonyabbá vált. A megyére jellemző magas káreseti jellemzőket figyelembe véve, kiemelt feladat volt az épített környezeti és szabadterületi tűzesetek számának hatósági eszközökkel történő csökkentése, valamint az eseteknél előforduló sérülések és halálos események visszaszorítása. A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag fogadta el.

IMG 5335A megyei képivselők üléseznek a Kossuth Lajos Díszteremben

A képviselők szavaztak a Pest Megye Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra szóló gazdasági programjáról és fejlesztési tervéről, az úgy nevezett Ciklusprogramról is. A gazdasági program és fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A napirend részeként elfogadták a vagyongazdálkodási tervet is.

Az ülés többi napirendi pontja ITT tekinthető meg.

www.pestmegye.hu