• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

A közgyűlés döntött a megyenapi kitüntető díjakról

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 361 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították.

A Megyenap különleges jelentéssel bír a számunkra. A megye újjászületésére emlékezünk, és közösségünk ünnepét tartjuk meg együtt, a megye 187 településéről érkező emberekkel és mindazokkal, akikhez különleges kapcsolat fűz bennünket. Ekkor köszönetet mondunk mindazoknak, akik a hivatásukban vagy a mindennapokban képesek voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.

Idén a járvány elleni védekezés nem tette lehetővé a Megyenap megrendezését, így a díjazottak később vehetik át személyesen a kitüntetéseket.

A megyenapi díjazottak névsora ITT érhető el.

Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott dr. Bábel Balázs részére az oktatás, a kultúra és a keresztény értékek gyarapításában elért kimagasló eredményeinek és társadalmi szerepvállalásának elismeréséül.

babel szabodr. Bábel Balázs díszpolgár és Szabó István elnök (Pest Megye Közgyűlése)

Bábel Balázs 1950-ben született Gyónon. Gimnáziumi éveit a Kecskeméti piaristáknál töltötte, majd tanulmányait az Egri Hittudományi Főiskolán folytatta. 1976-ban pappá szentelték. Volt káplán, majd a Központi Szeminárium prefektusa, később a Váci Szeminárium rektora. Tanított a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karán, a Váci Hittudományi Főiskolán és a Budapesti Kalazantíum Piarista Rendházban. 1997-ben II. János Pál pápa a pápai káplán cím adományozásával ismeri el szolgálatait. 1999 februárjában érsekké nevezik ki, majd püspökké szentelték Kalocsán. 1999. június 25-től áll az egyházmegye élén. Azóta fáradhatatlanul dolgozik „Az Isten országáért” (Pro Regno Dei, püspöki jelmondata).
Ha teheti, feltűnés nélkül megy útjaira. Közvetlen emberként ismerik, akinek szívügye az ifjúság nevelése. Fontos számára a család, gondosan ápolja rokoni és baráti kapcsolatokat is. Különös figyelmet szentel Dabas és Pest megye fejlődésére. 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott Turi Attila részére építészeti munkája elismeréseként.

turi szaboTuri Attila és Szabó IstvánTuri Attila, Budakalász főépítésze igen magas színvonalú, sokrétű építészeti tevékenyégével aktívan hozzájárult Pest megye fejlesztéséhez, értékeit növelte és örömünkre most is növeli, a következő generációk számára maradandót alkotva gazdagítja közösségeinket. Hitvallása, hogy főépítészként ne csak ítészként legyen jelen a településen, hanem követni való útravalót adjon a helyi közösségnek, az építész szakmának. Munkájának köszönhetően mára Budakalásznak arca, karaktere lett. Házait láthatjuk Piliscsabától Inárcsig, Solymártól Törökbálintig. Minden épülete az igényesség formálta egyedi alkotás. Számára nincs kis feladat, jól mutatja ezt az Év házaként díjazott szentendrei családi háza. Alkotási folyamata során a fel-, s leépítő erőket kutatja, az archetípust, a kollektív gondolatot keresi, abból merít. Ha szükséges gesztust folytat, vagy mesél épületeivel. Vonalaival, felületeivel kellő helyen alkalmazza a keménységet, illetve a lágyságot.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott Kunya Sándorné részére az oktatás és a kultúra területen elért kimagasló eredményeinek elismeréséül.

kunya 2Kunya SándornéKunya Sándorné, mint a Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ intézményvezetője, több évtizedes munkássága során minden alkalmat megragadott a magyar és helyi kultúra, a hagyományok ápolása érdekében: többek között író-olvasó találkozókat, helytörténeti beszélgetéseket, kiállításokat, kézműves foglalkozásokat, mesemondó versenyeket és népmese vetélkedőket szervezett. A településen működő civil szervezetek, egyesületek működésének igazi motorja. A közel 35 éves Danubius Táncegyüttes alapítója, vezetőségi tagja, az ebből megszülető majorett és társastánc- csoport megálmodója és vezetője. Szintén alapító és aktív tagja a Kalendárium Hagyományőrző Műhelynek, valamint a Börzsöny Múzeum Baráti Körének.

Pest Megye Közgyűlése Pest megye külkapcsolataiért elismerést adományoz Farkas Iván részére a Nyitra és Pest megye közösségeit erősítő szakmai, társadalmi és emberi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért.

wf fiWentzel Ferenc alelnök és Farkas Iván

Farkas Iván a Nyitra Megyei Önkormányzat képviselője, aki közel két évtizede odaadóan támogatja Nyitra és Pest megye együttműködését. Munkája iránti elkötelezettségével és nyitottságával hozzájárult több sikeres kezdeményezés és határon átnyúló projekt megvalósításához. Mindvégig támogatta az Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-híd megépítését. Közreműködésével alapította meg Nyitra és Pest megye a PONTIBUS Európai Területi Társulást 2015-ben.
Nemcsak megyei önkormányzati képviselőként, hanem Muzsla község polgármestereként is elkötelezett híve a felvidéki és anyaországi kapcsolatok bővítésének, ápolásának.

A közgyűlés Nemzetiségekért Díjat adományozott Cseperkáló István részére a szerb nemzetiségi kultúraközvetítésében elért eredményeiért.
Cseperkáló István 1942-ben született rác család gyermekeként Tökölön, ahol a mai napig él. A család életében mindig fontos szerepet kapott a hagyományok ápolása, átörökítése. Ő maga 1985 óta a Rác férfikórus tagja, míg unokái a Tököli Délszláv Táncegyüttes tagjaiként ápolják a nemzetiségi népi kultúrát. 1988 óta videófelvételek formájában örökíti meg a városban még élő szokásokat, hagyományokat az utókor számára. 2014-ben a nemzetiségi választások alkalmával a Tököli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjévé választották. Munkáját fáradhatatlanul, nagy lelkesedéssel végzi, képviselve a szerb nemzetiség érdekeit.

cseperkalo hoffmann waldmannWaldmann Erika, Hoffmann Pál (Tököl polgármestere), Cseperkáló István

Pest Megye Közgyűlése Testnevelési és Sport Díjat adományozott Waldmann Erika részére testnevelői munkájáért, és a helyi közösség fejlődése érdekében vállalt erőfeszítései elismeréseként, mellyel nemzedékek számára mutatott példát a sport iránti szeretet erejéből.
Waldmann Erika testnevelő 1985 óta tanít a Tököli Weöres Sándor Általános Iskolában. Eleinte képesítés nélküli tanítóként végezte a munkáját, majd először tanítói, később testnevelő tanári diplomát szerzett. Az iskola sportéletét hosszú ideje a munkaközösség vezetőként irányítja. Szakmai igényessége megmutatkozik abban is, hogy rendszeresen képezi magát, nyitott az új dolgokra, módszerekre, és erre ösztönzi kollégáit is. Aktív részese volt Tököl város kézilabda életének játékosként is és örökös szervezője a tanórán kívüli sportesemények rendezésének. Az ő személyében szerencsésen találkozott a hobbi és a hivatásos, ez garantálja munkájának magas színvonalát.

Pest Megye Közgyűlése Év gazdálkodója díjat adományozott Bíró Mátyás részére a mezőgazdaság és az egészséges táplálkozás területén elért kimagasló eredményeinek elismeréséül.

biro matyas vereczkeiBíró Mátyás és Vereckei Zoltán (Ráckeve polgármestere)

A ráckevei Bíró Mátyás hosszú ideig tanulmányozta a különböző mezőgazdasági technológiákat, hogy felépíthesse a vállalkozását és egy olyan jövőképet teremtsen, ami számára és családjának tisztességes megélhetést, emberek sokaságának pedig egészséges táplálkozást tesz lehetővé. Ráckeve külterületén, Újhegyen alakította ki azt a biokertészetet, mely vegyszermentes zöldségekkel, gyümölcsökkel látja el a környező települések lakosságát a Kosárközösségen belül. Napjainkra számos étterem és vendéglátóipari cég keresi a termékeit. Mértani pontossággal és hosszútávra tervez, kész terve van minden helyzetre. Munkássága példa lehet a következő nemzedékeknek egy olyan mezőgazdasági termelésre, mely visszaállíthatja a földművelés tisztességét úgy, hogy közben óvja a környezetet, és csökkenti az emberiség ökológiai lábnyomát.

Pest Megye Közgyűlése Év Polgárőre díjat adományozott Horváth Zsolt részére személyes példamutatása, a Verőcén élő emberek biztonsága és a helyi közösség fejlődése érdekében vállalt erőfeszítései elismeréseként.

polgrarorRétvári Bence országgyűlési képviselő, Greff Katalin alpolgármester, Horváth Zsolt, Grauszmann György polgármester
Horváth Zsolt a Védelem 2007 Polgárőrség Verőce Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület elnöke. Csapatával együtt lelkes és felelősségteljes munkát végzett a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzet első szakaszának idején.
Szakértelmével hozzájárult Verőcén az óvintézkedések kidolgozásához és megvalósításához az elmúlt 10 évben. Megbízható, határozott fellépéssel biztosította az intézkedések végrehajtását, akár a közterületek lezárásáról, a rendezvények biztosításáról, vagy az idősek ellátásáról volt szó. Verőce faluközösségének nemcsak segítséget jelentett önkéntes munkája, de biztonságot is nyújtott tevékenysége.

Pest Megye Közgyűlése Év Tűzoltója díjat adományozott Rózsa Gábor részére az emberi élet megőrzése, és a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében tett erőfeszítései elismeréseképpen.

tuzolto
Rózsa Gábor tűzoltói pályafutását 1995-ben kezdte beosztott tűzoltó szakaszvezetőként Érd Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságán, később megbízott technikai előadóként majd kiképzési kiemelt főelőadóként folytatta munkáját. A szakmai alapképzés elvégzése után diplomát szerzett a Pécsi Tudomány Egyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, Műszaki szakoktatói szakán, tűzvédelmi szakirányon. 2009-ben rendészeti szakvizsgát tett az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatóság Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézetben, közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek, valamint tűzvédelmi igazgatás vizsgatárgyakból. Rózsa Gábor tűzoltó alezredes 2020-tól az Érdi Katasztrófavédelem Kirendeltségének vezetője.

Pest Megye Közgyűlése Év Iparosa díjat adományozott az Ostorházi család (Ostorházi Bevonattechnika Kft.) részére a vállalkozásában és a korrózióvédelem területén elért sikerei elismeréseképpen.

iparosa
Az Ostorházi Kft-t családi vállalkozásként 1991-ben alapították az Ostorházi testvérek. Kezdetben klasszikus építőipari szolgáltatásokkal foglalkoztak, majd a hangsúly a korrózióvédelemre és a felületképzésre helyeződött. A tulajdonosok egy tartály technikával foglalkozó németországi cégnél szereztek tapasztalatot, majd 2013-ban elkészült a százhalombattai Bevonattechnika Centrum. A cég legmodernebb technológiák alkalmazásával meghatározó bevonat-technikai vállalattá vált. Igényes szakmai tevékenységükkel; lelkiismeretes, korrekt szakemberek és korszerű technológiák alkalmazásával; folyamatos továbbképzéssel biztosítják, hogy a munkák mindenkor megfeleljenek a magas piaci elvárásoknak. Mindig arra törekszenek, hogy partnereiket, üzletfeleiket az európai normáknak megfelelően jó minőségben, azok legnagyobb megelégedésére szolgálják ki. A cég életében kulcsfontosságú a környezetvédelem, aktív lépéseket tesznek annak megóvása érdekében.

A közgyűlés Év Kisvállalkozója díjat adományozott a Dabas-Food Kft. részére a minőségi élelmiszerek népszerűsítésében elért sikerei elismeréseként, mellyel hozzájárult közössége és a helyi gazdaság fejlődéséhez.

dabas food szaboKosztolányi Ferenc ügyvezető és Szabó István elnök
Dabas-Food Kft 2005-ben alapított felsődabasi családi vállalkozás, több mint egy évtizede gyártói tapasztalatta. BÉNI termékcsaládjuk tagjait a hagyományos, régi idők ízei és receptjei alapján fejlesztették ki. Évek óta folyamatos és megbízható minőségben gyártanak szószokat és lekvárokat. Minden termékük GMO mentes. A Dabas Food Kft. 2019-ben az Év vállalkozója címet is elnyerte. Dabason.

A Pest megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató munkájáért, Pest Megyei Médiadíjat adományozott Tarnavölgyi László részére. 

tarnavolgyi dornerTarnavölgyi László és Dorner Gábor polgármester (Nagykáta)

Tarnavölgyi László népművelői és művelődésszervezői munkája mellett 2008-ban indította el a www.tapiokultura.hu oldalt, ahol a térség 21 településéről szóló hírek, programok, eredmények olvashatól. A honlap várakozáson felüli eredményt mutatott, az oldal pedig bővült a szomszédos tájegységek, a Jászság, a Galga mente, a Ceglédi kistérség, a Monori járás, valamint a budapesti agglomeráció irányába is. Tarnavölgyi László mindezt a munkát egymaga végzi, önzetlenül, térítésmentesen, a köz javát szolgálva. Munkáját valamennyi településen ismerik, az általa üzemeltetett oldal pedig mára már nemzetközi népszerűségnek és nagy nézettségnek örvend. Munkássága egyedülálló, a médiában betöltött szerepvállalása pótolhatatlan Nagykáta, valamint a Tápió mente településeinek tekintetében.

Pest Megye Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományozott Komáromi István részére környezetvédelmi tevékenysége elismeréseként.

komaromiHerczeg Mariann polgármester (Dunavarsány), Komáromi István, Keresztesi Balázs (alpolgármester)
Annak ellenére, hogy Komáromi Istvánnak nincs szakirányú végzettsége, életének minden pillanatát a természet és környezetvédelmének szentelte. Több egyesületet alapított, hogy a dunavarsányi 400 éves fákat megóvja; az árvalányhajas területek védelmét biztosíthassa; hogy a hagyományos gazdálkodás mintáját és szeretetét átadja. 70. életévén túl is szeretné elérni, hogy a környezetvédelem tartalommal megtöltött, mindenki számára fontos ügy legyen. Tevékenységének köszönhetően több száz őshonos fafajt ültettek el. Évtizedek óta segíti önkéntes munkájával a település környezetének megóvását, formálását. Ismert közszereplő, akinek szakmai érvei hitelesek a lakosság körében.
A díj kisplasztikáját Ruzics Csilla festőművész készítette.

Pest Megye Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományoz Püspökszilágy Község Önkormányzata részére környezetvédelmi tevékenysége elismeréseként.

puspokszilagyTordai Sándor polgármester és Szabó István elnök

Az önkormányzat önfenntartó, gazdaságos projektek megvalósításán dolgozik évek óta tudatosan. Pályáznak az önfenntartást biztosító vízgazdálkodási, erdő és mezőgazdálkodási tevékenységeket tartalmazó projektekre. Püspökszilágy az egyik legkisebb település Pest megyében, mégis az egyediségre törekszenek az értékek megőrzésében a több százéves történelmi, társadalmi, természeti, környezeti, épített emlékek esetében is.
A LIFE projekteknek köszönhetően egyedi, országos példát mutató vízgazdálkodási tervek valósultak meg a hegyvidéki településen. Jól működő természetes megoldás segíti a kistelepülés vízgazdálkodását, klímaváltozáshoz való alkalmazkodását. A gyakorlati megvalósulás mellett nagyon fontos céljuk, hogy a megszerzett tudást és tapasztalatokat megosszák a döntéshozókkal, települési vezetőkel, vízgazdálkodási szakemberekkel. Szeretnék, ha a jövőben sok magyarországi, sőt külföldi település is példaként tekintene az általunk alkalmazott vízmegtartó megoldásokra.
A díj kisplasztikáját Ruzics Csilla festőművész készítette.

Pest Megye Közgyűlése Kulturált Települési Környezet Díjat adományozott Nagykőrös Város Önkormányzata részére a település megújításáért, fejlesztéséért tett erőfeszítései elismeréseképpen, melyek révén a települési környezet, az itt élő emberek életének minősége példamutatóan fejlődött.

Az elmúlt évtizedekben a gépjármű forgalom növekedése fokozatosan kiszorította a központból a piacot, a zöld és pihenőfelületeket, és lassacskán kiszorultak a főteréről az itt élők is. Ezért szükségessé vált a Hősök tere rehabilitációja. A tér szerkezetét az annak súlypontjában elhelyezett emlékmű határozta meg, amely közel egy évszázad alatt is megőrizte kiemelkedő szerepét. Megnövelték és egységesítették a zöldfelületet. A tér négy fő tengelyében egy-egy, az egykori városkapukat szimbolizáló építmény került. A sétányok metszéspontjait a település egykori pecsétjeinek felnagyított, gránitban megörökített lenyomatai díszítik. A Római katolikus templom településképi jelentőségét hangsúlyozandó új gyalogos főtengely került kialakításra. A templom előtti egy díszített szökőkút ás játszó sziget is létesült. A fejlesztés eredményeként e frekventált elhelyezkedésű, de eddig alulhasznosított térrész mindamellett, hogy megőrizte méltóságát, a település kedvelt pihenő- és találkozóhelyévé vált. A díj kisplasztikáját Ruzics Csilla festőművész készítette.

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományozott a Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes részére.

dunavarsanyi
Kovácsné Rácz Edit 1974-ben alakította meg néhány jó torkú énekesből és citerát megszólaltatók közösségéből az első népdalkört lakóhelyünkön. A mintegy tíz évnyi alapozó tevékenységet az együttes két meghatározó citerása, Beregszászi Károly és leánya, Tünde vette át, akik maguk közül választották ki Szikora Ferencné Marikát, aki mintegy 45 éve együtt vezeti a népdalkört. A közösségteremtés mellett fontos elhivatottsága a csoportnak az egyes tájegységek dalkincsének a megismerése és átörökítése, valamint a fiatalabbak tehetséggondozása. Több generáció képviseli a népzene szeretetét a mai formációban. A határainkon túl élő magyarokkal is szoros kapcsolatot ápolnak, rendszeresek az oda-visszatérő találkozásaik. Az évek során számos arany minősítést és Aranypáva-díjat is kiérdemeltek.

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományozott Sikentáncz Szilveszter néptáncpedagógus részére.

sikentancz
A siófoki Balaton Táncegyüttes kis táncosa nagy utat járt be, ameddig az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke lett. Siófokról az út Budapestre vezetett, a Magyar Állami Népi Együttesbe. Ezzel egyidőben a százhalombattai Forrás Néptáncegyüttesnél tette meg első lépéseit a néptáncpedagógus pályán. Hosszabb szünet után 2009-ben tért vissza Százhalombattára, ahol először tánckarvezető, majd társ-művészeti vezető lett. Ezzel párhuzamosan a rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes művészeti vezetője is volt. A Forrás Néptáncegyüttes egyik legsikeresebb időszaka kötődik hozzá. Bekapcsolódott a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál megszervezésébe és lebonyolításába is. Rákospalotán megyei és régiós tánctalálkozókat szervezett. Mindezekkel jelentősen hozzájárult Pest megye népművészetének gazdagításához. Örökös Aranysarkanytyús szóló táncos, és immár a Pest Megye Népművészetért díj birtokosa.

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományozott a Forrás Néptáncegyüttes részére.

forras
A Csokonai díjas Forrás Néptáncegyüttes Pest megye legnagyobb létszámú és legeredményesebb néptáncegyüttese, amely 1984-ben Érden alakult, majd 1985 őszétől Százhalombattán működik. Működésének jelentősége, hogy egy iparvárosban sikerült meghonosítani a népművészetet. Az együttes országosan elismert, és legjelentősebb műhelyek egyike. Ebben az évben ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Az elmúlt 35 év számtalan hazai és nemzetközi sikert eredményezett: kilenc KIVÁLÓ minősítés, Szolnoki Országos Néptáncfesztivál, Szekszárdi Országos Néptáncfesztivál nagydíj, közel 60 országban tett nagysikerű turnék teszik teljessé a Forrás működését. Az együttes szervezi Európa legnagyobb nemzetközi néptáncfesztiválját, a Summerfestet. Az utánpótlást biztosító Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti iskola, szintén az ország élmezőnyéhez tartozik. Az elismerések számát most a Pest Megye Népművészetéért díj gazdagítja.

A Pest Megyei Népművelők Egyesülete 1996-ban alapította a Fekete Dió díjat, amely a Vármegyeháza Díszudvarában található feketedió fáról kapta a nevét. A díjat azok a közművelődési szakemberek és azok a közművelődési intézményi kollektívák nyerhetik el, akik kiemelkedő szakmai színvonalú teljesítményt nyújtottak működési területükön, a településük és a régiójuk közösségi művelődése fejlesztésének szolgálatában.

A díj: vörös márvány posztamensen bronz kisplasztika, Janzer Frigyes Munkácsy - díjas, Érdemes művész, szobrász alkotása.

Az egyesület elnöksége Fekete Dió díjat adományoz a Fóti Vörösmarty Művelődési Ház munkatársainak.

fekete dio
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ tagintézményeként működő Vörösmarty Művelődési Ház 2017-ben ünnepelte fennállásának 85. évfordulóját. Az intézmény vezetését 5 éve vette át Palásti Béla igazgató, aki közművelődési koncepciójában meghatározott irányelvek mentén tudatosan felépített szakmai közösségével, egy csapatként érte el kitűzött céljait.
A Művelődési Ház méltán meghatározó fizikai, valamint online színtere és központja a város közösségi életének. Tükrözi azokat az értékeket, melyek feltárásában, megőrzésében, újragondolásában és létrehozásában a Művelődési Ház és a köré szerveződő közösségek feladatot vállaltak és vállalnak. Az elért eredményeket bizonyítja, hogy a szakmai közösség magas színvonalú tevékenysége elismeréseként Minősített Közművelődési Intézmény Címet vehettek át 2020-ban.

A művelődési ház munkatársai: Palásti Béla igazgató, Keresztesi Lászlóné, Simon-Nagy Nikolett, Jarabin Kinga, Dobozi-Dudás Bernadett, Ujlaki Bettina közművelődési szakmai munkatársak, Baranyoczki Tiborné, Rábai Zoltán technikai munkatársak.

www.pestmegye.hu