• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Elfogadta a közgyűlés a 2022. évi költségvetést

A képviselők döntöttek a 2022. évi költségvetéséről a rendkívüli közgyűlésen, eszerint Pest Megye Önkormányzata működési támogatása 488 millió forint.

Pest Megye Önkormányzata költségvetési kiadásainak középpontjában a jogszabályok szerint ellátandó területfejlesztési és területrendezési feladatok állnak. A 2022. év folyamán több olyan projekt folytatódik, amely szervesen illeszkedik az Önkormányzat feladatkörébe. A területfejlesztési feladatok fókuszpontját 2022-ben a TOP Plusszal összefüggő feladatok jelentik majd.

A kiemelt feladatok mellett az elmúlt évekhez hasonlóan folyamatosan el kell látni az egyéb területfejlesztési tervezési, végrehajtási és koordinációs-, továbbá a területrendezési feladatokat.

Egyedi támogatási kérelem útján megvalósítandó projektek:

1. A Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése három értinett helyszínen (Kistarcsa, Hévízgyörk, Perbál) folyamatban van.

2. A Rákos-patak menti fejlesztésekre vonatkozó projektre a 544 millió Ft támogatás beérkezett, és várhatóan a közbeszerzési eljárások kiírásra kerülnek.

3. A Közgyűlés által jóváhagyott pályázatok közül a NET4EU, a „FoodWave és DANUrB+ c. projektek megvalósítása folytatódik.

IMG 1756Ülésezik a közgyűlés

Pest Megye Önkormányzata felel az első, Göd Város közigazgatási területén kialakított különleges gazdasági övezet fejlesztéséért.

Az Önkormányzat megvásárolta és kisajátította az Elmű transzformátorállomás területét, amely részben biztosítja a Samsung SDI, illetve a később létrehozandó iparterület elektromos áram ellátását. Kormányzati döntés született arról, hogy a különleges gazdasági övezet területén belül, a meglévő Samsung telephellyel szemben, az M2 út túloldalán D-K irányban további 40 ha iparterület fejlesztés kezdődik, mely reményeink szerint a lakosság számára kisebb terhelést jelenthet. A terület megvásárlásához, illetve kisajátításához, valamint az iparterület előkészületi munkálataihoz a szükséges forrással az Önkormányzat már rendelkezik (cca. 1,7 Mrd Ft). Az iparterület kialakításának munkálatai ez év elején megkezdődtek.

A gödi különleges gazdasági övezetből befolyt helyi adóbevételek 97%-ának felhasználására a Településfejlesztési alap, Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap, Gödi zöld-fenntarthatósági alap és a Civil támogatási alap létrehozásáról született döntés. Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében tervezett adóbevételének alapok közötti allokációjáról a Közgyűlés dönt.

A képviselők elfogadták a "Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Pest megyében” c. projektben a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozásáról szóló javaslatot is. 

Ennek a projektnek a célja:

• Pest Megye Önkormányzata vezetésével foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések létrehozása és működtetése;
• a Pest megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia, akcióterv és munkaprogram kidolgozása; munkaerőpiaci programok megvalósítása egész Pest megyére kiterjedően;
• a konzorciumi partner részéről a célcsoport foglalkoztatását elősegítő szolgáltatások és támogatások nyújtása;
• Pest megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési célokkal összhangban a munkaerőpiac bővítése;
• a célcsoport képzése, elhelyezkedése és a szereplők együttműködésének erősítése;
• a munkaerő kereslet és kínálat megyei szintű összehangolása, kiemelten az országos átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási szinttel rendelkező, kevésbé fejlett járásokban.

A projekt első mérföldkövére megvalósítandó tevékenység a részletes foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia, akcióterv, munkaprogram (röviden Stratégia) kidolgozása.

www.pestmegye.hu

 

Friss híreink

Tovább ide: Friss hírek

facebook

net4eu

foodwave