• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Újra ülésezett Pest Megye Közgyűlése

A közgyűlés elfogadta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. évi munkájának beszámolóját.

Dr. Nagy László megyei rendőrfőkapitány a közbiztonsági helyzetét a következőképpen értékelte:

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A 2021. évben a rendőri eljárásokban az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények száma a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: Pest MRFK) eljárásaiban 13.831, mely a 2020. évhez viszonyítva 10,6%-os (15 479-ről, -1648) csökkenést jelent.

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A Pest MRFK eljárásaiban az elkövetés helye szerint a közterületen ismertté vált bűncselekmények száma 4530, ami az előző évhez képest 22%-os visszaesést jelent (5804-ről, -1274). A megyében regisztrált bűncselekmények több, mint 30%-át közterületen követték el.

police tabla

A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása

A KSH adatai alapján Pest megye lakossága 2021-ben 1.309.802 fő volt. A lakosságszámot folyamatosan emelkedő tendencia jellemzi. A rendőri eljárásokban a Pest MRFK illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya 2020-ban 1193, a tárgyévben 1056, a csökkenés mértéke 11,5%. Az index a kiemelten kezelt bűncselekmények számára vonatkoztatva 19,1%-kal alacsonyabb (569-ről 460-re). Ez a mutató a közterületen elkövetett bűncselekményeknél 22,7%-kal csökkent (447-ről 345-re).

A körzeti megbízottak tevékenysége

Az állománytábla adatai szerint 272 fő körzeti megbízott (7 fő tiszti alosztályvezetői és 265 tiszthelyettesi) státusszal rendelkezik, amelyből a meglévő létszám jelenleg 255 fő.
A helyi sajátosságokra, illetve a járőrök meglévő létszámára tekintettel a körzeti megbízotti állomány jelentős arányban veszi ki a részét a közrendvédelmi szolgálati ág közterületi jelenlétéből. Rendkívül jó a kapcsolatuk az önkormányzatokkal, iskolákkal, helyi szervezetekkel. A települések (anyagi lehetőségeikre tekintettel) irodahelyiség biztosításával, technikaieszközök beszerzésével vagy gépjármű vásárlásával és üzemeltetésével segítik a települések rendőreinek munkáját. A körzeti megbízottak szolgáltuk ellátása során folyamatosan tartják a kapcsolatot a helyi polgárőr egyesületek képviselőivel, illetve az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetek munkatársaival. A kapcsolattartás, a közös feladatellátás gördülékeny és jó. Az egy körzeti megbízottra jutó lakosok száma rendőrkapitányságonként változó képet mutat, ez függ a körzeti megbízott által felügyelt település(ek) struktúrájától, elhelyezkedésétől, illetve lakosságszámától. Megyei szinten átlagosan 1 fő körzeti megbízottra 5020 lakos jut.

5

A főkapitány összegzésként kiemelte, hogy a Pest MRFK bűnügyi szervei – mint valamennyi szakterület – fokozott kihívásokkal találták magukat szemben a 2021-es esztendőben. A koronavírus világválság okozta nehézségek jelentős többlet-feladatokat jelentettek, illetőleg a rendőri állományt sem kímélte a megbetegedés. Főként az év második felétől erőteljesen megnövekedett az embercsempészés miatt elrendelt bűncselekmények száma. Mindezek ellenére kijelenthető, hogy bűnügyi területen az egy évvel ezelőtt kitűzött szervezeti célkitűzések túlnyomó többsége megvalósult. Az elvárt eredményességi mutatók többségét sikerült teljesíteni. A regisztrált bűncselekmények száma 2013-tól erőteljesen csökkenő trendet mutat, míg a nyomozáseredményességi és a felderítési mutatóink jelentősen javultak az elmúlt esztendőkben. Örvendetes tény, hogy a szándékos emberölések eredményességi mutatója évek óta 100%-os. A legjelentősebb eredményeket a lopás, ezen belül a lakásbetörések, valamint a rablások nyomozása során értek el.

A rendészeti szakterületen célkitűzésként meghatározott államhatár védelmében történő közreműködést, valamint a mélységi ellenőrzések fenntartását az irányadó normáknak megfelelően a Pest MRFK rendészeti állománya megvalósította. 2021 szeptemberéig végrehajtották az M1 autópályán az érintett 4 megyei rendőr-főkapitányság részvételével a migrációs szűrőháló részét képező mélységi ellenőrzéseket, valamint állományuk a Készenléti Rendőrség, később a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egységeivel napi 24 órában látott el célzott ellenőrzési szolgálatot az M5 autópálya meghatározott szakaszán. A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően jelentősen emelkedett az embercsempészek és a migránsok elfogása. Emellett a rendőrkapitányságok önálló mélységi ellenőrzései is több helyen eredményeket hoztak.

Az előadás mellékletei letölthetők: rendészeti és bűnügyi melléklet.

www.pestmegye.hu