• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Márciusi ülését tartotta a közgyűlés

A képviselők döntöttek többek között a Vármegyeháza felújítását előkészítő felmérésről és fasor ültetéséről Gödön.

A közgyűlés első napirendi pontjaként Hegyi Zsolt, a MÁV-START Zrt. szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettese tartott beszámolót az agglomeráció közforgalmú közlekedéséről. Az előadás INNEN tölthető le.

3Hegyi Zsolt (j) előadása a közgyűlésben

A több, mint 250 éves Vármegyeháza felújítására rendkívül hosszú ideje nem készült átfogó felmérés és tervezés, így érdemi felújítási munkálatok sem zajlottak, ezáltal folyamatosan romlik az épület állapota. Az épület energetikailag nagyon korszerűtlen, azonban jelentős költségmegtakarítás lenne elérhető a korszerűsítéssel.

A felújítás előkészítése céljából beruházás előkészítő felmérési dokumentáció elkészítését javasolta Szabó István elnök. A beszerzés tárgya és becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges a tervező kiválasztása érdekében.
A tervezett dokumentum első része az építészeti felmérési dokumentáció, amely a Vármegyeháza helyiségeinek helyszínrajzát, alaprajzát, metszeteket, homlokzatokat, 3D modell készítését, valamint állapotfelmérési műszaki leírásokat tartalmazza, fotódokumentációkkal kiegészítve.

A dokumentáció második része az előkészítő műszaki vizsgálatokat foglalja magában, így különösen:
- Épület elektromos felmérési tervdokumentáció és állapotfelmérési műszaki leírás
- Épületgépészeti csőhálózatot is tartalmazó felmérési tervdokumentáció és állapotfelmérési műszaki leírás
- Geodéziai felmérés
- Faanyagvédelmi szakvélemény
- Fedélszék tartószerkezeti vizsgálat
- Csapadékvíz elvezető rendszer (csatornák, párkány fedések, bádogos szerkezetek) felmérése, értékelése
- Faldiagnosztikai szakvélemény
- Épületenergetikai tanúsítvány

Harmadrészt a felmérés javaslattételt is tartalmaz majd a következő vizsgálati fázis tartalmára vonatkozóan. Az előzetes árajánlatok alapján a felmérési dokumentáció és járulékos költségei összesen 32.500.000 Ft + ÁFA.

*******************************************************************************************

Fasort ültet a vármegyei önkormányzat és a Samsung Gödön, a Nemeskéri-Kiss Miklós út mentén

Az önkormányzat még 2021-ben döntött a Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út mentén lévő közel két hektáros terület véderdő céljából történő - kisajátítással, vagy azt pótló adásvétellel - megszerzéséről és a véderdő megvalósításának megkezdéséről. A szándék az volt, hogy a fásítás a későbbiek során enyhítse a Nemeskéri-Kiss Miklós út túloldalán lakókra ható, a Samsung SDI gyár által okozott vizuális és hanghatásokat.

Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 15 millió forintot biztosított saját beruházásként a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeret terhére a Göd Nemeskéri-Kiss Miklós út mentén előnevelt fák telepítésére.

A Samsung SDI-vel folytatott tárgyalások során, a gyár vezetősége 400 db előnevelt fa telepítését határozta el. A hatékonyabb zajcsökkentés érdekében ezeket a fákat is a Nemeskéri-Kiss Miklós út mentén javasolja az önkormányzat telepíteni. A Pilisi Parkerdővel történt egyeztetés alapján az alábbiak szerinti telepítést javasolja az önkormányzat: az út mellé a Samsung által felajánlott 400 db előnevelt fa elültetése, míg a telkek gyár felé eső részén a Pest vármegye által biztosított keretösszegnek megfelelő mennyiségű, lehető legnagyobb méretű előnevelt, ültethető fák telepítése történne. A Pest vármegye által telepítendő fákat nagyobb méretüknél fogva a fásítás szélén, annak lezárásaként ültetnék el.

www.pestmegye.hu