• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Járdaépítési program indul

A képviselők szavaztak a Vármegyenapi és Sportkarácsonyi kitüntető díjakról is.

A közgyűlés közmeghallgatással indult, majd ezután a képviselők több napirendi pontról döntöttek.

A képviselők megszavazták a járdaépítési program elindítását, ugyanis számos Pest vármegyei település épített környezetének infrastrukturális fejlesztésére a korábbi uniós ciklusban kevés forrás jutott, így szinte valamennyi település esetében beszélhetünk hiányzó vagy felújítandó infrastrukturális elemekről. Különösen nagy igény mutatkozott a Pest Megyei Területfejlesztési Program tervezési folyamata során is a belterületi utak mellett települési járdák építésére.

20231124 100548Közgyűlési képviselők a Díszteremben

A járdák építésének, felújításának fontossága Pest vármegyében kiemelt jelentőséggel bír a gyalogos közlekedés biztonsága, a közszolgáltatásokhoz való fizikai hozzáférés, a települési életminőség javítása, mind pedig a környezetvédelem szempontjából.

Az elmúlt időszakban a Magyar Falu Program keretében az 5000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező településeknek volt lehetőségük járdaépítési munkálatokra forrást igényelni. A legjelentősebb forráshiány leginkább az 5.000-10.000 lakossal rendelkező kedvezményezett (leszakadó) járásbeli települések (Aszód, Bugyi, Dömsöd, Kartal, Kiskunlacháza, Nagymaros, Örkény, Sülysáp, Szentmártonkáta, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tura) esetében áll fenn.

A képviselők ezért úgy döntöttek, hogy Pest Vármegye Önkormányzata saját beruházásként járdaépítési programot indít el a leszakadó járásbeli, 5.000-10.000 lakossal rendelkező települések körében.

A járdaépítési program megvalósítására bruttó 385 millió forint forrás biztosított a közgyűlés.

A járdák teljes körű fenntartását és üzemeltetését a fejlesztéssel érintett települési önkormányzatnak kell vállalnia, az erre vonatkozó megállapodások a beruházás lezárását megelőzően kerülnek megkötésre. A kiválasztásra kerülő szakaszok építésére, felújítására kizárólag önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlanon kerülhet sor.

www.pestmegye.hu