• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Januári ülését tartotta a közgyűlés

Az ülésen döntés született többek között a költségvetésről, a külügyi beszámolóról, a külügyi tervről és a képviselők juttatásairól.

A közgyűlés a Momentum új képviselőjének, Cseresznyés Csillának az esküjével indult.

cseresznyes csCseresznyés Csilla képviselő eskütétele

Ezután a képviselők elfogadták a 2024. évi költségvetést, melynek összege 488 millió forint.

Pest Vármegye Önkormányzata költségvetési kiadásainak középpontjában a jogszabályok szerint ellátandó területfejlesztési és területrendezési feladatok állnak. A 2024. év folyamán több olyan projekt folytatódik, amely szervesen illeszkedik az Önkormányzat feladatkörébe. A területfejlesztési feladatok fókuszpontját 2024-ben a TOP Plusszal összefüggő feladatok jelentik majd.

Pest Vármegye Önkormányzata a külön előterjesztésben ismertetettek szerint részben döntéshozó szerepet tölt be a pályázatok elbírálásában, másrészt maga is pályázóként jelenik meg.

A közgyűlés a külügyi beszámolóban, illetve konkrét előterjesztésekben kapott tájékoztatást a Pontibus Európai Területi Társulás és a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás működéséről.

IMG 38742024. év első közgyűlése

Pest Vármegye Önkormányzata felel az első, Göd Város közigazgatási területén kialakított különleges gazdasági övezet fejlesztéséért.
Az Önkormányzat megvásárolta és kisajátította az Elmű transzformátorállomás területét, amely eredeti célja szerint biztosította volna a Samsung SDI, illetve a később létrehozandó iparterület elektromos áram ellátását. Azonban a Samsung SDI elektromos ellátását más módon biztosítják, így lehetőség nyílt arra, hogy a terület piaci alapon értékesítésre kerüljön, mely a közgyűlés döntése alapján meg is történt. Jelenleg folyamatban van egy útépítés e terület feltárására, egyúttal a meglévő gödi közút összekötése az épülő Samsung körbejáró utakkal. Ez az útépítés biztosítja azt, hogy az M2 útra való ráhajtás céljából tehergépjármű forgalom ne vegye igénybe Göd város útjait. A terület kialakításának és az útépítés fedezete az Innovációs és Technológiai Minisztérium által korábban biztosított forrás.

Az önkormányzat feladata volt a különleges gazdasági övezet területén belül, a meglévő Samsung telephellyel szemben, az M2 út túloldalán D-K-i irányban további 40 ha iparterület fejlesztése és kialakítása. A területek megvásárlása, illetve kisajátítása megtörtént, hamarosan teljes körűen az Önkormányzat tulajdonába kerülnek az ingatlanok. Megtörtént az iparterület kialakításához szükséges lőszermentesítés, talajszennyezettség vizsgálat, valamint az előzetes régészeti dokumentáció elkészítése. Egyéb állami forrásból a terület megközelítéséhez szükséges utak tervezése folyamatban van.

Az elmúlt évben elkészült az M2 út gödi D-K-i szakaszán az iparterület feltárását szolgáló un. félcsomópont, mely tavaly ősszel átadásra került. A félcsomópont megteremti a lehetőséget arra, hogy a Samsung SDI gyár közvetlenül innen kerüljön megközelítésre, csökkentve ez által Göd város közútjainak igénybevételét. Továbbá a fent említett iparterület egyik, mintegy 10 hektáros területét részben közúti szempontból feltárja. Az Önkormányzat ezen terület értékesítését megkezdte, mintegy 4 hektár értékesítés a tavalyi évben megtörtént és az idén további értékesítésre nyílhat lehetőség.

A vármegyei önkormányzatnak további 8 hektár iparterület kialakítását kell elvégezni. Az év végére a Belügyminisztérium a finanszírozást biztosította, így a szükséges munkálatok megkezdődtek.

Pest Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a gödi különleges gazdasági övezetből befolyt helyi adóbevételek felhasználása a Településfejlesztési és működési alap, Göd város elkülönített fejlesztési és működési alapja, a Civil támogatási alap, valamint a Vármegyei beruházási alap útján történik. A befolyt adóbevétel alapok közötti allokációjáról a közgyűlés dönt.

****************************************************************************************************

Változott a képviselők tiszteletdíja:
• a képviselői tiszteletdíj 204.000 forint,
• a bizottság tagja (több bizottsági tagság esetén is) 298.000 forint,
• a bizottság alelnöke (más bizottsági tagság esetén is) 343.000 forint
• a bizottság elnöke, valamint a tanácsnok (más bizottsági tagság esetén is) 389.000 forint lett.

www.pestmegye.hu