• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Bölcsőde-fejlesztési pályázat Pest megyében

4,5 milliárd forintra pályázhatnak a Pest megyei települési önkormányzatok bölcsődék fejlesztésére 2018. szeptember 27-től. 

A pályázat lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozására (új épületben vagy korábban bölcsődei célra működtetett épület újranyitásáva, vagy nem bölcsődei funkciót betöltő épület átalakításával); a már működő, önkormányzati tulajdonban lévő bölcsődeépület átalakításával további fépőhelyek kialakítására. 

(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. szeptember 29-én felfüggesztésre került!)

A támogatási kérelmeket 2018. szeptember 27-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a Magyar Államkincstár honlapján.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap néhány érdemi részlete 2018. szeptember 6-án módosításra került. További információk a Magyar Államkincstár honlapján.

Pályázók köre:

Pest megyei települési önkormányzatok

Rendelkezésre álló forrás:
4,5 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 3-400 millió forint
(a bölcsőde típusától és támogatható tevékenységtől függően)
Támogatási intenzitás: 70-95% (a település adóerő-képességétől függően)

mappa
Pályázati felhívás (2018. szeptember 6-án módosított)
Pályázati adatlap(2018. szeptember 6--án módosított)
Eszközlista

További információk a Magyar Államkincstár honlapján.

Előzmények:

Pest megye az uniós csatlakozásunk kezdete óta csak korlátozottan jutott hozzá a tényleges fejlettségi szintjének megfelelő forrásokhoz. Ennek érdekében Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október 30-i közgyűlésén hozott határozatával azt javasolta a Kormánynak, hogy - a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálat során - Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásáról szülessen döntés.

A Kormány támogatta Pest megye és Budapest közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását önálló NUTS2-es régiókká. Az NGM a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet, az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére benyújtotta, az Európai Bizottság a régiós szétválasztást 2016. novemberében jóváhagyta. 

Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság döntésétől számított második évben léphet hatályba, első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régiónak járó - többletforrást. Ennek kompenzálása érdekében a Kormány 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozatában arról döntött, hogy 2016-2018. között 80 milliárd forintot fordít Pest megye kompenzációjára Pest megye Területfejlesztési Koncepciója és Pest megye Területfejlesztési Programja megvalósítása érdekében.

További folyamatban lévő és lezárult pályázati felhívások honlapunk Pályázat rovatában érhetők el.