• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Kerékpárút-fejlesztési pályázat Pest megyében

Pest megye célzott pénzügyi támogatásából 2018. szeptember 24-től lehet pályázni kerékpárutak létesítésére és korszerűsítésére.

A pályázati kiírás célja a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakosság körében és a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése. A pályázat keretében minimum 20 és maximum 200 millió forint értékben van lehetőség a Pest megyei települési önkormányzatok területén levő újonnan kijelölt kerékpárutak kiépítésére, vagy már meglévő kerékpárutak korszerűsítésére, felújítására a főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén.

A támogatási kérelmeket 2018. szeptember 24-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a Magyar Államkincstár honlapján.
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. október 24-én lezárult!)

Pályázók köre:

Pest megyei települési önkormányzatok

Rendelkezésre álló forrás:
4 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 20-200 millió forint 
Támogatási intenzitás: 75-95% (a település adóerő-képességétől függően)


mappa

Pályázati felhívás (2018. szeptember 5-én módosított)
Pályázati adatlap (2018. szeptember 5-én módosított)


További információk a Magyar Államkincstár honlapján.

Előzmények:

Pest megye az uniós csatlakozásunk kezdete óta csak korlátozottan jutott hozzá a tényleges fejlettségi szintjének megfelelő forrásokhoz. Ennek érdekében Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október 30-i közgyűlésén hozott határozatával azt javasolta a Kormánynak, hogy - a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálat során - Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásáról szülessen döntés.

A Kormány támogatta Pest megye és Budapest közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását önálló NUTS2-es régiókká. Az NGM a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet, az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére benyújtotta, az Európai Bizottság a régiós szétválasztást 2016. novemberében jóváhagyta. 

Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság döntésétől számított második évben léphet hatályba, első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régiónak járó - többletforrást. Ennek kompenzálása érdekében a Kormány 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozatában arról döntött, hogy 2016-2018. között 80 milliárd forintot fordít Pest megye kompenzációjára Pest megye Területfejlesztési Koncepciója és Pest megye Területfejlesztési Programja megvalósítása érdekében.

További folyamatban lévő és lezárult pályázati felhívások honlapunk Pályázat rovatában érhetők el.