• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Piacfelmérés - Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ létrehozása Pest megyében

Pest Megye Önkormányzata piacfelmérést végez a  Pest megyében megvalósítandó Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ létrehozása érdekében. 

A mai konzervatív terápiák és orvoslás mellett egyre gyakrabban kerül előtérbe a személyre szabott orvoslás, a precíziós medicina és a precíziós diagnosztika.

A molekuláris biológiai technikák folyamatos fejlődésével a precíziós medicina és a személyre szabott orvoslás egyre jobban előtérbe kerül. A precíziós medicina és a személyre szabott orvoslás célja, hogy a precíziós diagnosztika segítségével optimális kezelési stratégia kerüljön felállításra.

A precíziós diagnosztikai módszerek segítségével feltérképezhetőek egy betegség hátterében meghúzódó biokémiai, genetikai eltérések. Ezek a módszerek egyaránt tartozhatnak az in vitro, ex vivo, in situ és in vivo vizsgálatok közé, de mindenképp a molekuláris biológiai, biokémiai folyamatok adják az alapját.

A modern orvoslás alapját a személyre szabott terápiák felállítása fogja a közeljövőben jelenteni. Az elérhető lehetőségek és rutinszerűen alkalmazott precíziós medicina tekintetében Magyarország az európai és a világátlagtól elmarad.
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 23/2018. (06.29.) PMÖ határozatával egy Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központot létrehozását határozta el.

A fejlesztés várható forrása Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján Magyarország 2018. évi központi költségvetésében Pest megye célzott pénzügyi támogatására rendelkezésre álló pénzügyi forrás, amelyre Pest Megye Önkormányzata – a Központ létrehozása érdekében – egyedi támogatási kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) nyújt be.
A Központ létrehozása Érd 0187/3 hrsz-ú, 5,7889 hektár alapterületű, Gazdasági Ipari és Szolgáltató Övezet (GISZ1) besorolású ingatlanon valósul meg. Az ingatlan Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Érd MJV) 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll.

Érd MJV jelen és Pest Megye Önkormányzata között létrejött írásbeli megállapodás alapján ÉRD MJV a Pest Megye Önkormányzata által a Pénzügyminisztérium részére benyújtandó támogatási kérelem támogatása esetén Pest Megye Önkormányzata részére ingyenes földhasználati jogot biztosít. A Pest Megye Önkormányzata által létrehozandó Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ helyiséget – határozatlan időtartamú – bérleti szerződés keretében kívánja hasznosítani.
Az ingatlan helyiségeinek bérleti úton történő hasznosítása céljából - jelen piacfelmérést követően, illetve a kutatási jelentés után - pályázati felhívás kerül meghirdetésre. Jelen piacfelmérés a későbbi nyílt, átlátható és megkülönböztetés mentes pályázati felhívás szakmai tartalmának megalapozását szolgálja.

A piacfelmérés tárgya
A Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ, mint ingatlan kialakítása szakmai feltételeinek, megalapozottságának, a Központ várható műszaki tartalmának előzetes felmérése a precíziós medicina és diagnosztika körében tevékenykedő cégek körében.

A piacfelmérés célja
A piacfelmérés célja, hogy Pest Megye Önkormányzata, mint Kiíró számára információkat szolgáltasson a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az ingatlan bérleti úton történő hasznosítására szolgáló pályázati felhívás tartalmának kidolgozásához, különös tekintettel
- a precíziós medicinában és diagnosztikában alkalmazott módszerek meghatározása;
- a precíziós medicina keretében alkalmazott és kutatott területek;
- ezek gazdasági jelentősége;
- az alkalmazandó módszerek és kutatások műszaki követelményeinek felmérése az ingatlan megfelelő kialakítása érdekében.

A piacfelmérés módszere: nyilvános kérdőív.

A piacfelmérésben részt vevők köre:
- mikro-, kis-, és középvállalkozások,
- felsőoktatási intézmények,
- egyéb szakmai szervezetek,
amelyek a kérdőív megválaszolása során hitelt érdemlően igazolják, hogy szakterületük a precíziós diagnosztikához és medicinához köthető kutatás-fejlesztés, és ehhez kapcsolódó szolgáltatás, mely magába foglalja a biotechnológiai, képalkotó és genetikai szolgáltatásokat,a kapcsolódó IT szolgáltatásokat, a kutatási és egészségügyi területen dolgozó tanácsadói, üzletfejlesztői, kockázatelemzői és befektetői szolgáltatókat, a gyógyszeriparban és a kutatási területeken jártas marketing és sales tanácsadói szolgáltatókat.

A piacfelmérés során cél a precízió diagnosztikában és medicinában jártas szervezetek minél nagyobb számú elérése.
A Kiíró a piacfelmérés eredményei alapján kiírandó pályázati felhívásban a pályázaton való részvétel jogosultsági feltételeit a piacfelmérésben részt vevők körétől eltérően is meghatározhatja.

A piacfelmérés eredményének felhasználása – kutatási jelentés
A piacfelmérés során beérkező kérdőívek formai feldolgozását, ellenőrzését és tartalmi vizsgálatát követően szakértői kutatási jelentés készül.

A kutatási jelentés alapján, a piacfelmérés eredményeit felhasználva a Kiíró meghatározza az ingatlan bérleti úton történő hasznosítására irányuló pályázati felhívás tartalmát, így különösen az alábbi szempontokat:
- a pályázói jogosultsági feltételek meghatározása;
- az egy pályázó által használandó ingatlanrész minimális és maximális mérete, közös használatú helyiségek használatának lehetőségei;
- az ingatlan (infrastruktúra) alapvető épületkialakítási, épületgépészeti szempontjainak meghatározása (különös tekintettel a precíziós medicina és diagnosztika alkalmazott és kutatott módszereire, alkalmazási területeire);
- a létrehozandó helyiségek (infrastruktúra) várható típusai, darabszáma (különös tekintettel a precíziós medicina és diagnosztika alkalmazott és kutatott módszereire, alkalmazási területeire).

A piacfelmérés célja azoknak az alapvető épületkialakítási szempontok, általános standardok meghatározása, amelyek biztosítják, hogy a tervezés és az ingatlan kialakítása során az infrastruktúrához való hozzáférés az iparágban működő érdekelt felhasználók számára nyílt, átlátható és megkülönböztetés mentes módon történjen.

Kapcsolat
A piacfelméréssel kapcsolatban további felvilágosítás kizárólag az alábbi elérhetőségen kérhető
dr. Popovics Gábor
Tel.: 06-1-233-6808;
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Benyújtási információk
A kérdőívek benyújtási határideje 2019. február 15-re módosul. 
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőíveket kizárólag elektronikus formában, cégszerűen aláírva szíveskedjenek az alábbi e-mail címre megküldeni: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kiíró az egyes kérdésekre adott válaszokhoz további, kiegészítő információkat kérhet a benyújtótól a piacfelmérés minél alaposabb vizsgálata érdekében. Az esetleges további kérdések megválaszolásában számítunk a kérdőívet benyújtó szervezetek további szíves közreműködésére.

Kiíró a piacfelmérés során az üzleti titok védelmét és az adatkezeléssel (adatvédelemmel) kapcsolatos szabályokat külön tájékoztatóban ismerteti.

mappa
Tájékoztató - Piacfelmérés Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ 
(módosítva: 2019. január 24., új benyújtási határidő: 2019. február 15.)
Kitölhető kérdőív letöltése


Friss híreink

facebook

pestmegyelapja