• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Pest Megyei Területrendezési Terv módosító javaslata

Elindult a Pest Megyei Területrendezési Terv módosító javaslatának egyeztetési eljárása.

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 1. melléklet 7.3. pontja alapján – az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervének elkészítésével párhuzamosan – a Miniszterelnökség támogatásával elkészült a Pest Megyei Területrendezési Terv módosítási javaslata. A tervet Pest Megye Önkormányzatának megbízásából a PESTTERV Kft. készítette el.

A Pest megyei területrendezési terv módosítása a jogszabályi előíráson túlmenően azért is sürgető feladat volt, mert a 2012. évben jóváhagyott megyei terv számos területen ellentétben áll a 2013-ban módosított OTrT-vel. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (a továbbiakban BATrT) helyébe 2019. márciusától a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény lépett, amely a 2019. évi LXIV. törvénnyel módosításra került. A módosítás 2019. július 16-án lépett életbe. 2019 júniusában pedig megjelent a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet is, amely az OTrT kiegészítő övezeteit szabályozza.

Az új törvény és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendelet hatálybalépésével elhárult az akadálya a megyei területrendezési terv egyeztetési anyaga véglegesítésének, így a terv módosításának – a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben előírt módon és körben történő – széleskörű egyeztetését és véleményezését megkezdtük.

A Lechner Tudásközpont által üzemeltetett egyeztető felületre sajnos nem lehetett feltölteni a frissítés során beillesztett övezetek tervlapjait, ezért véleményüket az alábbi linkről letölthető anyagok figyelembevételével szíveskedjenek kialakítani, de állásfoglalásukat lehetőleg a Lechner digitális egyeztető felületére töltsék fel. Az egyeztető felület a véleményezéshez szükséges formában a www.e-epites.hu webhelyről érhető el a Területrendezés menüpontból, az E-TÉR BÉTA feliratra rákattintva. Ezután már a regisztrált személyeknek be lehet jelentkezni, s a következő oldalon megjelennek a „tervekhez kapcsolódó feladataim”, ahol lehetőség nyílik a véleményük feltöltésére.

mappa
Szerkezeti tervlapok
Övezeti tervlapok (frissítés: 2019.07.31.)
Szöveges munkarészek

Teljes egyeztetési dokumentáció letöltése(frissítés: 2019.07.31.)

Frissítés: Technikai okokból 2019. július 31-én az Övezeti tervlapok kiegészültek további sajátos megyei és egyéb övezetek tervlapjaival. 

Amennyiben a feltöltés akadályba ütközik, állásfoglalásukat küldjék meg számunkra az alábbi elérhetőségek egyikére.

Email Icon
Szabóné Pányi Zsuzsanna

megyei főépítész
Elnöki és Területfejlesztési Iroda 
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Tel: 06-1-233-68-61
Mobil: 06-20-9369-607
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

A Budapesti Agglomeráció településeire kizárólag az egyedileg meghatározott megyei övezetek lehatárolása és rendeleti előírásai vonatkoznak, így állásfoglalásukat elsősorban ezzel kapcsolatosan várjuk.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a véleményezésre 30 nap áll rendelkezésre, ezért kérjük, hogy észrevételeiket, javaslataikat 2019. augusztus 30-ig szíveskedjenek felölteni a Lechner Tudásközpont egyeztető felületére.