• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Elkészült Pest Megyei Területrendezési Terve módosításának egyeztetések alapján javított dokumentációja

Pest Megye Önkormányzatának megbízásából – a vonatkozó jogszabályok által előírt egyeztetési folyamatot követően – a PESTTERV Kft. elkészítette a Pest Megyei Területrendezési Terv módosításának a beérkezett észrevételek alapján javított dokumentációját, amelyet tájékoztatásul közzé teszünk.

A terv jóváhagyásra kerülő munkarésze szöveges és rajzi munkarészekből áll, amelyek az alábbi linkeken tölthetők le. Szintén elérhető a beérkezett vélemények rövid összefoglalóját és az azokra adott tervezői/önkormányzati válaszokat tartalmazó táblázat. A terv végső szakmai véleményezésére 2020 februárjában kerül sor, amelynek figyelembevételével a terv közgyűlési elfogadása 2020 március végére tervezett.

I.  Szöveges munkarészek

I/1. Tervezet Pest Megye Közgyűlésének ......./2019.(…..) önkormányzati rendelete Pest megye területrendezési tervéről
I/2. Határozati javaslat a megyei területrendezési terv elfogadásáról
I/2.1.  Pest megye területrendezési tervéhez kapcsolódó ajánlások
I/2.2. Az egyes települések térségi övezetekkel való érintettsége
I/3. Környezeti értékelés
I/4. Tervezői, önkormányzati válaszok


II. Rajzi munkarészek

II/1. Pest megye Térségi Szerkezeti Terve


II/2. Pest megye Térségi Övezeti Tervének tervlapjai:
Országos övezetek:
3.1. melléklet - ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai hálózat pufferterületének övezete
3.2. melléklet - kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, jó termőhelyi adottságú szántók övezete
3.3. melléklet - erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt terület övezete
3.4. melléklet - tájképvédelmi terület övezete
3.5. melléklet - világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
3.6. melléklet - vízminőség-védelmi terület övezete
3.7. melléklet - nagyvízi meder övezete
3.8. melléklet - honvédelmi és katonai célú terület övezete

Megyei övezetek:
3.9. melléklet - ásványi nyersanyagvagyon övezete
3.10. melléklet - rendszeresen belvízjárta terület övezete
3.11. melléklet - tanyás területek övezete
3.12. melléklet - földtani veszélyforrás terület övezete

3.13. melléklet - egyedileg meghatározott megyei övezetek
3.13.1. melléklet - innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete
3.13.2. melléklet - logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
3.13.3. melléklet - turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
3.13.4. melléklet - kertes mezőgazdasági területek övezete
3.13.5. melléklet - térségi zöldhálózat fejlesztés célterületének övezete
3.13.6. melléklet - klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete