• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Pályázati felhívás Pest megyei kistelepülések kulturális rendezvényeinek szervezéséhez

Pest Megye Önkormányzata pályázatot ír ki a Pest megyei kistelepülések kulturális rendezvényeinek szervezéséhez. A pályázati felhívás célja Pest megye kistelepülései kulturális értékeinek megőrzése, a helyi kulturális aktivitás fejlesztése, a helyi és megyei identitás erősítése, a települési kulturális értékek / értéktárak népszerűsítése, megismertetése.

A pályázat benyújtására jogosultak Pest megye települési önkormányzatai, ahol a lakónépesség száma az 5000 főt nem haladja meg. (KSH 2019. január 1-i adatai alapján). A pályázni jogosult települések körét a pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazza. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 20 millió forint.

Az igényelhető pénzügyi forrás pályázatonként legalább 200.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.
Egy pályázó több pályázat benyújtására is jogosult azzal, hogy ugyanaz a pályázó összesen legfeljebb 500.000 forint pénzügyi forrást igényelhet. Egy pályázat kizárólag egy kulturális rendezvényt tartalmazhat, azaz több rendezvény esetén több pályázat benyújtása szükséges.

A pályázat keretében a települési önkormányzat által megvalósítandó nyilvános, a lakosság széles körű hozzáférését biztosító 

a) kistelepülési értékmentő-értékteremtő programok,
b) közművelődési programok,
c) közösségmegtartó és közösségformáló rendezvények,
d) helyi kulturális és turisztikai potenciál értékesítését elősegítő események,
e) a helyi hagyományok ápolását célzó kezdeményezések,
f) gasztrokulturális programok,
g) testvértelepülési kulturális együttműködések,
h) kiállítások, valamint
i) más kulturális értékkel bíró események, programok, fesztiválok megszervezésére lehet pályázatot benyújtani. 

A kulturális program fizikai megvalósítása nem lehet korábbi, mint jelen pályázati felhívás megjelenésének napja (2020. február 7.). E napon vagy e napot követően tartandó rendezvények a Pályázó saját kockázatára megvalósíthatóak. A települési önkormányzat a kulturális program szervezését köteles úgy ütemezni, hogy a pályázati felhívás 9. pontban ismertetett elszámolási kötelezettségének 2020. május 11-ig teljes körűen eleget tegyen. Halasztásra nincs lehetőség. 

A pályázaton nyertes települési önkormányzatokkal Pest Megye Önkormányzata megbízási szerződést köt. A települési önkormányzat a pályázaton elnyert kulturális program megszervezéséért járó megbízási díj kifizetéséhez, jelen pályázati felhívásban ismertetett módon, 1 db számlát bocsát ki Pest Megye Önkormányzata részére. Az ezzel kapcsolatos részletszabályokat a pályázati felhívás 9. pontja tartalmazza. 

A pályázat benyújtási határideje 2020. február 28., azonban ha a rendelkezésre álló keretet (20 millió Ft) elérő pénzügyi forrásra vonatkozó pályázat kerül benyújtásra a pályázati eljárás a határidőt megelőzően felfüggesztésre kerül!mappa
Pályázati felhívás kistelepülések kulturális rendezvényeinek szervezéséhez (2020.02.07.) A benyújtás 2020.02.21-én 24 órakor felfüggesztésre kerül 
1. sz. melléklet: Pályázat benyújtására jogosult települési önkormányzatok (2020.02.07.)
2. sz. melléklet: Pályázati adatlap (pályázathoz benyújtandó) - 2020.02.07. 
Adatkezelési tájékoztató (2020.02.07.)

Folyamatábra máj11 fin

Friss híreink

facebook

net4eu