• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ezek a települések nyertek pénzt a kulturális rendezvényeik szervezésére

A "Pest megyei kistelepülési kulturális rendezvények szervezése" című pályázat célja a megyei kistelepülések (5000 fő alatti) kulturális értékeinek megőrzése, a helyi kulturálisaktivitás fejlesztése, a helyi és megyei identitás erősítése, a települési kulturális értékek/értéktárak népszerűsítése, megismertetése volt.

A pályázat rendelkezésre álló keretösszege 20 millió forint volt. Az igényelhető pénzügyi forrás pályázatonként legalább 200.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft lehetett.

Egy pályázó több pályázat benyújtására is jogosult volt azzal, hogy ugyanaz a pályázó összesen legfeljebb 500.000 forint pénzügyi forrást igényelhet. Egy pályázat kizárólag egy kulturális rendezvényt tartalmazhatott, így több rendezvény esetén több pályázatot kellett benyújtani.

A pályázat tárgyát képező kulturális program kizárólag a pályázó települési önkormányzat közigazgatási területén valósulhat meg. Indokolt esetben – ha a kulturális program jellege ezt indokolja –, és a pályázó ezeket az indokokat a pályázati adatlapon megfelelően bemutatja, a projekt a település közigazgatási területétől eltérő helyszínen is megvalósítható.

A Megyei Értéktár Bizottság döntése alapján a felhívás nyertes pályázatainak listája:

kult palyazat

 

A lista pdf formátumban ITT érhető el.

www.pestmegye.hu