• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Hirdetmény - Samsung biztonsági jelentés

A biztonsági jelentéssel kapcsolatosan Pest megye jegyzőjének címezve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet írásbeli észrevételt tenni 2020. szeptember 17-ig, melyeket Pest Megye Ökormányzatának elnöke eljuttat a Hatóság részére.

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Ipartelep 6980. hrsz.) 2131 Göd, Iparterület 6980 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó I. számú, meglévő üzem tevékenységének bővítéséhez kapcsolódó biztonsági jelentés közzétételéről a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Kat.) 33. § (1) bekezdése és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 10. melléklet 6. pontjában foglaltak szerint.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdése szerint „A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jegyző látja el”.

A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 2131 Göd, Ipartelep 6980. hrsz. alatti ingatlant is a különleges gazdasági övezetbe sorolta, így a Samsung SDl Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Iparterület 6980. hrsz. alatt ingatlanra tervezett főépületének bővítése katasztrófavédelmi engedélyezési ügyére is vonatkoznak a speciális szabályok.
Fentiek alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó polgármesteri hatásköröket a Pest Megyei Önkormányzat elnöke látja el. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság előtt 2020. augusztus 18-án katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult. Az eljárás tárgya az I. üzem Főépület Déli irányban történő bővítése, a termelési kapacitás növelése érdekében. Az épület bővülésével a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság elképzelése szerint az elektróda és az aging terület bővül. Az új épület ezért veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítménynek minősül. A Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése szerint a biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján 15 napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt az érintett nyilvánosság azokhoz észrevételeket tehet.

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Iparterület 6980 hrsz. alatti Főépületének Déli irányban történő bővítésével kapcsolatos biztonsági jelentés és lakossági tájékoztató terve ITT olvasható.

A biztonsági jelentéssel kapcsolatosan Pest megye jegyzőjének címezve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet írásbeli észrevételt tenni 2020. szeptember 17-ig, melyeket Pest Megye Közgyűlésének Elnöke eljuttat a Hatóság részére.

A közmeghallgatás helye és időpontja későbbi hirdetményben kerül közzétételre.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) előtt folyamatban lévő engedélyezési eljárás ügyintézési határideje - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tv. 3. § (1) bekezdése szerint – 42 nap, amely jelen eljárásban 2020. szeptember 29.


A Hatóság az üzemeltető által benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, - mérlegelve a közmeghallgatás jegyzőkönyvében foglaltakat - határozatában feltételes vagy feltétel nélküli katasztrófavédelmi engedélyt ad az Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenységgel érintett létesítmény építése tekintetében, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

Az engedélyező hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., (postacím: 1903 Bp. Pf.: 314, Telefon: +36 (1) 469-4105 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Budapest, 2020. szeptember 2.

Szabó István
Pest Megye Közgyűlésének elnöke