• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Pest megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projekt

Pest Megye Önkormányzatának vezetésével indult el a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési program a megyében.

paktum logo Általános projekt információk:

A projekt célja Pest Megye Önkormányzatának vezetésével foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések létrehozása és működtetése egész Pest megyére kiterjedően.
A Pest megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása.
Munkaerőpiaci programok megvalósítása.
A Pest Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner - részéről a célcsoport foglalkoztatását elősegítő szolgáltatások és támogatások nyújtása.
Pest megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési célokkal összhangban a munkaerőpiac bővítése, a célcsoport képzése, elhelyezkedése és a szereplők együttműködésének erősítése.
A munkaerő kereslet és kínálat megyei szintű összehangolása, kiemelten az országos átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási szinttel rendelkező, kevésbé fejlett járásokban.
Pest Megye Önkormányzata már a projektelőkészítés időszakában gazdaságfejlesztési együttműködéseket alakított ki, amelyek összefüggnek a foglalkoztatással.

Az együttműködéshez, partnerségek kiépítése.

Együttműködő partnerek:
Pest megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara,
Nemzeti Agrárkamara,
Pest megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Szob, Abony, Ipolydamásd önkormányzata.
További együttműködést, partnerséget tervezünk önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, nonprofit, civil szervezetekkel és egyházakkal.

A projekt célcsoportja: a munkaerő-piaci szereplők széles köre, munkáltatók (állami, forprofit és nonprofit szervezetek, kamarák), valamint a munkavállalók, álláskeresők.

Pest Megye Önkormányzata

A) Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész megvalósítása
• szociális gazdaság fejlesztésének támogatása
• helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek
• befeketés-ösztönzés, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek
• foglalkoztatást elősegítő tevékenységek

A projekt célcsoportja: A térség munkaerő-piaci szereplői: önkormányzatok, kamarák, szociális és egészségügyi ellátórendszer szervezetei, intézményei, érdekképviseleti szervezetek képviseletei, képző intézmények stb.
A projekt távlati célkitűzéseiből adódóan, a várható gazdasági, társadalmi hatásokon keresztül Pest megye egész lakossága,

A konzorciumi partner Pest Megyei Kormányhivatal

B.) Munkaerőpiaci programok, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó projektrész megvalósítása: link alatt
• Foglalkoztatást elősegítő bértámogatás
• Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás
• Vállalkozóvá válást elősegítő szolgáltatás
• Az inaktívak felkutatása
• A munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges szociális szolgáltatások nyújtása

A célcsoport:
o 50 év feletti regisztrált álláskeresők
o kisgyermekes anyák; azon 30 év feletti álláskeresők és inaktív nők, akik egyedülállóak, valamint gyermekes vagy több gyermeket nevelnek.
o inaktívak

A projekt várható eredménye:
- Pest megye foglalkoztatási-gazdasági helyzetének javulása.
- A megyei szintű befektetések ösztönzése
- A foglalkoztatási partnerségek erősödése

A Pest Megyei Foglalkoztatási Partnerség (Paktum) keretében létrejövő szervezetek:
• Foglakoztatási Fórum
• Irányító Csoport
• Paktumiroda

TOP_PLUSZ 3.1.1-21 Pest megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések projekt

Kedvezményezett: Pest Megye Önkormányzata
Konzorciumi partner: Pest Megyei Kormányhivatal 
Projekt címe: Pest megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
Projekt azonosító száma: top_plusz-3.1.1-21

Támogató: Magyar állam és az Európai Unió

*************************************************************************************

A projekt nyitórendezvénye 2022. június 1. napján, 11:00 órakor lesz Pest Megye Önkormányzatának Dísztermében (1052 Budapest Városház utca 7.).

PROGRAM:

10:30 – 11:00 Regisztráció
11:00 – 11:10 Nyitó gondolatok, köszöntő
Megnyitó
Szabó István Pest Megye Közgyűlésének elnöke
Köszöntő
Pest Megyei Kormányhivatal vezetője

11:10 – 11:25 TOP_PLUSZ-3.1.1.-21 Megyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Együttműködések
Előadó: Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium

11:25 – 11:40 TOP_PLUSZ-3.1.1.-21 Megyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
Együttműködések
Előadó: Halasi István programirányító referens, Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért felelős Helyettes Államtikárság, Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály

11:40 –11:55 A mesterséges intelligencia hatása a foglalkoztatásra
Előadó: Dr. Hajdú József, professzor, Szegedi Egyetem

11:55 –12:10 „Pest Megyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Együttműködések
2021-2027” című projekt bemutatása
Előadó: Modláné Görgényi Ildikó szakmai vezető, Pest Megye Önkormányzata

12:10 –12:25 „Pest Megyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Együttműködések
2021-2027” című projekt munkaerőpiaci program része
Előadó: dr. Kublik Henrietta főosztályvezető Pest Megyei Kormányhivatal

12:25 – SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ, vendéglátás

**************************************************************************************

Projekt nyitórendezvény a Megyházán - 2022.06.01.

A 2014-2021-es időszakban az ország más megyéiben a TOP keretében, uniós támogatással már létrejöttek és működnek a megyei és helyi szintű foglalkoztatási paktum együttműködések. Pest megye esetében a korábbi regionális besorolás miatt erre nem volt lehetőség. Pest megye önálló NUTS2 régióvá válásának köszönhetően a 2021-2027-es időszakban a többi megyével együtt lehetőség lett megyei szintű foglalkoztatási együttműködések kialakítására és működtetésére.

IMG 2106Szabó István nyitotta meg a konferenciát

Szabó István a Pest Megye Közgyűlésének Elnöke nyitotta meg a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-PT1-2022-00001 azonosítószámú „Pest Megyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Együttműködések 2021-2027” című projekt nyitó konferenciáját, ahol Pest Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner részéről Dr. Radich Orsolya főigazgató mondott köszöntőt.

Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár asszony a Technológiai és Ipari Minisztérium részérőlból, a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködések fontosságára hívta fel a figyelmet.

Halasi István programirányító referenst, a meghívóban még Pénzügyminisztérium szerepel, az új kormányzati struktúra megjelenésével a Miniszterelnökség részéről betekintést kaptunk a tervezés főbb pontjairól.

Dr. Hajdú József professzor, a Szegedi Tudományegyetemről beszélt arról, hogy a mesterséges intelligencia használata mellett is lesz munka.

A TOP_PLUSZ keretében Pest Megye Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködésben valósítja meg a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-PT1-2022-00001 „Pest megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című projektet, 6,227 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével

IMG 2101

A projekt célja, hogy Pest Megye Önkormányzatának vezetésével foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések jöjjenek létre és működjenek egész Pest megyére kiterjedően. A cél egy Pest megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása, munkaerőpiaci programok megvalósítása, célcsoport képzése.

A külső paktumiroda helyszínei: Aszód, Abony, Kiskunlacháza, Szob.

A fejlesztés eredményeként Pest megye foglalkoztatási-gazdasági helyzetének javulása, a megyei szintű befektetések ösztönzése, a foglalkoztatási partnerségek erősödése várható.

715 fő részére lehetőség nyílik foglalkoztatást elősegítő bértámogatás igénybevételére, 520 fő vállalkozóvá válásának elősegítésére, valamint 1700 fő foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokkal történő támogatására.

www.pestmegye.hu