• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Samsung SDI üzem biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálata

Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Schenek István u. 1. cégjegyzékszáma: 13-10-040717, adószáma: 12627884-2-44.) 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálatáról.

Jelen hirdetmény közzététele a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Kat.) és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak szerint történt.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdése szerint „A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt vármegyei közgyűlés elnöke, illetve a vármegyei jegyző látja el”.

A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti ingatlant is a különleges gazdasági övezetbe sorolta, így a Samsung SDl Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti telephely biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálata katasztrófavédelmi engedélyezési ügyére is vonatkoznak a speciális szabályok.

Fentiek alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó polgármesteri hatásköröket Pest Vármegye Önkormányzata elnöke látja el.
A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság előtt 2024. február 4-én katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult. Az eljárás tárgya a 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 301-es épület bővítése miatt biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálata. A Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése szerint a biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján 15 napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt az érintett nyilvánosság azokhoz észrevételeket tehet.

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Schenek István u. 1. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővítéséhez kapcsolódó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás biztonsági jelentése és biztonsági jelentés kivonata a linkre kattintva található meg.

A biztonsági jelentéssel kapcsolatosan a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet írásbeli észrevételt tenni 2024. február 23-ig, melyeket Pest Vármegye Önkormányzatának elnöke eljuttat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

A R. 22. § (3) bekezdése alapján a Kat. 33. § (1) bekezdése alá nem eső engedélykérelem esetében nem kell közmeghallgatást tartani, de a beérkezett észrevételeket továbbítanunk kell a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. A hatóság az észrevételeket a döntésének meghozatalakor mérlegeli.

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) előtt folyamatban lévő engedélyezési eljárás ügyintézési határideje - a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 198. § (1) bekezdése szerint – 42 nap, amely jelen eljárásban 2024. március 16..

Az eljárás lehetséges lezárásainak típusaival kapcsolatosan tájékoztatom Önöket az elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli katasztrófavédelmi engedélyt ad az Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenységgel érintett létesítmény építése tekintetében, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

Az engedélyező hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai: Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., (postacím: 1903 Bp. Pf.: 314, Telefon: +36 (1) 469-4105 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Budapest, 2024. február 8.
Szabó István
Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke