Bemutatkozás

Vállalkozásunk, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Pest Megye Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában van. A cég jogelődjét, a Pest Megyei Területfejlesztési Kht-t 1999-ben alapította a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, megyénk területfejlesztési feladatainak ellátása segítése érdekében. Az azóta eltelt közel két évtized során komoly tapasztalatokat szereztünk mind a területfejlesztési tervezés, mind a tervek végrehajtása, pályázati rendszerek kialakítása és működtetése, programok és projektek előkészítése, végrehajtása és felügyelete terén.

Jelenlegi tevékenységünk gerincét a Pest Megye Önkormányzata és annak hivatala munkájának segítése adja, annak működésével-feladatellátásával kapcsolatos területfejlesztési stratégiai és operatív tevékenységekben működünk közre. Munkánk során térségi-, regionális- és nemzetközi feladatokat is ellátunk.

Másik jelentős területe működésünknek a Pest Megyei Europe Direct információs pont működtetése, melyet az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével kötött szerződés alapján végzünk.

Mint közhasznú szervezet, munkánkat a Pest Megye Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján végezzük, de a 2014-2020 időszakra tervezése során aktívan közreműködtünk a Pest megyét érintő tervezési dokumentumok elkészítésében is, az alábbiak szerint:
Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójának elkészítése.
• A 2014-2020 időszak tervezését segítő uniós részdokumentumok I. fázisának elkészítése, az operatív programokhoz illeszkedően,
Pest Megye Területfejlesztési Programjának elkészítése,
• Pest megyei uniós finanszírozású projektek listájának elkészítése az operatív programokhoz, illetve a megyei tervdokumentumokhoz illeszkedően,
A Pest Megyei Integrált Területi Program első és második változatának elkészítése.

Feladataink ellátása keretében Pest Megye Önkormányzatának képviseletében részt veszünk számos országos-, vagy megyei szintű bizottság munkájában is. Így többek között az ÚMFT, ÚSZT, Széchenyi 2020 egyes operatív programjainak monitoring bizottságaiban, az Európai Területi Együttműködés Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2014 Monitoring Bizottságában, illetve szükség szerint a megyei közgyűlés bizottságainak munkájában is.

Az uniós ciklusra való felkészülés során részt vettünk a Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program és más ágazati operatív programok véleményezésében, az azokhoz kapcsolódó Pest megyei javaslatok összeállításában, illetve a megyét érintő térségi fejlesztési dokumentumok, programok véleményezésében is.
Az elmúlt másfél évtized során munkatársaink nagy tapasztalatot szereztek a hazai decentralizált források pályázati rendszereinek kialakítása és az azok működtetése terén illetve uniós pályázati forrásokra alapozott fejlesztések generálásában és menedzselésében.

Összhangban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel, mely a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjét szabályozza, a Pest megyei közszféra szervezetek tekintetében (önkormányzatok), cégünk ellátja a projektmenedzsmenti és projekt előkészítési feladatokat azokban az esetekben, amikor erre felkér bennünket a települési önkormányzat.

Fenti feladataink ellátása során szorosan együttműködünk a megye települési önkormányzataival és azok társulásaival, Pest Megye Önkormányzatával, Pest Megye Önkormányzata Hivatalával, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodájával, a Pro Regio Ügynökséggel, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével, az érintett kormányzati-, valamint társadalmi- és szakmai szervezetekkel, szakértőkkel.

Munkánk során részt veszünk a megye területére vonatkozóan a kormányzat, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek, valamint helyi akciócsoportok fejlesztési elképzeléseinek összehangolásában. Ennek érdekében többek között közreműködünk tájékoztatók, szakmai fórumok, előadások szervezésében és megtartásában a települési önkormányzatok, a piaci szereplők, nonprofit szervezetek, vidékfejlesztési társulások részére.

Mind a közhasznú, mind a vállalkozási tevékenységünket a megbízóinkkal egyeztetett módon, velük együttműködésben, a megkötött megállapodásoknak megfelelően, a lehető legjobb tudásunk szerint és takarékos gazdálkodás mellett igyekszünk ellátni, mindenekelőtt szem előtt tartva azon célunkat, hogy Pest megye és az itt élő emberek érdekeit szolgáljuk.