Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) felülvizsgálatának társadalmi egyeztetése

Elkészült a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatának egyeztetési dokumentációja.

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltárás - felülvizsgálat
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció javaslattevő fázis- felülvizsgálat
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció területi hatásvizsgálat és környezeti értékelés - felülvizsgálat

A megyei önkormányzat területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos feladatait elsősorban Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény határozza meg.

A 2021-2027-es európai uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés keretében a megyei önkormányzatok legfontosabb feladata, hogy elkészítsék, illetve megújítsák a megyei területfejlesztési dokumentumokat:
- a megyei területfejlesztési koncepciót (a 2030-ig szóló dokumentum felülvizsgálata és módosítása megtörtént);
- megyei területfejlesztési programot (a koncepció alapján a 2021-2027-es fejlesztési ciklusra új dokumentum készül el);
- a fenti két dokumentumra vonatkozó területi hatásvizsgálatot, azon belül a környezeti hatásvizsgálatot.

A megyei területfejlesztési dokumentumok (a koncepció és a program) tartalmi követelményeinek, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályait a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzíti. A megyei koncepció és a program felülvizsgálatát, illetve megújítását a Korm. rendelet, valamint a Pénzügyminisztérium által kiadott tervezési útmutatók szabályozzák.

A területi tervek aktualizálása a 2021-2027 közötti uniós tervezési időszak fejlesztési dokumentumainak tervezését és (elsősorban a területi operatív program esetében) végrehajtását is támogatja. A megyei területfejlesztési koncepció alapvető célja, hogy a megye egészének tervezési alapjait lerakja. A megyei koncepció jelentősége nagy: hosszú távra jelöli ki a megye fejlesztésének irányait, ugyanakkor orientálja a következő uniós költségvetési időszak forrásfelhasználását is.

A fentieknek megfelelően kidolgozásra került a jelenleg hatályos, 2030-ig szóló Pest megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatának és módosításának egyeztetési anyaga, amelyet jelen levelemmel véleményezésre bocsátok.

A dokumentáció tartalmazza a korábbi helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentumok frissítését, kiegészítését, valamint a felülvizsgált területfejlesztési koncepciót, azon belül mind az előkészítő fázis, mind a javaslattevő munkarész anyagát.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése hatáskörében eljáró Pest Megyei Közgyűlés Elnökének 1/2021. (02.17) PMÖ határozatával döntés született a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata egyeztetési anyagának előzetes elfogadásáról, és annak a Korm. rendelet 18-19. §-a szerinti hivatalos véleményezésre, illetve 45 napos társadalmi egyeztetésre bocsátásáról.

Szintén elkészült az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKV Rendelet) 1. melléklet 1. pontja alapján a területfejlesztési tervekhez előírt területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálat, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a környezeti vizsgálat aktualizált változata. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján „az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet alapján elkészített környezeti értékelés a 9. mellékletben foglaltak szerint készítendő területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat környezeti szempontú elemzésének minősül.

Az SKV Rendelet 8. § (3) bekezdése szerint kérem szakmai véleményét a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció készítésével, módosításával kapcsolatosan kidolgozott Stratégiai Környezeti Vizsgálat környezeti értékeléséről.
Kérem, hogy a levelemben szereplő tájékoztatás alapján a Korm. rendelet 18-19. §-a szerinti jelen levél kézhezvételétől számított 45 napon belül küldje meg állásfoglalását.

A véleményezés határideje 2021. április 5.

A véleményeket, észrevételeket a hivatali kapun keresztül, a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email-címre, vagy postai úton az alábbi címre kérjük megküldeni:

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
1052 Budapest, Városház utca 7.