Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (2030) felülvizsgált változat

Pest Megye Önkormányzata elkészítette a 2013-2030 közötti időtávra szóló Pest megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgált változatát, amely a társadalmi egyeztetést követően elfogadásra került.

mappa
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 2013-2030 (felülvizsgált dokumenum) I. kötet. Helyezetfeltárás
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 2013-2030 (felülvizsgált dokumenum) II. kötet. javaslattétel
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 2013-2030 (felülvizsgált dokumenum) területi hatásvizsgálat és környezeti értékelés
Tervezői válaszok - Koncepció
Tervezői válaszok - területi hatásvizsgálat és környezeti értékelés


A megyei területfejlesztési koncepció hivatott arra, hogy a megye egészének tervezési alapjait lerakja. Ezért a koncepció úgynevezett teljes tervezés, mely kiterjed:

• a megye társadalmi, gazdasági és környezetei területi alrendszereire egyaránt, beleértve a vidéki térségekkel kapcsolatos témaköröket;
• a megye fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra;
• a megyei szinten és a központi szinten kezelhető témákra és ágazatokra egyaránt;
• az önkormányzat és a közszféra tevékenységeivel befolyásolható témákra és ágazatokra, de emellett számba veszi a gazdasági szereplők, a vállalkozások, a civil szervezetek, egyházak és egyéb társadalmi szervezetek felelősségi körébe tartozó feladatokat.

Jelen területfejlesztési koncepció a területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szerinti tartalommal került kidolgozásra, figyelembe véve az országos területfejlesztési tervezési folyamatokért felelős Pénzügyminisztérium iránymutatásait.

A megyei területfejlesztési tervezés a következő (2021-27-es) Európai Uniós költségvetési időszak forrásfelhasználását is orientálja.