Területfejlesztési tervezés Pest megyében - TOP-1.5.1-20-2020-00015 projekt

infoblokk kedv final felso cmyk ESBA

 

Pest Megye Önkormányzata támogatást nyert el az új programozási ciklushoz kapcsolódó területfejlesztési dokumentumainak megújítására, illetve felülvizsgálatára.

A projekt adatai:

A projekt címe: Területfejlesztési tervezés Pest megyében
A projekt azonosítószáma: TOP-1.5.1-20-2020-00015
Kedvezményezett neve: Pest Megye Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.


A projekt tartalma

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai közé tartozik a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében:
- a megyei területfejlesztési koncepció, illetve
- a megyei területfejlesztési program kidolgozása és határozattal való elfogadása.

A projekt során a következő feladatokat végezzük el:

  • a helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentumok frissítése, elkészítése a területfejlesztési koncepció előkészítő fázisaként
  • a területfejlesztési koncepció (előkészítő és javaslattevő fázis) felülvizsgálata és módosítása
  • a területfejlesztési program (stratégiai és operatív programrész) megújítása, összeállítása
  • területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálat készítése
  • a területfejlesztési tervekhez környezeti vizsgálat készítése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
  • a 2021-2027 közötti uniós programozási időszak területfejlesztési operatív programjának végrehajtását támogató megyei integrált területi program összeállítása
  • a tervezési folyamat során a partnerség biztosítása (partnerségi terv kidolgozása és végrehajtása)

A projekt megvalósítása során biztosítjuk a projektre vonatkozó kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó elemek megvalósítását. A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fogunk fordítani a tényleges bevonást megvalósító partnerség biztosítására és a pályázati útmutatóban előírt esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági elvárások megvalósítására.