Települési projektek előkészítését segítő és a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok készítése Pest megyében - TOP-1.5.1-20-2021-00036

infoblokk kedv final felso cmyk ESBA

Pest Megye Önkormányzata támogatást nyert el a 2021 és 2027 közötti programozási időszak stratégiai és projektszintű előkészítése érdekében.

 


A projekt adatai:

A projekt címe: Települési projektek előkészítését segítő és a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok készítése Pest megyében
A projekt azonosítószáma: TOP-1.5.1-20-2021-00036
Kedvezményezett neve: Pest Megye Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 245 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.

A projekt tartalma:

Pest Megye Önkormányzata a 2021 és 2027 közötti időszak stratégiai és projektszintű előkészítése érdekében a Pest megyében megvalósuló projektekhez, fejlesztésekhez kapcsolódó terveket, tanulmányokat és egyéb megalapozó dokumentumokat készíttet el a projekt keretében.

A projekt során a következő dokumentumtípusok kerülnek elkészítésre:

• A regionálisan kedvezményezett járások helyzetelemző és projektszintű fejlesztésit elősegítő dokumentumok (fejlesztési programok) kidolgozása az Aszódi-, a Ráckevei- és a Dabasi járás részére, amely elősegíti, hogy a három járás gazdasági-társadalmi fejlődése megvalósulhasson a követő programozási időszakban. A területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési program helyzetfeltárása alapján szükséges a társadalmi-gazdasági leszakadás megfékezése és új prioritások, új fejlesztési lehetőségek kijelölése ezekben a térségekben;

• Integrált Településfejlesztési Stratéga (továbbiakban: ITS) készítése, vagy a meglévő ITS felülvizsgálata, módosítása 4 település számára. Az ITS-ek elkészítésébe releváns szakmai tapasztalattal rendelkező vállalkozókat vonunk be. Az ITS-ek kidolgozására 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján kerül sor;

• Önkormányzati barnamezős területek feltérképezése, megyei kataszter készítése, hasznosításukra, kármentesítésükre vonatkozó felmérések és javaslatok készítése a 2021-2027-es uniós ciklusra való felkészülés céljából;

• Önkormányzati csapadékvíz által előidézett vis major problématérkép készítése Pest megye területére, megelőző projektek kidolgozása érdekében a 2021-2027-es uniós ciklusra való felkészülés céljából;

• Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása 4 település számára;

• Típustervek készítése Pest megyei bölcsődék beruházásainak megalapozására (3 db);

• Engedélyezési dokumentációk készítése magasépítési tevékenységet tartalmazó projektek előkészítése érdekében (bölcsődék építése, bővítése, fejlesztése) – 15 település részére;

• Kiviteli tervdokumentációk készítése magasépítési tevékenységet tartalmazó projektek előkészítése érdekében (bölcsődék építése, bővítése, fejlesztése) – 15 település részére;
• Engedélyezési tervdokumentációk készítése mélyépítési tevékenységet tartalmazó projektek előkészítése érdekében (4 db);

• Projektelőkészítő, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, költség-haszon elemzés, megalapozó dokumentumok készítése (4 db);

• Energetikai tanúsítványok megszerzéséhez szükséges energetikai átvilágítások, felmérések elkészítése műszaki szakértők bevonásával (34 db).

A külső szakértők műszaki-szakmai jellegű koordinálását egy, a projekt megvalósítása során megbízott műszaki szakértő fogja végezni. A projektben megvalósuló tevékenységek megvalósítása és a pályázat elszámolásának koordinálása érdekében projektmenedzsment tevékenységet látunk el.

A projekt megvalósítása során biztosítjuk a projektre vonatkozó kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó elemek megvalósítását. A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fogunk fordítani a tényleges bevonást megvalósító partnerség biztosítására és a pályázati útmutatóban előírt esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági elvárások megvalósítására.