Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020

Pest Megye Önkormáyzatának Közgyűlése elfogadta a 2014-2020 évekre szóló Pest Megyei Környezetvédelmi Programot.

A III. Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2009-2013. évekre szóló programjának időbeli hatálya lejárt, ezért 2014-ben elkezdődött a IV. Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020. évekre szóló program elkészítése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) 46. § (2) bek. a) pontja alapján.

Az egyeztetésre készült dokumentáció véleményezési eljárását 2014. októberben kezdtük meg a Kvtv. 48/F. § alapján, elsősorban a jogszabályban megjelölt államigazgatási szervek felé. Az egyeztetési dokumentációt az önkormányzat nyilvánosságra hozta, továbbá a jogszabályban megjelölt szerveken túl célzottan is megszólítottuk a települési önkormányzatokat és egyéb szervezeteket. A társadalmi egyeztetés 2014. december 30-án zárult. A beérkezett vélemények alapján a dokumentáció tervezői egyeztetésére, kiegészítésére, javítására 2015. januárban és február elején került sor.

A Pest megye IV. Környezetvédelmi Programjának elkészültével a törvényben meghatározott megyei környezetvédelmi tevékenységet szakmailag megalapozó és befolyásoló, az aktuális környezeti állapotot bemutató, jól hasznosítható tanulmány áll majd Pest Megye Önkormányzatának rendelkezésére a 2014-2020-ig tartó időszakban. A terv a fő irányvonalakon belül azokra a kérdésekre koncentrál, amelyek kezelésében és megoldásában Pest Megye Önkormányzatának szerepvállalási kötelezettsége és lehetősége van.

A terv összhangban van a hatályos nemzeti programokkal, stratégiákkal, illetve a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióval, ezáltal segítséget nyújt a Pest megyei települések felé történő koordinációs és konzultatív tevékenységben, valamint a települési önkormányzatok számára támpontot fog nyújtani a saját helyi környezetvédelmi programjuk tervezéséhez.

mappa
Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020
Pest Megyei Környezetvédelmi Program 7. melléklete

 
Kapcsolattartó:

Schindler-Kormos Eleonóra
területfejlesztési és területrendezési referens
Elnöki és Területfjlesztési Iroda
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel: 06-1-233-68-60; Fax: 06-1-233-6884