Fejfa-emlékfa - Nagykőrös

Fejfa-emlékfa - Nagykőrös

A fejfa, mint népművészeti remekmű, a magyarság jellegzetes kulturális öröksége. Sajátos történelmi körülmények játszottak közre megjelenésében, elterjedésében, s díszítőelem rendszere, motívumkincse ősi hagyományokat is felelevenít (antropomorfia). A fejfa helyi specifikus népművészeti-nemzeti örökség: a Kárpát-Medence különböző vidékein találhatók meg a helyi közösségekre jellemző, gazdag formakinccsel.

nagykoros Fejfa 1 sRGB

A magyar protestáns temetők sajátos sírjele a fejfa (főtőlvaló, fütülvalófa, gombfa, gombosfa, sögfa), amely a népművészet megnyilatkozása, és nem csupán a halottkultusz emléke. A XVII. század végén jelent meg, s II. József császár 1781-es türelmi rendeletében védelem alá vette. Virágkorát a XIX. században élte, amikor az antropomorf és gombosfák sorában megjelentek a díszesen, tulipán, csillag, gyűrű, gomb, virágtartó motívumokkal ékesített fejfák. A fejfa örökség a XX. század során jelentős pusztulást szenvedett, de napjainkban is még tradicionálisan faragják több helyütt.

www.pestmegye.hu

 

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave