Evangélikus templom szárnyasoltára

Evangélikus templom szárnyas oltára - Nagytarcsa

A templom szárnyas oltárát Csipkay Zoltán festőművész készítette Révész István tervei alapján. Eredeti címe: „Nyomorultak reménysége”mely kifejezi az oltár alapgondolatát.
Böjtben a becsukott szárnyakat borító fekete faintarzia Jézust, mint Isten Bárányát ábrázolja. Róm 4,25 üzenetének első felére utal: „...aki halálra adatott bűneinkért...” A keresztet hordozó bárány alatti hullámvonal az örökkévalóságot, Isten örök tervét jelzi, a kis virágok Krisztus halál fölött is győztes hatalmát, az élet reménységét hirdetikApCsel 2,24: „Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa.”

A kinyitott oltár a feltámadott Jézust ábrázolja, amint a sírból kilépve átszegzett kezével erőteljesen mutat az üres sírra és a sírról elmozdított kőre. Élénkzöld színeivel a böjti fekete után szinte világít ez a kép. A fej mögött, föntről az Isteni világból átszűrődő fény emeliki a Jézus-arcot ezzel hangsúlyozza a Feltámadott alakját, kinek kezein és lábain még ott vannak a szegek és a dárda okozta sebek. A háttérben, a Golgotán lévő három üres kereszt, melyek közül Jézusé kiemelkedik. A kép témája az előző idézetRóm 4,25 folytatása: „... és feltámasztatott megigazulásunkért...”, mellyel a feltámadás történetiségét és egyben időfelettiségét is megerősíti.

A nyitott oltárszárnyak képei az Élő Jézus megváltó négy csodatettét idézik:
Luk 7,22„...Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik...”. A vak Bartimeus újra lát, Jairus lánya él, a naini ifjú feltámadott, a poklosok (leprások) megtisztulnak.

Az oltárkép később...Győri János tervei alapján kiegészült Tichy Kálmán festményeivel. Így mai formájában a kettős-szárnyas oltár, amely a tengelye körül elforgatható, két üdvtörténeti ünnepkör, az ádvent-karácsony,valaminta böjt-feltámadás mellett két egyháztörténeti ünnep, a pünkösd és reformációtörténéseit mutatja be.

A karácsonyi kép Ézs 9,5-6-ra utal: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.” A kép bal oldalán, felül, az ádventi koszorú az ezüst, arany, lila és piros színű gyertyáival a Krisztus várás négy évezredére utal. A kép jobb felső sarkán a bálámi prófécia ádventi csillaga (4Móz 24,17: „Csillag tűnik fel Jákób törzséből”), amely keresztté formálódva hinti fényét a „szent családra”. Ahogy a zenetörténet legszebb karácsonyi dallamaiba is belevegyülnek Nagypéntek hangjai, ugyanúgy itt is árnyékát veti már a háttérben látható Golgota keresztje a megszületett Gyermekre.

www.pestmegye.hu

 

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave