Viadukt - biatorbágyi völgyhidak

Viadukt - biatorbágyi völgyhidak

Az 1931. szeptember 13-án történt merényletnek köszönhetően országosan ismert biatorbágyi viadukt elnevezés valójában két völgyhidat takar. A Budapest – Bécs fővonal kiépítésekor 1884-ben épült a jobb vágány hídja, a vasútvonal kétvágányúsításakor, 1898-ban pedig a bal vágány völgyhídja. A Füzes patak fölött átívelő hidak terméskő támpilléreken és egy középső pilléren nyugvó párhuzamos övű kéttámaszú acél rácsostartó szerkezetek, melyeknek harmadik, parabola alakú öve egy későbbi, 1941. évi megerősítés alkalmával került elhelyezésre. A vasúti fővonal villamosításakor megnőtt a vonatok menetsebessége, az ebből adódó terhelésnövekedés tette szükségessé a hidak acélszerkezeteinek megerősítését. A harmadik öv aláfeszítése a párhuzamos övű rácsostartó erőjátékának megváltoztatásával, s nem a rácsrudak keresztmetszet-növelésével tette teherbíróbbá az eredeti szerkezetet. Ennek a szerkezeti megoldásnak további előnye volt az is, hogy a szerkezet elkészítéséhez nem volt szükség állványzatra.

bia viadukt

A hidakat a múlt század hetvenes éveiben vonták ki a forgalomból, mivel a hidak közvetlen környezetében a vasúti pálya kis sugarú ívei jelentősen lassították a forgalmat. Az új pályaszakasz az eredeti nyomvonaltól É-ra épült. A völgyhidakra a MÁV nem tartott igényt, műemléki védettség hiányában komolyan felmerült elbontásuk lehetősége.

Megőrzésük érdekében a ’80-as évek végén Biatorbágy Nagyközség közösségi tulajdonban átvette a hidakat a MÁV-tól. A ’90-es évek elején elvégezték a terméskőfalazat és az acélszerkezet állagmegóvását, a jobb vágány hídján sétaút vezet át, kilátóként működik, a bal vágány hídját lezárták.

A biatorbágyi völgyhidak különlegessége többrétű: egyrészt nincs már Magyarországon máshol páros vasúti völgyhíd, csak Biatorbágyon, másrészt az látható harmadik övvel való megerősítés egy igen ritkán alkalmazott műszaki megoldás vasúti völgyhidak esetében, harmadrészt az ország jelenlegi területének földrajzi adottságaiból kifolyólag a vasúti völgyhidak száma igen csekély.

Forrás: http://ertektar-biatorbagy.hu/ipari-es-muszaki-megoldasok/volgyhidak/

 

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave