Sándor–Metternich-kastély - Biatorbágy

Sándor–Metternich-kastély - Biatorbágy

A biai Sándor–Metternich-kastély országos szintű műemléki védelem alatt áll. 2008-ban, a helyi önkormányzat megbízásából a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék kutatói átfogó tudományos dokumentációt állítottak össze, mely szemrevételezés, helyszíni megfigyelés, levéltári kutatások, a szakirodalom feldolgozása alapján mutatja be az épületegyüttes múltját és jelenét. Fontos megjegyezni, hogy az épületek helyszíni feltárására mindezidáig nem került sor.

bia Sandor Metternich

A kastély, feltehetően későbarokk előzmények után, klasszicista, ill. empír stílusban épített együttese lehetséges, hogy ... „Hild egyik korai műve, bár az ekkor még pályája kezdetén álló mester szerzősége vitatható, s e vitathatóság a kastély stílusából, annak »Palladieszk« vonásaiból származik, amely az épületegyüttes diszpozíciójában, tömegalakításában és belső térkompozíciójában ugyanúgy észrevehető, mint a homlokzatmotívumok direkt formai utalásaiban. A biai kastély építészének személyéről – stíluskritikai alapon – tehát csak az állítható, hogy jól ismerte az itáliai későreneszánsz villa Andrea Palladio életművébe tartozó előképeit, s azok jellegzetességeit inkább romantikus, mintsem stílustisztaságra törekvő attitűddel alkalmazta. Az épület jó példája a birtokos által csak alkalomszerűen használt vidéki kastélynak, ahol a fő épületrész csak pár helyiségből állt, a hangsúly a kiszolgáló épületrészekre, a gazdasági mellékszárnyakra helyeződött át.” (idézet a tanulmányból). A tengelyesen szimmetrikus, előudvaros kastély több birtokos és funkcióváltáson esett át az elmúlt évtizedekben. Jelenleg az egykori kastélykápolna, ma plébániatemplom kivételével, az egész épületegyüttes városi, közösségi tulajdonban van.

A biai Sándor–Metternich-kastély a városrészben elfoglalt helyzete, mérete és korábbi birtokosai révén is komoly figyelmet érdemel. A több ezer négyzetméteres épületegyüttes építésekor meghatározott települési struktúra az alapja ma is Bia településközpontjának. A tekintélyes épülettömeg léptéke, karaktere meghatározó, identitást hordozó.

Forrás: http://ertektar-biatorbagy.hu/epitett-kornyezet/sandor-metternich-kastely/

 

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave