Váci-liget

Váci-liget

A Liget a város déli végén, a Duna és a 2-es út között húzódó erdős terület, a Duna–Ipoly Nemzeti Park része. Városi pihenőpark, egyházi búcsújáróhely és történelmi emlékhely. Csávolszky József (1843-1905 székesegyházi kanonok) kezde-ményezésére kezdték el kialakítani ma ismert formáját. Az egykor kertészeti meggondolással tele-pített fasorok, facsoportok és a források tóvá duzzasztott vize hosszú idő alatt természetes együttessé formálódott. A sok víz, a helyenként erdővé sűrűsödő Liget változatos élővilágot tart el.

vaci liget

A város és az ország múltjának fontos történései kötődnek ehhez a területhez, melyet joggal emlegetnek Vác bölcsőjeként és a Dunakanyar kapujaként is. Jelentőségét érzékelteti, hogy a „történelmi emlékhely” fogalom hivatalos megalkotását követően, már a legelső emlékhelyek kijelöléséről rendelkező kormányrendelet döntött arról, hogy a váci Hétkápolna és a Honvéd emlékmű környezete helyet kapjon a listán.

Ezt a vallási és történeti értelemben is kegy-helyként számon tartott helyszínt, valamint annak tágabb környezetét nevezik Vácon összefoglaló megnevezéssel Ligetnek. Duna felőli peremén az elmúlt évtizedekben ártéri erdősáv alakult ki, ahol az élővilág megfigyelésére alkalmas ártéri tanösvény működik. Az itt eredő forrásoknak már a középkorban is gyógyító erőt tulajdonítottak, minden forrás védett természeti értéknek minősül. A Liget város felőli végén csörgedezik a Vácduka felől érkező Gombás patak, az erdő felőli szélén fut végig a Budapestről a Dunakanyarba induló kerékpárút.

www.pestmegye.hu

 

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave