Józsefvárosi Pinceterület - Zsámbék

Józsefvárosi Pinceterület - Zsámbék

A Józsefvárosi Pinceterület lakott térség által élesen körülhatárolt, ovális alakú, mély fekvésű, másfél hektáros terület, melyen magán- és önkormányzati tulajdonban lévő építmények találhatók, A kitelepítésig Zsámbékon élt német lakosság életformáját, borászati kultúráját őrzi az egykor 70 pincéből álló patkó alakú pincesor, melyből jelenleg 20-30 különböző állapotú pince, néhány présház és 3 parasztház maradt fenn.

zsambek pince

A terület értékei:
-Topográfiailag, tájképileg, ökológiailag teljesen elkülönül a beépített környezettől.
- A település - Magyar utca és Gagarin utca által közrefogott - sűrűn lakott térségének egyetlen biológiailag aktív, életminőséget javító zöldfelülete, (Kormányrendelet /253/1997. (XII. 20./) szabályozza a települések zöldfelületeinek kötelező borítottsági arányát)
- Mély fekvésű, nedves területként - vízgyűjtő-tározó képességének köszönhetően - biztosítja a lakott térség kiegyensúlyozott vízháztartását (átlagosan 2-3 m-es szintkülönbség, mélyül eteknél 4-5 ni), melynek következtében a városnak ez a régiója mentesül a belvízkártól.
- Zárványélőhely, Összefüggő zöld sziget a belterület központi részében: változatos élőhely, többszintű lombfedettség, nyílt száraz gyep, zárt cserjés, ligeterdő, nedves rét, időszakos vízborítottságú mélyületek jelenléte egy adott területen rendkívül sok védett és egyéb állatfajnak biztosít élőhelyei, fészkelő-, szaporodóhelyei, tájékozódási pontot, menedékhelyet, táplálkozóhelyet, pihenőhelyet. (MTTM szakértői munka, mellékletei, D1NPI szakvélemény).
- Történeti, kultúrtörténeti, gazdálkodástörténeti jelentőség: az évszázadokon át Zsámbékot virágoztató németek intenzív szőlőművelési, borászati hagyományainak emlékeit az általuk kialakított ligetben lévő, egykor 70 pincéből álló körpincesor relikviái őrzik. A helyszín a többszöri népességcsere szimbóluma. 2010-ben a terület Német Nemzetiségi Emlékművel (Máhr Ferenc) gazdagodott és ünnepélyes keretek között Német Nemzetiségi Emlékparkká minősült át.
- Rekreációs pihenőparkként Zsámbék jelen és leendő polgárainak nyújt lehetőséget kulturált pihenésre, kikapcsolódásra, a természet megfigyelésére, Zsámbék történetének megismerésére.

zsambek pince2

A Józsefvárosi pincesor fő műemléki jelentőségét a pincék történeti értéke (egyes pincék 19. század eleji keletkezésnek), valamint a pincék ma még nagyrészt harmonikus egységet alkotó építészeti képe adja.

A Pinceterület további jelentős értékét jelenti a terület asszociatív jelentősége, mely a pincegödör keletkezésének módjából adódik. A pinceterületei magába foglaló gödör úgy alakult ki, hogy miután a török hódoltságot követően betelepített lakosság mintegy fele a pestisjárvány áldozatául esett, újabb német telepeseket hívtak a településre, akik házaik felépítéséhez e területről hordták az építőanyagot. A gödör tehát a település második újjátelcpítésének emlékét őrzi. A 11. világháború után a német lakosságot kitelepítették, és ismét új népesség költözött a településre. A telepítéskori építkezések nyomán kialakult Józsefvárosi gödör és a népességcsere által pusztulófélben lévő pincesor a népmozgások, a többszörös népességcsere szimbolikus emléke.

zsambek pince3

A terület etimológiai eredetű asszociatív értékke] is rendelkezik, ugyanis Zsámbék latin neve a bodza latin nevéből, a Sambucus szóból alakult ki. A település névadó növénye a Józsefvárosi Pinceterületen található meg a legkiterjedtebb, összefüggő, ligetszerü területen.

A terület mint jelentős zöldfelület és fajgazdag élővilág is védelemre érdemes, és nem csak mint természetvédelmi terület, hiszen az egykori szőlő- és kertkultúra, valamint a ligetszerű pinceterület egyben kultúrtáj is.

Forrás: https://lamgrub.worclpress.com/

 

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave