Kunhalmok - Törtel

Kunhalmok - Törtel

A kunhalom a Kárpát-medence alföldi területeintalálható mesterségesen létrehozott jellegzetes földhalmok elnevezése, amelyek többségükben a honfoglalás előtti időkből származnak. A kunhalom – Györffy István néprajzkutató megfogalmazása szerint – „olyan 5-10 méter magas, 20-50 méter átmérőjű kúp, vagy félgömb alakú képződmény, amely legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen terült el, s nagy százalékban temetkezőhely, sírdomb, őr- vagy határhalom volt”. A kunhalmok tulajdonképpen a sztyeppei nomád népek vezetőinek sírjai fölé emelt halmok.

tortel kunhalom terk

 

Törtel környékén hat ilyen ismert kunhalom található, többségük gazdag régészeti lelőhely is. A hun áldozati üst például a Czakó-halom közelében került elő.

A kunhalmok az Alföld Pest megyei tájképét, történeti-földrajzi értékeit is gazdagítják.

www.pestmegye.hu

 

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave