Alföldi (Kőrösi) keringő

Alföldi (Körősi) keringő

A Kőrösi keringő előkelő helyet szerzett magának a díszgalambok fajtacsoportjában itthon és világviszonylatban is. Különleges küllemi jellegzetességei, tartásának, nemesítésének nehezen betartható követelményei tiszteletre méltóvá emeli tenyésztőit a galambász társadalomban.
1896-ban már tenyésztették Nagykőrösön, elnevezését is innen kapta. 1908-as első leírásban (standard) Kőrösi keringő néven vezették be. Mindig kiváló tenyésztők vitték tovább a fajta hírét.
A kőrösi baromfitenyésztésben 1912-ben fordulat következett be. Ekkor történt meg a tenyésztők első tömörülése, azonban alapszabályok nélkül. A háború alatt az egyesület nem működött, míg 1924-ben újra életre hívták. Az újjáalakulás a Duna-Tiszaközi Fajbaromfi és Házinyúl Tenyésztők Egyesületének a keretében történt meg és ennek a fiókja volt. 1926-ban az egyesület a Duna-Tiszaközi Egyesülettől elvált, és önálló egyesületté alakult. Mindjárt a megalakuláskor 150 tagot számlált. Közben sajnos a keringő nevét megváltoztatták, kiegészítették az „Alföldi” előtaggal, és a „Kőrösi” már csak zárójeles formában szerepelt az elnevezésben.
1928-ban harcot indítottak az eredeti név visszaszerzéséért. Hauszner Béla 1928-ban így taglalta a kérdést Kőrösi, vagy Alföldi keringő cím alatt:
„A nagykőrösi tenyésztők azonban nem engednek a régi névből, s mint kőrösit szerepeltetik e fajtát.”
Az 1930. szeptember 6-9-ig Nagykőrösön rendezett országos Gazdasági kiállítás és rendkívüli hetivásár programkísérő füzetében a baromfi-kiállítással kapcsolatban ez olvasható:
„Különösen súlyt helyez a rendezőség Nagykőrös város híres galambfajtájának, a «kőrösi keringőnek« megfelelő bemutatására.”
A nagykőrösi galambtenyésztők napjainkban is eredményesen dolgoznak, a legkitűnőbb szakember Papp József volt, akit 1997-ben történt halála akadályozott meg abban, hogy értékes elméleti összefoglalását kiadja. A fajtatenyésztők kétévente kiállításokat rendeznek, amelyen mindig nagy sikere van a „mi galambunknak”.

A nagykőrösi galambászok országos fajtaversenyeket mindig is elismeréseket szereztek, pl. Szolnokon 1913-ban, Debrecenben 1921-ben.
Jelenleg is a Hungarikumok között szerepel Alföldi (Kőrösi) keringő néven, de szeretnénk, ha az eredeti, „Kőrösi keringő” néven kerülne be a hungarikumok sorába.
Mindig is nagykőrösi galambfajtaként tartották számon, és jelenleg is így nevezik mind az olasz, mind a német fajtaleírásokban (lsd. német nyelvű fajtaleírás a csatolt melléklet 4. oldalán). Ezt bizonyítják a különböző nyelveken történő hivatalos megnevezései is. A külföldi szakirodalomban kizárólag „Kőrösi keringő”-nek nevezik: németül Köröser Tümmler, franciául Culbutant de Köröse, angolul Koros. (Geflügelzeitung 21/2008: 50)

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave