Jakus Lajos szellemi hagyatéka

Jakus Lajos szellemi hagyatéka

Jakus Lajos nevének hallatán az ember minden bizonnyal nem tudná megmondani, kiről van szó. Viszont munkásságának a megyei értéktárba történő felvétele pont azt segíti elő, hogy a tudomány művelőin kívül minél többen megismerjék e roppant gazdag életművel rendelkező történész, helytörténész, muzeológus nevét, kutatásának eredményeit.

jakus lajos

Jóllehet Jakus Lajos szinte egy életen keresztül a penci múzeum vezetésével foglalkozott, történeti, helytörténeti és irodalomtörténeti kutatásai jóval nagyobb hatásúak. Irigylésre méltó publikációs listája, kutatásainak tárgyai és tanulmányainak megjelenési helyei mind-mind ezt bizonyítják. Foglalkozott irodalmunk és történelmünk olyan nagy alakjaival, mint Petőfi – akinek környékbelikapcsolatait térképezte fel alaposan Váctól Pencen át Selmecbányáig –, Mikszáth, vagy Rákóczi. Terjedelmes tanulmányokat közölt országos jelentőségű szakmai kiadványokban a török hódoltságról, a mezővárosi társadalom tagjairól, betyárokról és levéltári kutatásokról – hogy csak néhány példát említsünk.

Életműve túlmutat Pencen és a környéken, sok esetben országos jelentőségű, de megyei mindenképpen.

 

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave