Magyar lovas kultúra

Magyar lovas kultúra

A több évezredes magyar lovas kultúra nemzeti örökségünk szerves része, olyan hungarikum, amely részleteiben is önállóan hordozza az ősök tudását, mozdulatait, kapcsolatteremtő és közösségei oltalmazó képességét. Népköltészetünk mélyáramlataiban szólások, dalok, találós kérdések, meséinkben Fehérlófia és parazsat evő paripák, táltos lovak gonoszt legyűrő történetei, de helyneveink, szertartásaink, temetkezési szokásaink is megőrizték, irodalmunk és művészetünk pedig mind a mai napig hitelesen érzékeltetik a ló iránti mítikus tiszteletünket, szeretetünket."

„A lovas ágazat szűkebb értelemben jelenti mindazon területek összességét, melyek működésének legfőbb hajtóeleme a ló. Így felöli a lótenyésztéssel és ló használattal foglalkozó tevékenységeket. Ide tartozik a mindent átfogó oktatás is. Meghatározó elemei a lótenyésztés, a lovas turizmus, a lovassportok, a lóversenyzés, a hagyományőrzés, a lovas terápia, valamint a szabadidős lovaglás és a lótartás. Tágabb értelemben a lovas ágazat magába foglalja mindazon kapcsolódó tevékenységeket, melyek nélkül az ágazat eredményes működése elképzelhetetlen. Ilyenek például a lovas mesterségek, takarmánytermesztés, állategészségügyi szolgáltatások, stb. Idetartozik az ágazatot működtető intézményrendszer is (állami és civil szervezetek, stb.)." – idézet a Kincsem Nemzeti Lovas Programból

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave