Váci múmiák öröksége

Váci múmiák öröksége

Világviszonylatban egyedülálló lelet együttes, felbecsülhetetlen értékű kultúrtörténeti kincs került napvilágra 1994 őszén a Fehérek temploma 18. századi kriptájából. A Domonkos templom helyreállítási munkálatai során, a kripta felnyitásakor több mint 300 váci polgár a különleges klímának köszönhetően jó állapotban fennmaradt – zömmel természetes módon – mumifikálódott tetemére bukkantak, többségüket díszes, feliratos koporsóban, korabeli ruházatban, szakrális mellékletekkel (rózsafüzérek, feszületek, szentképek, érmek, skapulárék) ellátva találták.

Váci múmiák 2

A koporsók latin, német, vagy magyar nyelvű feliratai és a korabeli halotti anyakönyvek adatai alapján 166 személyt sikerült azonosítani. Különböző korú és társadalmi helyzetű embereket helyeztek itt nyugalomra 1731-től, mintegy száz éven keresztül. Voltak köztük egyházi személyek, de mesteremberek, katonatisztek, hivatalnokok is.

A közel kétezer tárgymelléklet vizsgálatával felfejthetők a kor technikai ismeretei, de mód nyílik akár a divatváltozás és a díszítőmotívumok elemzésére, a nyelvfejlődési ismeretek pontosítására. A maradványok vizsgálata az orvostörténeti ismeretek mellett lehetőséget nyújt a betegségek, és azok ellenszerének vizsgálatára, így segítve az orvostudomány fejlődését.

Az 1998-ban megnyitott állandó kiállítás a főtér egyik lakóházának középkori pincéjében nyert elhelyezést.

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave