Ülésezett a Pontibus EGTC a Megyeházán

Idei első közgyűlését tartotta meg a Pontibus Európai Területi Társulás.

Az európai területi társulás olyan önálló jogalany, amely jogi személyiséget és keretet nyújt az európai önkormányzatoknak, régióknak és az államoknak, hogy határon átnyúló, transznacionális vagy régiók közötti együttműködést hozzanak létre más tagállam vagy harmadik államok jogalanyaival, és így valósítsák meg közös céljaikat az uniós támogatások hatékony felhasználása érdekében.

A Pontibus (latinul hidak) nevű társulás célja, hogy szorosabb gazdasági, társadalomi kapcsolatok alakuljanak ki a határ két oldalán élők között.

csoport3A társulás a Megyeházán tartotta a közgyűlését

A Társulás elnöki posztját a 2015-2017 közötti időszakra Milan Belica, a Nyitra Megyei Közgyűlés elnöke tölti be, majd - az alapszabály szerint - rotiációs rendszerben 2017-től a magyar fél adhatja az elnököt.

A közgyűlést vezető Juraj Horvath, Nyitra megye alelnöke beszámolt az alakuló ülés óta tett intézkedésekről, és a 2016. évi munkáról.

A társulás megbízottjai különböző, a regionális fejlesztésekkel kapcsolatos rendezvényeken vettek részt az előző évben, amelyek az ETT célkitűzéseihez kapcsolódtak, így például:

- 2016. 05. 14. részvétel az Interreg Central Europe Információs Napokon Trencsénben (Trenčín)
- 2016. 06. 14. részvétel az Európa a polgárokért támogatási program tájékoztató szemináriumon Komáromban (Komárno)
- 2016. 09. 13. részvétel INTERREG A-SK-HU Együttműködési Program nyitó konferenciáján Belá-ban
- 2016. 09. 22-23. részvétel az ETT jóváhagyó hatóságainak 5. találkozóján Budapesten
- 2016. 09. 29. részvétel az Európai innovációs partnerségek szlovákiai lehetőségei című szemináriumon Nyitrán (Nitra)
- 2016. 10. 06. részvétel az Ipoly menti vízi turizmus fejlesztése című projekt találkozón Párkányban (Štúrovo)
- 2016. 11. 21. részvétel a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos képzésen Nyitrán (Nitra)
- 2016. 11. 29. részvétel az Interreg V-A HU-SK Monitoring bizottság ülésén Szencen (Senec)
- 2016. 12. 06. részvétel a Pozsony (Bratislava) megye vidékfejlesztési konferencián Pezinok- ban

szabo horvath2Szabó István és Juraj Horvath

PROJEKTEK/ PÁLYÁZATOK
Az alapító tagok intenzív együttműködésük eredményeként, 2016-ban két pályázatot dolgoztak ki:

1. Elindult a PONTIBUS – 2016 (pályázati azonosító szám: ETT-16-0012)

A PONTIBUS ETT Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztérium által kiírt „Az Európai Területi Társulások 2016. évi működési és fejlesztési támogatására” (a pályázat kódja: ETT-16) című pályázat keretében támogatási kérelmet nyújtott be. Az elnyert és vissza nem térítendő támogatás összege 5.300.000,-Ft (kb. 17 096 EUR), az önerő mértéke 588 889,-Ft. A projekt teljes költségvetése 5.888.889,-Ft, amely a megbízási díjak, a járulékok, az utazási költségek, a dologi kiadások, az igazgatási költségek és szolgáltatások díjának kifizetésére kerül felhasználásra. A támogatás 2017. május 31. napjáig használható fel.

2. Regionális fejlesztés Konvergenciája a Nyitrai Önkormányzati Kerületben és Pest megyében (ID: SKHU / 1601 / 4.1 / 324)2016. november 3-án került benyújtásra az INTERREG V-A SK-HU Program keretében a pályázati kérelem, melyet a NÖK, a PMÖ, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, valamint a PONTIBUS ETT közösen készített. Jelenleg a támogatási kérelem elbírálás alatt áll.

A közgyűlés döntött továbbá az EGTC 2017. évi tevékenységi tervéről és a társulás költségvetését is elfogadta.

Szabó István az ülést követően úgy nyilatkozott, hogy elsősorban a két ország és megye közti közlekedési kapcsolatokat kell javítani és a turizmust fejleszteni. Konkrét példaként az Ipolydamásd-Helemba közti híd építését nevezte meg.

www.pestmegye.hu