Átadták a Wéber Antal-díjat

Második alkalommal adták át a Pest Megyei Építész Kamara általa alapított Wéber Antal-díjat. A magyar műépítész nevét viselő díjjal a kiemelkedő alkotói tevékenységet folytató Pest megyei kamarai tagsággal rendelkező szakmagyakorló munkáját kívánja elismerni a Kamara.

Wéber Antal a XIX. századi magyar építészet meghatározó építész egyénisége, Ybl Miklós pályatársa. Neoreneszánsz építészete a reneszánsz mélyen átgondolt újraértelmezése. Magántanítóként, majd az építészeti közélet jeles tagjaként komoly figyelemmel fordult a felnövekvő szakmai generációk felé. Munkásságát a minőség és a szakmai közéletben végzett áldozatos tevékenysége emelte ki a korabeli átlagból.

A Wéber Antal-díjat a szakma képviselőinek jelenétében 2017. május 26-án a Várkert Bazárban Philipp Frigyes, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át.

2017. évben Wéber Antal-díjban részesült:

Mészáros János Gödöllő és környéke meghatározó alkotója, a helyi építész élet összefogója, természetes vezetője. Több évtizedes értékteremtő építészeti munkássága nagyban hozzájárult Gödöllő építészeti arculatának megformálásához, míg társadalmi szerepvállalása működő helyi építészközösséget formált. Szerepének és munkásságának elismeréseként Wéber Antal elismerő díjban részesítjük.

Mészáros János Gödöllő és környéke meghatározó alkotója, a helyi építész élet összefogója, természetes vezetője. Több évtizedes munkássága tükröződik a város jellegzetes kisvárosi hangulatán, melynek megformálásában tevékenyen részt vett. Talán nincs is olyan utca e városban, melybe ne tervezett volna épületet, melyet ne töltött volna meg hangulattal. Helyi építész tervezőként, településrendezőként és művészként sok szeretettel, gondossággal és szakmai elhivatottsággal járult hozzá, hogy a 70-es évek panelépítészeti hagyatékával körülvéve Gödöllőnek élő, igényes építészeti karaktere lehessen. A hely szellemének modern építészeti megformálásán fáradozik, új értékekkel töltve meg környezetét. Alkotó tevékenysége azonban nem áll meg e földrajzi keretek között. Munkái a környéken számtalan helyen gyarapítják az épített környezet értékeit, legyen szó iskoláról, rendházról, üzletházról, társasházról vagy akár műemlék felújításról. Szakmai tevékenysége ösztönzően hat környezetére, műtermében számos környékbeli fiatal tanulta meg a szakma szeretetét. Szervező munkája összetartja a környék építészeit, élő közösséget kovácsolva. Építész munkássága, és Gödöllő építészeti arculatának tevékeny megformálása teszi érdemessé a Wéber Antal elismerő díjra.

epiteszdr. Hajnóczi Péter, Dajka Péter, Mészáros János, Philipp Frigyes

Dajka Péter az építész társadalom tehetséges fiatal alkotója, már több ízben bizonyította szakmai kiválóságát. Nevét magas színvonalú, komoly projektek tették ismertté, melyek méltán tanúskodnak szakmai igényességéről. Gyarapodó számú, széles körben elismert alkotása teszi érdemessé a Wéber Antal elismerő díjra.

Dajka Péter a fiatal építész generáció egyik kimagaslóan tehetséges alkotója, számos önálló tervezésű, megépült középülettel bizonyította szakmai rátermettségét. Munkássága Puhl Antal Építész Irodájában indult és teljesedett ki. Először mesterének munkatársa, majd alkotótársa, cégtársa lett. Igényes, kezdeményező és kreatív hozzájárulása a tervezés folyamatához a közös művek sikerének elengedhetetlen záloga. Egyre gyarapodó számú önállóan tervezett alkotásaiban is magas műszaki színvonalat és eredeti építészeti minőséget hoz létre.
Nem csak szakmai teljesítménye elismerésre méltó, de közéleti aktivitása is dicséretes. Több ciklusban vállalt a Pest megyei Építész Kamarában különböző feladatokat. A BME Doktoriskolájának végzése során a Középülettervezési Tanszéken oktatási gyakorlatot szerzett. A Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszékén diplomabizottsági tag. Több évig volt Szentendre város tervtanácsának tagja, jelenleg Egerben tervtanács tag.
A Dajka Péter nevével jelzett alkotások - a Szentendrei Körzeti Földhivatal, Szentendrei Régi Művésztelep átalakítása, TEVA Gyógyszergyár Gödöllői Steril Centrum, Budapest 4-es metróvonal II. János Pál pápa téri állomása - meggyőzően támasztják alá, hogy szerzőjük messzemenően érdemes a Wéber Antal Díjra.

Forrás: Pest Megyei Építész Kamara