Életre kelhet a Rákos-patak

A közgyűlés elfogadta a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepciót és stratégiai programot, és döntött az egyedi támogatás beadásáról.

A Rákos–patak (a régen benne élő rákokról kapta a nevét) 44 km-es hosszával a Duna leghosszabb balparti mellékvízfolyása a térségünkben. A patak Szada és Gödöllő határában ered, majd Isaszegen, Pécelen, Rákosmentén, Kőbányán, Zuglón és Angyalföldön áthaladva ömlik a Dunába.

A Rákos-patak revitalizációjával kapcsolatban 2012. óta folynak szakmai egyeztetések az érintett budapesti kerületek, a Fővárosi Önkormányzat, az érintett agglomerációs települések és Pest Megye Önkormányzata között. Bár több koncepció és tanulmány készült e tárgykörben, az egyezetések során felmerült egy olyan megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének szükségessége, amely egyrészt kijelölheti a fejlődési irányokat, lehetőségeket, másrészt képes összehangolni a fejlesztésekkel kapcsolatos különböző kerületi-, települési- és fővárosi érdekeket.

2015-ben Budapest Főváros Önkormányzata egyértelmű szándékát fejezte ki az iránt, hogy az érintett önkormányzatok együttműködési megállapodása keretében gesztorként felvállalja a Rákos–patak revitalizációjára vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetését, és ahhoz forrásokat is biztosít. A fővárosi kerületek és a megyei települések ugyancsak állást foglaltak a programban való részvétel és annak finanszírozásához való hozzájárulás mellett.

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése tavaly októberben döntött arról, hogy a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai program készítésében gesztori szerepet vállal. A stratégiai program elkészítéséhez valamennyi érintett település, így Gödöllő, Pécel, Isaszeg és Szada is pénzügyi hozzájárulást nyújtott.

rakospatak terkep

A Közgyűlés határozata értelmében a közgyűlés elnöke intézkedésével, illetve a megyei négy érin-tett település támogatásával a Pestterv Kft. elkészítette a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepciót és stratégiai programot. Az elkészült program széleskörű véleményezését követően a négy támogató település véleménye is beépítésre került a stratégiai programba.

A közgyűlés szintén támogatta a Rákos-patak menti fejlesztésekre vonatkozó támogatási kérelem benyújtását. A pályázati úton történő forrásfelhasználás mellett a kormány lehetőséget teremt egyedi támogatási kérelmek benyújtására is. Ezt a lehetőséget Pest Megye Önkormányzata a Közgyűlés által tárgyalt Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai program egyes elemeinek megvalósítására kívánja fordítani.

A lehetséges fejlesztések azonosításáról valamennyi érintett önkormányzattal előzetes szakmai konzultációkat folytattunk le, amelyek alapján az alábbi projektelemek megvalósítása merült fel:

Gödöllő esetében Rákos-patak alsóparki szakasza mederrendezésének első üteme (bontási munkák, földmunkák, természet közeli mederrendezés, mederstabilizálás stb., vízlépcső kialakítása, új gyalogos-kerékpáros híd építése) merült fel, mint a „kompenzációs” forrásból finanszírozandó projektelem.

Isaszeg esetében a Rákos-patak medertisztítása (a patak 33+950 szelvényétől a 31+645 szelvényéig mintegy 2,5 km hosszan), illetve a 11. jelű tó déli végében a természeti értékeket bemutató „tanösvény” létrehozása madármegfigyelő kilátóval, védelmet biztosító esőbeállókkal.

Pécel esetében a Rákos-patak Baross utcát keresztező szakaszának komplex környezeti fejlesztése (amely ökológiai, turisztikai és vízügyi elemeket is tartalmaz, a patak rövid szakaszán az eredeti állapot helyreállításával, rövid szakaszán pedig közösségi tér kialakításával)

Szada esetében, mint a Pazsaki utca végén, a Gödöllővel határos oldalon található a Rákos patak forrásának környezetrendezése merült fel (a szadai szakasz a látható forrásoktól Gödöllő felé mintegy 40-50 m-es hosszúságú folyásszakasz kiépítése és rendezése az önkormányzati tulajdonú ingatlanon található, meglévő csapadékvíz tározóval természetes anyagok felhasználásával és tájba illő megjelenés biztosításával a természet és környezetvédelmi elvárások betartásával, gyalogos és kerékpáros utakkal való megközelítés biztosításával).

rakospatak bicikliBicikliút a patak partján

A települési projektekre vonatkozó kérelmet valamennyi települési projekt vonatkozásában egységesen a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal készíti elő.

Annak érdekében, hogy a támogatási kérelem benyújtásra kerüljön, a négy érintett településsel konzorciumi megállapodás megkötése szükséges, amelyben rendezzük a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos feltételeket, az előkészítési feladatok megosztását, hatósági engedélyhez kötött beruházások esetén az ezek megszerzésével kapcsolatos feladatokat, a közbeszerzések lefolytatásával kapcsolatos kérdéseket, valamint a beruházás megvalósítása után az üzemeltetési-fenntartási kötelezettség viselését.

Terveink szerint a támogatási kérelmet – a konzorciumi megállapodások megkötését követően – 2017. szeptember második felében nyújtja be a megyei önkormányzat a nemzetgazdasági miniszternek.

www.pestmegye.hu