Belterületi utak fejlesztése – Budaörs

A belterületi utak gazdaságfejlesztési célú felújítására 53 települési önkormányzat nyert el összesen 4 milliárd forintot 2017 nyarán. A felhívásra 147 pályázat érkezett, összesen 12,7 Mrd Ft támogatási igénnyel, ami háromszoros túligénylést jelent az útfejlesztés vonatkozásában. Az eredeti 3,5 milliárd forintos támogatási keretet további fél milliárd forint megemelésével biztosították.

A támogatásból az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítését, felújítását és korszerűsítését valósítják meg, ezzel is javítva a helyi munkába járás körülményeit és a helyi gazdálkodó szervezetek működési feltételeit, a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését. Az egyes Pest megyei települési önkormányzatok 20-150 millió forintot nyertek el. A támogatás eredményeként 53 települési önkormányzat területén javul a belterületi utak állapota: összesen 14 200 m szilárd burkolattal újonnan ellátott önkormányzati tulajdonban lévő belterületi út megépítésére, valamint 48 420 m önkormányzati tulajdonban lévő belterületi út felújítására nyílt lehetőség.

A pályázat egyik nyertese Budaörs Város Önkormányzata volt, amely 65,9 millió Ft értékű vissza nem térítendő támogatásban részesült 888 méter útszakasz korszerűsítésével.

budaors utak

Két útszakasz újult meg Budaörsön, amelyek kényelmesebbé teszik a városlakók életét: a Baross utca a Szivárvány és az Árok utca között, valamint a Törökbálinti utca a Forrás és a Stefánia utcák között kapott új burkolatot.

Ezeknek az utcáknak az állapota már jó ideje indokolta a teljes körű beavatkozást: az évek alatt felgyűlt kátyúk javításai, a házi közműbekötések és a nyomvonalas közműfektetések alaposan meggyengítették a burkolat teherbírását. Ezek a felületek már nem voltak karbantarthatóak gazdaságosan. Ezért döntött az önkormányzat az átfogó felújítás mellett.

A legfontosabb cél az érintett utcák útburkolatának cseréjével a teherbírásuk és kapacitásuk növelése, valamint a biztonságosabb közlekedés biztosítása volt. A Törökbálinti utcában a csapadékvíz-elvezető árkot is felújították.

Az útszakaszokhoz kapcsolódóan közlekedésbiztonsági elemeket is kiépítettek, így jelzőtáblák, sárga hátterű gyalogátkelő táblák, gyalogos átkelőhely kiegészítő felfestések, burkolati prizmák, rázókő sor teszik biztonságosabbá az itt élők és erre közlekedők életét. Emellett a zöldfelületet is sikerült fejleszteni: a projekt keretében tíz fát ültettek a kivitelezők és 300 négyzetméternyi területet füvesítettek. Ezzel a felújított útszakaszok környezetrendezése is megtörtént.

A megvalósult projekt jelentősen kényelmesebbé teszi a munkába járást, elősegíti a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését, közvetve még a gazdálkodó szervezetek működési feltételeit javítja.

A beruházáshoz elnyert 65 millió 920 ezer forintos támogatást a „Meglévő szilárd burkolatú önkormányzati belterületi utak felújítása Budaörs városában” címmel benyújtott pályázatával nyerte el a város a Nemzetgazdasági Minisztériumtól még 2017-ben. A pénz forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás volt, a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

ww.pestmegye.hu