Bírósági ülnökök választása 2018.

A Köztársasági Elnök 70/2018. (II.20.) KE határozatával bírósági ülnök választást tűzött ki a 2018. július 1. napján hatályba lépő 2017. évi XC. törvény (Be.) fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökök összetételére vonatkozó szabályainak változása miatt.

Ülnök lehet:

A Be. 680. § (5) bekezdése értelmében a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) család, gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 212. § (1) és 220. § (1) d) pontja alapján ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Jelölés:

A Bjt. 213. § (2) bekezdés

a) pontja alapján a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik, míg
b) pontja értelmében nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszékre választ ülnököket.
A bírósági ülnökök jelölésének határideje: 2018. április 16.

A jelölés sorány benyújtandó iratok:
- jelölő nyilatkozat,
- elfogadó nyilatkozat
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nem pedagógus ülnökjelölt esetén a Be. 680. § (5) b) és c) pontjában foglalt feltételeket igazoló dokumentumok.

Az ülnökök jogai és kötelezettségei.

Az iratokat a következő címre kell eljuttatni:
1052 Budapest, Városház u. 7. Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárság.

Érdeklődni lehet:
dr. Takács Mária, 06-1/233-6813, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.