Beszámolt Pest megye rendőrfőkapitánya

Pest Megye Közgyűlése egyhangú szavazással fogadta el a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének 2017. évi beszámolóját.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. évi tevékenységéről, eredményeiről Dr. Mihály István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány április 27-én számolt be a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése előtt. A beszámoló keretében tájékoztatta a testület tagjait a megye közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, a rendőrség közbiztonság erősítését célzó intézkedéseiről, továbbá ismertette a 2018-as év főbb célkitűzéseit.

A beszámoló INNEN tölthető le.

Mihaly Istvan kozgyulesDr. Mihály István a közgyűlésen

A közgyűlésen részt vett dr. Balogh János r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka.

A képviselő testület 35 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag megszavazta és elfogadta a beterjesztett írásos beszámolót, valamint annak szóbeli kiegészítését.

www.police.hu