Pest megyei értékek napja Hévízgyörkön

A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósága együttműködésben a Pest Megyei Értéktár Bizottsággal és Hévízgyörk Község Önkormányzatával 2019. április 4–én Pest Megyei Értéktár Napot rendezett Hévízgyörkön a Balázs Józsefné Művelődési Házban. A programon hét környező járás települései vettek részt. Az értéktár nap célja a megye települési értéktárainak szakmai tapasztalatcseréje volt.

A rendezvény az 1969-ben alakult, és azóta is működő Hévízgyörki Asszonykórus műsorával indult, szűkebb hazájuk, a Galga mente népdalait énekelve. A kórus a helyi és a megyei értéktárban is szerepel.

A találkozó programját Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Szabó István nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy Pest megye nagyon gazdag értékekkel rendelkezik, de a legfontosabb, hogy az értékek legyenek részesei a megyében élő emberek életének. Ennek egyik módja, hogy érdekes történeteket gyűjtünk össze, és jelentetünk meg a településen található értékekről.

A vendéglátók nevében Bazan Tibor, Hévízgyörk polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Szerinte Hévízgyörk olyan település, a Galga mente szívében, ahol kiemelt fontosságú a helyi kulturális örökség megmentése, rendszerezése, dokumentálása, generációkon keresztül történő átörökítése.

Csóka Eszter a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóságának vezetője azt hangsúlyozta bevezetőjében, hogy fontos megőrizni a helyi értékeket, de legalább annyira lényeges, hogy helyi csoportok jönnek létre, gondozva egy-egy értéket. Így az értéktár körül létrejövő közösségek hozzájárulnak a települések kulturális életéhez.

értéktárnap04„Értékasztal” – Dabas

Ambrus Vilmos etnográfus, a Pest Megyei Értéktár Bizottság szakmai tanácsadója előadásában Pest megye épített örökségével és természeti értékeivel ismertette meg a résztvevőket. Látványosan szemléltette, hogy Magyarország harmadik legnagyobb megyéjében minden földrajzi tájegység megtalálható.

Terék József, Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja szakmai előadásában ismertette Bartók Béla és Kodály Zoltán Pest megyében végzett népzenegyűjtő munkáját. Áttekintést adott azokról a kiadványokról, amelyekben Pest Megye Önkormányzata, és a helyi önkormányzatok megjelentették ennek a gyűjtőmunkának az eredményeit. Kiemelte a Galga mentén gyűjtött népdalokat, azok gazdagságát, és hangsúlyozta, hogy közös feladatunk ezek további megőrzése.

A kerekasztal-beszélgetésekben Kóka, Jászkarajenő, Galgahévíz, Szentmártonkáta és Budajenő települések értéktárfeltáró jó gyakorlatairól hallhattak a résztvevők. A saját tapasztalatokon alapuló beszámolókban hangsúlyt kapott a gyerekek, tanulók bevonása az értéktári munkába. Fontos az értékek összegyűjtése, de ugyanilyen fontos, hogy a fiatalok tevékeny részeseivé váljanak a hagyományok és értékek megőrzésének. A kerekasztal-beszélgetést Kisfaludi Aranka, a Pest Megyei Értéktár Bizottság értéktár referense vezette.

értéktárnap02Érték séta az Öregtemplomnál

Az „értékasztalokon” bemutatkozó települések megerősítették a résztvevőket a további munka folytatásáról, az értéktárak gazdagításának fontosságáról, és bepillantást adtak a helyi és megyei összegyűjtött értékekről is. A kiállítás tanulságos és hasznos ötleteket adott azok számára is, akik most formálják és tervezik a gyűjtőmunka megkezdését.

Az értéktár kiállításon Úri, Farmos, Galgamácsa, Ócsa és Dabas települések gazdagon reprezentált kincseit, értékeit tekinthették meg az érdeklődők.

A Pest Megyei Érték Nap záróeseményeként a települést bemutató „Értéktár sétán” a résztvevők megnézhették a település helyi, valamint a megyei értéktárban is szereplő értékeit: az 1472–ből származtatható Szent Márton templomot (Öregtemplom), a Tájházat és a Rendezvényközpontot, ami helyet ad a hévízgyörki értéktár kiállításnak is.

Pest megyei igazgatóság járási értéktárakat megmozgató programsorozata ősszel folytatódik Budajenőn. A megyében – eddig még idén nem érintett – észak, és észak-nyugati térség hét járásának értéktári szakembereit várják a szakmai programra.

www.nmi.hu