Tovább fejlesztik a Mária út Pest megyei szakaszát

A közgyűlés egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta, hogy a közgyűlés elnöke a Mária út Pest megyei szakaszához kapcsolódó fejlesztések tárgyában, 400 millió forint összegű támogatás igénylése céljából egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszternek.

A Pest Megyei Területfejlesztési Programban (2014-2021) stratégiai ágazatként jelenik meg a turizmus ágazat fejlesztése, azon belül a vonalas és tematikus infrastruktúrák és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. A Program kifejezetten példaként nevesíti a Mária úthoz kapcsolódó szakaszok megvalósítását.

A fejlesztési elképzelés célja, hogy
- a Mária út, mint zarándokút Pest megyei szakaszán a pontszerű beavatkozásokat láncba fűzze, egységes koncepcióra törekedve,
- a vonalas turizmushoz köthető attrakciófejlesztések, több jármód összekapcsolásával valósuljanak meg, továbbá
- megtörténjen az útvonal fejlesztése, komplex turista pihenőhelyek kialakítása a helyi meglévő bázisokra, attrakciókra építve
- tovább népszerűsítse a Pest megyei értéktárat.

Az alapkoncepció szerint Pest megyében egy zarándokút belépő és kilépő pihenőhely kialakítására kerül sor, továbbá egy zarándok vezetőképző központ létesülne centrális helyen, jó megközelítéssel.

A fejlesztés keretében Perbálon, Kistarcsán és Hévízgyörkön kerül sor építési beruházásra, továbbá több településen tájékozató táblák kerülnek elhelyezésre.

Az építéssel érintett településeken az alábbi beruházások:

Perbál: A projektelem célja hálózatos turizmushoz kapcsolódó, kulturált turista pihenő, konferencia és képző hely, valamint kiállítóhely létrehozása. A tervek szerint a Katolikus Egyház tulajdonában lévő plébánia épületét egy új szárnnyal kiegészítve kétszintes építmény kerül kialakításra. Az alsó szinten – helytörténeti kiállítás és a Mária út zarándok utat bemutató interaktív kiállítás elhelyezése céljából – 200 m2-es területen 3 szoba épül, amelyet mobil falak választanak el egymástól a helyiségek összenyithatósága érdekében. A tervek szerint a földszinten férfi, női és mozgáskorlátozott illemhely, valamint zuhanyzók és mosdó, míg az emeleten 30 m2-es szoba kerül kialakításra, utóbbi a turisták pihenőhelyéül szolgál. A plébánia már meglévő szárnyában konyha és további vizesblokkok szolgálják ki a rendezvényeket. A helyszín különböző jármódok fogadására lesz alkalmas, mivel a bakancsos turisták mellett a kerékpárosok és a lovasok ellátására is alkalmas építmények kerülnek kialakításra (kerékpártároló, lovak elhelyezésére alkalmas fedett szín). A projekt a kulturált turista fogadás mellett a Mária Út Egyesület által szervezett, a turizmushoz kapcsolódó konferenciák, képzések mellett számol egyházi és világi, a helyi önkormányzat, valamint civil szervezetek által kezdeményezett események lebonyolításával is.

Kistarcsán a tervek szerint zarándokvezető- turistavezető képző központ létesül a Kistarcsa, Széchenyi u. 33. alatti helyszínen. Az épület bruttó alapterülete várhatóan 250 m2. A telken jelenleg egy rendkívül rossz állapotú épület áll, amelyet Kistarcsa Város Önkormányzata önerőből elbont, valamint az előzetes egyeztetések alapján az épület engedélyes és kiviteli tervét szintén elkészítik. A képzési központban egy nagyméretű előadó terem (mely kiállítási helyszínül is szolgál), illetve kisebb oktatótermek kerülnek kialakításra.

Hévízgyörkön zarándok-turista pihenőhely építését valósítjuk meg. A jelenlegi tájház udvarában egy 120 m2 alapterületű épület létesítését tervezzük, amelyben egy nagyobb pihenőterem és a szükséges kiegészítő helyiségek kapnának helyet. A fejlesztés érintené a jelenlegi tájházat, amelynek épületében és udvarán Pest megye településeinek néprajzi értékeiből állandó kiállítás nyílna.

Mindhárom helyszínen kertrendezés, fedett kerékpártároló kialakítása, illetve Hévízgyörkön és Perbálon lovas turizmushoz kapcsolódó, a lovak kikötésére, pihenésére alkalmas hely létesül.

A megyei önkormányzat részéről az építéssel érintett települési önkormányzatokkal közösen konzorciumi megállapodás kidolgozására és megkötésére kerül sor. Ebben rögzítik a felek, hogy a beruházói feladatokat egységesen Pest Megye Önkormányzata látná el minden fejlesztéssel érintett helyszínen, míg a tervezési és engedélyezési feladatokat a települési önkormányzatok végzik el.

www.pestmegye.hu